Balassa József

Baja, 1864. február 11. – Budapest, 1945. február 26.

Nyelvész, tanár. A budapesti és a bécsi egyetemen végzett tanulmányok után Budapesten 1885-ben bölcsészdoktori, 1886-ban tanári oklevelet nyert. 1886-tól székesfehérvári, 1892-től debreceni, 1896-tól 1918-ig budapesti középiskolai tanár. A Tanácsköztársaság idején egyetemi tanárrá nevezték ki. Az ellenforradalom győzelme után megfosztották egyetemi katedrájától, s még mint középiskolai tanár sem tudott elhelyezkedni, később nyugdíját megkapta. 1920-tól 1940-ig a Magyar Nyelvőrt szerkeszti. A hazai nyelvtudomány egyik jelentős képviselője. Fonetikával, nyelvjáráskutatással foglalkozott. Számos értekezésben, tanulmányban népszerűsítette a magyar nyelvre vonatkozó ismereteket; több iskolai nyelvkönyv szerzője, továbbá németek számára német nyelvű magyar nyelvtant szerkeszt. Pálóczy Lipóttal (megjelent: Berlin, 1911) és német-magyar szótárt Simonyi Zsigmonddal. A Toussaint-Langenscheidt nyelvoktatási tanfolyamok sorozatában a magyar tanfolyamot írta.

Fő művei: A fonetika elemei (Budapest, 1886); A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése (Budapest, 1891); Magyar fonetika (Budapest, 1904); A magyar nyelv életrajza (Budapest, 1937); A nyelvek élete (Budapest, 1938), A magyar nyelv könyve (Budapest, 1943, oroszul 1951).

Róla szóló irodalom: Beke Ödön – Benedek Marcell – Turóczi-Trostler József: Emlékkönyv B. J.-nek, a Magy. Nyelvőr szerkesztőjének 70. születése napjára, műveinek bibliográfiájával (Budapest, 1934); Rubinyi Mózes: Emlékezések és tanulmányok (Budapest, 1962); Prohászka János: B. J. emlékezete (Magy. Nyelvőr, 1965. 2. sz.).

Szótárai:
A magyar nyelv szótára (I-II., Budapest, 1940)
Német és magyar szótár. I. Német-magyar rész. Budapest, 1899. – II. Magyar-német rész. Budapest, 1902. (Simonyi Zsigmonddal együtt);
Német és magyar iskolai szótár. I. Német-magyar rész. Budapest, 1900. – II. Magyar-német rész. Budapest, 1902. (Simonyi Zs.-dal együtt);
A magyar és német nyelv zsebszótára. (Toussaint-Langenscheidt módszer.) I. Magyar-német rész. Berlin, Budapest, 1915. – II. Német-magyar rész, Berlin, Budapest, 1917.; Magyar-angol és angol-magyar zsebszótár. – Budapest, é. n. (1914?) (Honti Rezsővel együtt);
Kereskedelmi zsebszótár. Kereskedelmi középiskolák és akadémiák használatára, I. Német-magyar rész. II. Magyar-német rész. Székesfehérvár, 1889.