Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

A. Jászó Anna, Bódi Zoltán (szerkesztő): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

A. Jászó Anna, Bódi Zoltán: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

312 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9639372285
2002
Szerkesztői előszó7
 
A SZOCIOLINGVISZTIKA FOGALMA, TÁRGYA, TÉMÁI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI
WILLIAM LABOV
A társadalmi folyamatok tükröződése nyelvi szerkezetekben11
KONTRA MIKLÓS
Budapesti élőnyelvi kutatások19
KISS JENŐ
Helyes és helytelen28
FELDE GYÖRGY
Nyelvérzék és normatudat egy általános iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében42
Nyelv és kultúra
A. JÁSZÓ ANNA
A szemantikai relativizmusról57
EDWARD SAPIR
Nyelv és környezet62
LŐRINCZI RÉKA
A rokonsági nevekről72
 
A TÁRSADALMI ÉS NYELVI VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
GRÉTSY LÁSZLÓ
A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban85
SZŰTS LÁSZLÓ
A fiatalok nyelvéről100
KIS TAMÁS
A magyar katonai szleng105
BENKŐ LORÁND
Sznobság a nyelvhasználatban114
 
KÉTNYELVŰSÉG, KETTŐSNYELVŰSÉG ÉS DIGLOSSZIA
CHARLES A. FERGUSON
Diglosszia125
KISS JENŐ
Kétnyelvűség, kettősnyelvűség és diglosszia138
JULIET LANGMAN
A kétnyelvűség kutatásának modern irányzatai143
LANSTYÁK ISTVÁN
A magyar-magyar diglosszia néhány kérdéséről152
SUSAN GAL
Mi a nyelvcsere és hogyan történik?165
PÉNTEK JÁNOS
Az anyanyelv ökológiája Erdélyben174
 
A NYELVI HÁTRÁNYOS HELYZET
BASIL BERNSTEIN
Nyelvi szocializáció és oktathatóság185
BÍRÓ ZOLTÁN
A környezet fogságában196
PÉNTEK JÁNOS
Magyar nyelvi különfejlődés a Kárpát-medencében220
BORBÁTH ERZSÉBET
A moldvai csángó gyermekek székelyföldi iskoláztatásának tapasztalatai228
KISS JENŐ
Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterű iskolások234
RÉGER ZITA
Szempontok a cigány gyermeknyelvi szövegkorpusz elemzéséhez242
 
NYELVPOLITIKA
GLATZ FERENC
Tézisek a magyar nyelvről255
PUSZTAI FERENC
Magyarul és magyarán257
GRÉTSY LÁSZLÓ
Nemzetközpontú nyelvművelés264
PÉNTEK JÁNOS
Nem őrizni: használni kell a nyelvet!267
CSERNICSKÓ ISTVÁN
Jogok és jogtalanságok274
A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata280
 
A HAZAI SZOCIOLINGVISZTIKA KEZDETEIRŐL
GRÉTSY LÁSZLÓ
A szociolingvisztika mint tudomány és mint tantárgy295
 
NÉVMUTATÓ301
TÁRGYMUTATÓ305

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár