A Tinta Könyvkiadóról

A TINTA Könyvkiadó profilja

A TINTA Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és hazai nyelvészeti szakkönyv kiadványa. Jelenleg 570 kiadványa van. Évente 40-45 könyvet jelentet meg. Székhelye Budapest.

A TINTA Könyvkiadó célja

A legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szóárak kiadása. A kiadó örömmel jelent meg a színvonalas nyelvészeti szakmunkák.

A TINTA Könyvkiadó munkatársai

Kiss Gábor igazgató, főszerkesztő, Kissné Temesi Viola ügyvezető igazgató, Kiss Gyula területi képviselő, Szabó Mihály szerkesztő, Kiss Bernadett szerkesztő, Heiszer Erika tördelőszerkesztő, Miksné Mátyási Eszter szerkesztő. Egy 7 fő állandó munkatárs mellett egy kiadó további 6-8 külső munkatársat foglalkoztat folyamatosan, köztük Kiss Márton rendszergazdát.

A TINTA Könyvkiadó elérhetősége

Szerkesztőségi iroda és könyvesbolt: 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

E-mail: info kuka tintakiado ponty hu, tel .: (1) 371 05 01, fax: (1) 371 05 02, honlap: www.tintakiado.hu

A TINTA Könyvkiadó indulása

A TINTA Könyvkiadó 1992-ben alakult. 1992-1997 között elsősorban a nyelvészeti szakmunkák és szótárak kiadványszerkesztés foglalkozott más kiadók megrendelésével. Az Akadémiai Kiadó: Képes diákszótár, A pszichoanalízis szótára; Unikornis Kiadó: Jókai-szótár; Aula Kiadó: Kétnyelvű közgazdasági szakfordító (12 kötet); Auktor Kiadó: Nyelvművelő kéziszótár.

A TINTA Könyvkiadó első kiadványa, a Magyar szókincstár

A kiadó életében nagy fordulatot hozott a négy évig tartó önálló fejlesztés eredményeképpen 1998-ban megjelentetett Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. A belső tartalomban gazdag, kivitelezésében mintaszerű Magyar szókincstárat mind a nagyközönség, mind a szakma elismeréssel fogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fitz József díjjal jutalmazta, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Egyesülete Szép Magyar Könyv ’98 díjat adományozott a Magyar Szókincstárnak, Budapest XI. Kerületi Önkormányzata a főszerkesztőnek ítélte oda a Pro Cultura díjat.

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 1-29.

A nagyszabású vállalkozásnak eddig 29 kötete látott napvilágot, évente 1-2 kötet megjelenése várható.

A sorozat első kötete a Magyar szókincstár. A magyar nyelv kézikönyvei sorozat további kiemelkedő darabja a Grétsy László szerkesztésében, az államiságunk millenniumában tiszteletére 2000. júniusában megjelent A mi nyelvünk, melyben 255 írónak és költőnek mintegy ötszáz verse van. A sorozatban szólás és közmondásszótár, etimológiai szótár, kiejtési szótár, helyesírási szótár, idegen szavak szótára, antonimaszótár és versantológia is szerepel.

A 13-14. kötet Eőry Vilma főszerkesztésében 2007 nyarán megjelent Értelmező szótár + kétkötetes, 2000 oldalas, 5 éves fejlesztőmunkával készült, nagyszabású kiadvány. Sajtóbemutatóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke meleg szavakkal méltatta az új magyar értelmező szótárt. A címben szereplő + jel azt jelzi, hogy a szavak értelmezése mellett a magyar szavakban is először bemutatják az egyes szavak és jelentések közötti kapcsolati hálót a szinonimák, az ellentétek, a eredet, a tájnyelvi megfelelők feltüntetésével. Ez az első értelmező szótár, amely a címszavakat fogalomköri elrendezésben közli.

Kiváló Magyar Szótár díj

Komoly elismerés volt a TINTA Könyvkiadó számára, hogy az MTA Szótári Munkabizottsága a Magyar nyelv kézikönyvei sorozat több tagját Kiváló Magyar Szótár díjjal jutalmazta.

A díjazott szótárak: Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára, Litovkina Anna: Magyar közmondástár, Eőry Vilma főszerkesztő: Értelmező szótár+.

A segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyveket a nyelvészet tanulmányozóhoz sorozatot, melynek ma 180 tagja van. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek: Adamik Béla, Adamik Jászó Anna, Alberti Gábor, Balogh Péter, Bánréti Zoltán, Bencédy József, Cseresnyési László, Forgács Tamás, Géró Györgyi, Havas Ferenc, Hegedűs Rita, Herman József, Hoffman István, Varga Márta, László Kálmán, Kemény Gábor, Kicsi Sándor András, Kiefer Ferenc, Kiss Lajos, Klaudy Kinga, Ladányi Mária, Litovkina Anna, Orsolya Nádor, Oszetszky Éva, Őrsi Tibor, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Simonsics Péter, Székely Gábor , Somogyi Magda T., Szathmári István, Szili Katalin, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Várnai Judit Szilvia.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA), az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási Tankönyvpályázati Iroda támogatja a nyelvészeti szakkönyvek kiadását.

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat

A tanulóifjúság kifejlesztett 180-200 oldalas, kisméretű, praktikus kézikönyvek sorozata, kedvező árfekvésben. Kötetei között közmondás-, szólásszótárt, tájszótárt is találunk. A sorozat szerkesztői: Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor.

Mesterművek sorozat

2001-ben indult a Mesterművek sorozat, mely a korábban már kiadott, klasszikus értékekkel képviselő munkák újra kiadására vállalkozik. Eddig öt kötet látott napvilágot a sorozatban.

A TINTA Könyvkiadó folyóirata, a Modern Nyelvoktatás

A TINTA Könyvkiadó 2006-ban versenytárgyaláson nyerte meg a Modern Nyelvoktatás folyóirat kiadása jogát. A kör gazdája a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, főszerkesztője Nádor Orsolya. A folyóiratnak évente 4 száma jelenik meg.

Egyéb kiadványok

A TINTA Könyvkiadó 1999-ben Frankfurti Könyvvásárra jelentette be Csernicskó István és Orosz Ildikó A magyarok kárpátalján című könyvében. Ezt a kiadványt a Frankfurt ’99 Kht. támogatta.

2001 karácsonyára jelent meg Az ember – Vallomások Sinkovits Imréről című könyv, amelyben több mint ötven neves személyiséget vall a színészóriás emberi nagyságáról, igaz magyarságáról.

Grétsy László 70. születésnapjára a TINTA Könyvkiadó gondozásában készült az Éltető anyanyelvünk című könyv, amelyben 106 nyelvész fejt ki véleményét a mai magyar nyelvtudomány elméletéről és gyakorlatáról.

2004-ben látott napvilágot a háromszoros olimpiai bajnokról, Papp László ökölvívóról szóló könyvet, fiának, ifj. Papp Lászlónak a tollából Édesapám, Papp Laci címmel.

A TINTA Könyvkiadó online szótárárai

A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.

A TINTA Könyvkiadó Arany Penna díja

A TINTA Könyvkiadó 2000-ben megalapozta az Arany Penna díjat , melyet a kiadó a legmagasabb szótára alkotó szerzőinek ítéli oda. Díjazottak: Bárdosi Vilmos, Eőry Vilma, Fercsik Erzsébet és Raátz Judit, Küllős Imola és Laza Dominika, Makkai Ádám, Parapatics Andrea, Rácz János, Szathmári István, Tótfalusi István, Wacha Imre, Zaicz Gábor, Forgács Róbert, Horváth Ágnes, Nagy György.

A TINTA Könyvkiadó kapcsolata a szaksajtóval

A TINTA Könyvkiadó kiadványait a napilapokon és a hetilapokon kívül rendszeresen bemutatja a szaksajtó (Heti Válasz, Vasárnapi Hírek). Számos méltató ismertető megjelent a következő folyóiratokban: Édes Anyanyelvünk, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemények, Magyartanítás, Mentor.

A könyves szakújságok (Új Könyv Piac, Könyv Hét, Képes Extra) adnak ki egy TINTA Könyvkiadóban folyó munkálatokról. A kiadó újdonságairól rendszeresen beszámolnak az internetes hírportálokról és a rádióról. Nyelvészeti rádióműsorok gyakori vendége Kiss Gábor főszerkesztő.

Nyelvészeti szakértői tevékenység

A TINTA Könyvkiadó munkatársai rendszeresen adnak nyelvi szakértői véleményt.

Egyéb, támogatói tevékenység

A TINTA Könyvkiadó rendszeresen támogatja könyvadományokkal a Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyt és a Kossuth Lajos szónokversenyt. Más nyelvi versenyek részére nagy kedvezményt ad könyveiből.

A TINTA Könyvkiadó szponzorálja a Kiss Ferenc Sakk Emlékversenyt, melyet minden évben  októberi rendeznek meg, és amelyen a Fekete Paripa Díjért mérkőznek.

A TINTA Könyvkiadó értékesítési csatornái

A TINTA Könyvkiadó partneri kapcsolatban áll a legjelentősebb nagykereskedőkkel és számos kiskereskedővel. Könyvei kedvezménnyel megvásárolható a szerkesztőségi irodában működő könyvesboltban, illetve megrendelhetők a www.tinta.hu honlapról. A TINTA Könyvkiadó munkatársai a Budapesti Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten kívül a legjelentősebb hazai nyelvészeti rendezvényeken, konferenciákon is értékesítik a TINTA Könyvkiadó kiadványait.

A TINTA Könyvkiadót az Amerikai Egyesült Államokban Nagy György (Nagy L. George) kirendeltségvezető képviseli.

A Szótármúzeum

A TINTA Könyvkiadó által fenntartott és működtetett Szótármúzeumban Kiss Gábor 950 darabból álló szótárgyűjteménye került elhelyezésre. Ezt a gyűjteményt – vándorkiállítás formájában – az országnak már több pontján bemutatták. A jövőben örömmel mennek el újabb helyszínekre. A Szótármúzeum gyűjtőkörébe tartoznak a tintásüvegek és az ezeket ábrázoló aprónyomatok, valamint a könyvkiadáshoz kapcsolódó egyéb relikviák.

A jövő

A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti kézikönyvek, szakkönyvek és egynyelvű szótárak kiadása mellett. Várja a gondos szerzők, szerkesztők jelentkezését.

A jövőben vállalja kiadványok, könyvek, szakkönyvek színvonalas nyomtatási előkészítését, nyelvi lektorálását, szerkesztését külső megrendelők részére.

A kiadó munkatársai a jövőben is vállalják a nyelvészeti lexikográfiai szakértői munkát.

A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban.
Kiss Gábor
igazgató, főszerkesztő