A Tinta Könyvkiadóról

A TINTA Könyvkiadó profilja

A TINTA Könyvkiadó magyar tulajdonú nyelvészeti szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. Jelenleg 480 kiadványa van. Évente 30-35 könyvet jelentet meg. Székhelye Budapest.

A TINTA Könyvkiadó célja

A legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó örömmel jelentet meg színvonalas nyelvészeti szakmunkákat.

A TINTA Könyvkiadó munkatársai

Kiss Gábor igazgató, főszerkesztő, Kissné Temesi Viola ügyvezető igazgató, Kiss Gyula területi képviselő, Kiss Zita informatikus, Szabó Mihály szerkesztő, Heiszer Erika tördelőszerkesztő, Miksné Mátyási Eszter szerkesztő. A 7 fő állandó munkatárs mellett a kiadó további 6-8 külső munkatársat foglalkoztat folyamatosan, többek között Kiss Márton rendszergazdát.

A TINTA Könyvkiadó elérhetősége

Szerkesztőségi iroda és könyvesbolt: 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

E-mail: info kuka tintakiado ponty hu, tel.: (1) 371 05 01, fax: (1) 371 05 02, honlap: www.tintakiado.hu

A TINTA Könyvkiadó indulása

A TINTA Könyvkiadó 1992-ben alakult. 1992-1997 között elsősorban nyelvészeti szakmunkák és szótárak kiadványszerkesztésével foglalkozott más kiadók megrendelésére. Többek között a következő szótárak előállításában vett részt: Akadémiai Kiadó: Képes diákszótár, A pszichoanalízis szótára; Unikornis Kiadó: Jókai-szótár; Aula Kiadó: Kétnyelvű közgazdasági szótársorozat (12 kötet); Auktor Kiadó: Nyelvművelő kéziszótár.

A TINTA Könyvkiadó első kiadványa, a Magyar szókincstár

A kiadó életében nagy fordulatot hozott a négy évig tartó, önálló fejlesztés eredményeképpen 1998-ban megjelentetett Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. A belső tartalmában gazdag, kivitelezésében mintaszerű Magyar szókincstárat mind a nagyközönség, mind a szakma elismeréssel fogadta. A Könyvtárosok Országos Egyesületének ajánlása alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fitz József-díjjal jutalmazta az alkotógárdát, a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Országos Egyesülete a Szép Magyar Könyv ’98 kitüntetést adományozta a Magyar Szókincstárnak, Budapest XI. Kerületi Önkormányzata pedig a főszerkesztőnek a Pro Cultura díjat ítélte oda. A műhöz kapcsolódó nyelvészeti kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap is támogatta.

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 1-27.

A nagyszabású vállalkozásnak eddig 27 kötete látott napvilágot, évente 2-3 kötet megjelenése várható.

A sorozat első kötete a Magyar szókincstár. A magyar nyelv kézikönyvei sorozat további kiemelkedő darabja a Grétsy László szerkesztésében államiságunk millenniumának tiszteletére 2000 júniusában megjelent A mi nyelvünk című antológia, amelyben 265 írónak és költőnek mintegy ötszáz verse, prózarészlete található a magyar nyelvről. A sorozatban található szólás és közmondásszótár, etimológiai szótár, kiejtési szótár, helyesírási szótár, idegen szavak szótára, antonimaszótár,  illetve versantológia is.

A 13-14. kötet Eőry Vilma főszerkesztésében a 2007 nyarán megjelent Értelmező szótár+ kétkötetes, 2000 oldalas, 5 éves fejlesztőmunkával készült, nagyszabású kiadvány. Sajtóbemutatóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke meleg szavakkal méltatta az új magyar értelmező szótárt. A címben szereplő + jel arra utal, hogy a szótár a szavak értelmezése mellett a magyar szótárirodalomban először mutatja be az egyes szavak és jelentések közötti kapcsolati hálót a szinonimák, az ellentétek, az eredet, a tájnyelvi megfelelők feltüntetésével. Ez az első értelmező szótár, amely a címszavakat fogalomköri elrendezésben is közli.

Kiváló Magyar Szótár díj

Komoly elismerés volt a TINTA Könyvkiadó részére, hogy az MTA Szótári Munkabizottsága A magyar nyelv kézikönyvei sorozat több tagját Kiváló Magyar Szótár díjjal jutalmazta.

A díjazott szótárak: Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára, Litovkina Anna: Magyar közmondástár, Eőry Vilma főszerkesztő: Értelmező szótár+.

A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, melynek ma már 180 tagja van. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek: Adamik Béla, Adamikné Jászó Anna, Alberti Gábor, Balogh Péter, Bánréti Zoltán, Bencédy József, Cseresnyési László, Forgács Tamás, Géró Györgyi, Havas Ferenc, Hegedűs Rita, Herman József, Hoffman István, H. Varga Márta, Kálmán László, Kemény Gábor, Kicsi Sándor András, Kiefer Ferenc, Kiss Lajos, Klaudy Kinga, Ladányi Mária, Litovkina Anna, Nádor Orsolya, Oszetszky Éva, Őrsi Tibor, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Simonsics Péter, Székely Gábor, T. Somogyi Magda, Szathmári István, Szili Katalin, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Várnai Judit Szilvia.

A nyelvészeti szakkönyvek kiadását többek között támogatja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási Tankönyvpályázati Iroda.

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat

A tanulóifjúság számára kifejlesztett 180-200 oldalas, kisméretű, praktikus kézikönyvek sorozata, kedvező árfekvésben. Kötetei között közmondás-, szólásszótárt is találunk. Ugyanebben a sorozatban jelent meg a Retorika és a Szómúzeum című kötet is. A sorozat szerkesztői: Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor.

A Mesterművek sorozat

2001-ben indult a Mesterművek sorozat, amely a korábban már megjelent, klasszikus értékeket képviselő munkák újra kiadására vállalkozik. Eddig öt kötet látott napvilágot a sorozatban.

A TINTA Könyvkiadó folyóirata, a Modern Nyelvoktatás

A TINTA Könyvkiadó 2006-ban versenytárgyaláson nyerte el a Modern Nyelvoktatás folyóirat kiadásának jogát. A lap gazdája a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, főszerkesztője Dróth Júlia. A folyóiratnak évente 4 száma jelenik meg.

Egyéb kiadványok

A TINTA Könyvkiadó 1999-ben a Frankfurti Könyvvásárra jelentette meg Csernicskó István és Orosz Ildikó The Hungarians in Transcarpathia című könyvét. Ezt a kiadványt anyagilag a Frankfurt ’99 Kht. támogatta.

2001 karácsonyára jelent meg a Nemzet Színészéről Az ember – Vallomások Sinkovits Imréről című kötet, melyben több mint ötven neves személyiség vall a színészóriás emberi nagyságáról, igaz magyarságáról.

Grétsy László 70. születésnapjára a TINTA Könyvkiadó gondozásában készült az Éltető anyanyelvünk című kötet, amelyben 106 nyelvész fejti ki véleményét a mai magyar nyelvművelés elméletéről és gyakorlatáról.

2004-ben látott napvilágot a háromszoros olimpiai bajnokról, Papp László ökölvívóról szóló könyv, fiának, ifj. Papp Lászlónak a tollából Édesapám, Papp Laci címmel.

A TINTA Könyvkiadó on-line szótárai

A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján öt elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak. A honlapon lévő Idegen szavak szótárára és a Nagy Viktor által létrehozott Latin szótárra nagyszámú külső link mutat.

A TINTA Könyvkiadó Arany Penna díja

A TINTA Könyvkiadó 2000-ben megalapította az Arany Penna díjat, melyet a kiadó a legnívósabb szótárt elkészítő szerzőinek ítéli oda. Díjazottak: Bárdosi Vilmos, Eőry Vilma, Fercsik Erzsébet és Raátz Judit, Küllős Imola és Laza Dominika, Makkai Ádám, Parapatics Andrea, Rácz János, Szathmári István, Tótfalusi István, Wacha Imre, Zaicz Gábor.

A TINTA Könyvkiadó kapcsolata a szaksajtóval

A TINTA Könyvkiadó kiadványait a napilapokon (Magyar Nemzet, Népszabadság) és a hetilapokon (Heti Válasz, Vasárnapi Hírek) kívül rendszeresen bemutatja a szaksajtó. Számos méltató ismertetés jelent meg a következő folyóiratokban: Édes Anyanyelvünk, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemények, Magyartanítás, Mentor.

A könyves szakújságok (Új Könyv Piac, Könyv Hét, Képes Extra) hírt adnak a TINTA Könyvkiadóban folyó munkálatokról. A kiadó újdonságairól rendszeresen beszámolnak az internetes hírportálok és a rádió is. Nyelvészeti rádióműsorok gyakori vendége Kiss Gábor főszerkesztő.

Nyelvészeti szakértői tevékenység

A TINTA Könyvkiadó munkatársai rendszeresen adnak nyelvészeti szakértői véleményt. Ezek a tanulmányok legtöbbször egy-egy szó vagy szókapcsolat pontos jelentését definiálják és adják meg. A szakértői véleményeket általában peres ügyekben használják fel.

Egyéb, támogatói tevékenység

A TINTA Könyvkiadó rendszeresen támogatja könyvadományokkal a Simonyi Zsigmond országos helyesírási versenyt és a Kossuth Lajos szónokversenyt. Más nyelvi versenyek számára nagy kedvezménnyel ad át könyveiből.

A TINTA Könyvkiadó szponzorálja a minden év októberében megrendezett Kiss Ferenc Sakk Emlékversenyt, amelyen a meghívott résztvevők a Fekete Paripa Díjért mérkőznek meg egymással.

A TINTA Könyvkiadó értékesítési csatornái

A TINTA Könyvkiadó partneri kapcsolatban áll a legjelentősebb nagykereskedőkkel és számos kiskereskedővel. Könyvei kedvezménnyel vásárolhatók meg a szerkesztőségi irodában működő könyvesboltban, illetve megrendelhetőek a www.tintakiado.hu honlapról. A TINTA Könyvkiadó munkatársai a Budapesti Könyvfesztiválon és az Ünnepi Könyvhéten kívül a legjelentősebb hazai nyelvészeti rendezvényeken, konferenciákon a helyszínen árusítják a TINTA Könyvkiadó kiadványait.

A TINTA Könyvkiadót az Amerikai Egyesült Államokban Nagy György (George L. Nagy) kirendeltségvezető képviseli.

A Szótármúzeum

A TINTA Könyvkiadó által fenntartott és működtetett Szótármúzeumban került elhelyezésre Kiss Gábor 950 darabból álló szótárgyűjteménye. Ezt a gyűjteményt – vándorkiállítás formájában – az ország több pontján is bemutatták már. A jövőben is örömmel viszik el újabb helyszínekre. A Szótármúzeum gyűjtőkörébe tartoznak a tintásüvegek és az ezeket ábrázoló aprónyomtatványok, valamint a könyvkiadáshoz kapcsolódó egyéb relikviák (pl. bagoly).

A jövő

A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti kézikönyvek, szakkönyvek és egynyelvű szótárak kiadása mellett. Várja a gondos szerzők, szerkesztők jelentkezését kézirataikkal.

A jövőben is vállalja kiadványok, könyvek, szakkönyvek színvonalas nyomdai előkészítését, nyelvi lektorálását, szerkesztését külső megrendelők részére.

A kiadó munkatársai a jövőben is vállalják nyelvészeti, lexikográfiai szakértői munka elvégzését a kiadóban felépített lexikográfiai, szemantikai adatbázist felhasználva.

A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a nyelvészeti kutatások legújabb eredményeit.
Kiss Gábor
igazgató, főszerkesztő