Országh László

Szombathely, 1907. október 25. – Budapest, 1984. január 27.

Filológus, egyetemi tanár, szótáríró, a nyelvtudományok kandidátusa (1957), az irodalomtudományok doktora (1974). Egyetemi tanulmányait mint az Eötvös Kollégium növendéke Budapesten kezdte, majd ösztöndíjjal az USA-ban (Rollins College) fejezte be. 1932-től Budapesten volt gimnáziumi tanár. 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1937-től az Eötvös Kollégium tanára, 1942-től egyetemi magántanár a budapesti bölcsészkaron (angol irodalomtörténet), majd 1947-től 1950-ig és 1957-től 1969-ig az angol nyelv és irodalom tanszékvezető tanára a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). Főszerkesztője volt a hétkötetes Magyar Nyelv Értelmező Szótárának (1950-1962), s közzétett különféle terjedelmű angol-magyar és magyar-angol szótárakat is, amelyek egymilliót meghaladó példányszámban jelentek meg. 1963-ban megindította a KLTE angol tanszékének évkönyvsorozatát, a hazai anglisztika egyik legfontosabb fórumát Angol Filológiai Tanulmányok (Hungarian Studies in English) címen. USA-beli tanulmányútjai révén jelentős mértékben járult hozzá az amerikanisztika mo.-i fejlesztéséhez is. Fő kutatási területe az angol és amerikai irodalom története volt, s foglalkozott az angol és magyar művelődési kapcsolatok alakulásának egyes korszakaival is. A londoni Institute of Linguists 1970-ben szaktudománya művelésében elért eredményeiért jubiláris aranyérmével tisztelte meg, az angol kormányzat pedig hetvenedik születésnapján, 1977-ben az angol nyelv és kultúra terjesztésében vállalt szerepéért a brit birodalmi lovagrend t. parancsnokává (C.B.E.) nevezte ki.

Fő művei: Az angol regény eredete (Budapest, 1941); Shakespeare (Budapest, 1944); Az amerikai irodalom története (Budapest, 1967); Bevezetés az amerikanisztikába (Budapest, 1972); Angol eredetű elemek a magyar szókészletben (Budapest, 1977). – Publikációinak könyvészete az Angol Filológiai Tanulmányok 1977/XI. kötetében található.

Róla szóló irodalom: Kéry László: O. L. köszöntése (Nagyvilág, 1977. 10. sz.); Bakos Ferenc: O. L. (Magyar Nyelvőr, 1984. 2. sz.); Balázs János: O. L., a nyelvész; Egri Péter: O. L. irodalomtörténeti munkásságáról; Abádi Nagy Zoltán: Búcsú O. L.-tól (Filológiai Közlöny, 1984. 3-4. sz.); Pálffy István: O. L. emlékezete (Alföld, 1984. 5. sz.); Kontra Miklós: O. L. (Nyelvtud. Közl., 1985. 1. sz.); Balázs János: O. L. emlékezete (Magyar Nyelv, 1985. 2. sz.); Ruttkay Kálmán: To the memory of O. L. (Hung. Stud., 1985. 2. sz.); Simon Myron: Remembering O. L. (New Hung. Qu. 1987).