Szily Kálmán

Izsák, 1838. június 29. – Budapest, 1924. július 24.

Nyelvész, természettudós, műegyetemi tanár, az MTA tagja (levelező: 1865, rendes: 1873, igazgató: 1883, titkár: 1920), főtitkára (1889-1905). Pesten és a bécsi műegyetemen tanult. 1861-től a pesti műegyetemen Stoczek József tanársegéde, ideiglenes tanár, 1869-től a kísérleti fizika, 1870-től 1889-ig az elméleti fizikai és analitikai mechanika nyilvános rendes tanára. A termodinamika elveinek mechanikai elvekre való alapozásával foglalkozott. 1871-1873-ban az egyetem rektora. Ez idő alatt épült a műegyetem épülete; az ő nevéhez főződik az egyetem szervezetének megreformálása. 1890-ben megindította és 1905-ig szerkesztette az MTA havi folyóiratát, az Akadémiai Értesítőt, 1905-től az MTA főkönyvtárosa. Megszervezte az MTA-n a Széchenyi Múzeumot. Jelentős szerepe volt mint titkárnak a Természettudományi Társulat föllendítésében. 1869-ben mint a társulat főtitkára megindította és 1898-ig szerkesztette a Természettudományi Közlönyt, ő létesítette a természettudományi könyvkiadót, 1880-tól a társulat elnöke. A természettudományos mozgalmak múltjával foglalkozva a régi természettudományos műnyelv s ezzel kapcsolatban a nyelvtudomány iránt kezdett érdeklődni. Az 1890-es évek végén áttért a magyar nyelvtudomány rendszeres művelésére. 1904-ben megalapította a Magyar Nyelvtudományi Társaságot, ennek elnöke és folyóiratának, a Magyar Nyelvnek, továbbá A magyar nyelvújítás szótárának (I-II., Budapest, 1902, 1908) szerkesztője. Nyelvészeti munkásságáért 1913-ban az MTA nagyjutalmát kapta. 1915-től a főrendiház tagja.

Fő művei: A természettudományi műnyelvről (Budapest, 1879); Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt (Budapest, 1888); Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez (Budapest, 1898); Él-e a rovásírás a magyar nép között? (Budapest, 1903).

Róla szóló irodalom: Hellebrant Árpád: Sz. K. nyelvészeti munkássága (Emlék Sz. K.-nak, Budapest, 1918); Ilosvay Lajos: Sz. K. (MTA Emlékbeszédek, 1924); Tolnai Vilmos: Sz. K., a nyelvtudós (MTA Emlékbeszéd, 1924); Gyarmati István: Sz. K. (Fizikai Szemle, 1955. 5. sz.).

Szótára: A Magyar Nyelvújítás Szótára (Budapest, 1902; II. rész: 1908).