Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből A könyvről írták

Grétsy László (szerkesztő): A mi nyelvünk
Íróink és költőink a magyar nyelvről

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Grétsy László: A mi nyelvünk

496 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9638601396
2000
Előszó5
Útbaigazító6
ÁBRÁNYI EMIL
Magyar nyelv11
ADY ENDRE
Mátyás bolond diákja13
Így van magyarul14
A hivatalos stílus14
ÁGAI ÁGNES
Szavak papíron15
Anyanyelve: magyar16
ÁGH ISTVÁN
*A költő és a nyelv (Részlet)17
ANDRÁS SÁNDOR
Idegenben19
a pálmafák nyelve19
nem az enyém20
ANDRÁSIK GYULA
Örök hazánk az anyanyelv20
APÁCZAI CSERE JÁNOS
*Valamennyi tudományt magyarul (Részletek)22
ÁPRILY LAJOS
A zarándok23
Tájszólás25
Nem vette magának azt a fáradságot... (Részlet)25
ARANY JÁNOS
Egressy Gábornak26
Kozmopolita költészet28
Intés30
BABITS MIHÁLY
Régi magyar költők30
Örökkék ég a felhők mögött (Részletek)31
*A stílus gazdagsága (Részlet)32
*A stílus helyessége (Részlet)33
Nyelvfejlődés „in pejus” (Részlet)34
BAJZA JÓZSEF
Nemzetiség és nyelv (Részletek)35
BALÁZS BÉLA
*Élethalálharcot vívok a szóval (Részlet)36
*Az én hazám (Részlet)37
BÁLINT GYÖRGY
A szavak felkelése (Részlet)37
BALLA D. KÁROLY
A szó38
BALLA LÁSZLÓ
A magyar nyelv39
BÁRÁNY TAMÁS
*Amerikázik (Részlet)47
BARANYI FERENC
Fohász47
BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS
Hatalmas szavak48
BARÓTI SZABÓ DÁVID
A magyar ifjúsághoz49
BATSÁNYI JÁNOS
A hazai nyelv és tudományosság49
BATTA GYÖRGY
Árvacsalán50
BEBEK JÁNOS
Hír51
BEDŐNÉ TÓTH ANNA
Mivé lettél, édes anyanyelvünk?52
BEKE GYÖRGY
Nyelv a családban (Részlet)56
BELLA ISTVÁN
Mese a szóról és a kőről57
BENEDEK ELEK
Ebben egy székely fiú igen megütődik azon, hogy „az ország szíve” nem magyar (Részlet)57
BENEDEK MARCELL
*A költő eszköze: az anyanyelv (Részlet)58
BÉNYEI JÓZSEF
Anyanyelv59
BERDA JÓZSEF
Lecke a nyelvről60
Nyelvápolás60
Így szebb!61
Anyanyelvünk61
Óda61
BERTHA BULCSÚ
*Varázsszavak, varázsnevek62
BERTÓK LÁSZLÓ
Jár mint a nyelvben a világ64
A nyelv van benne legalul64
*Nyelvében él az író (Részlet)65
Szavak66
BERZSENYI DÁNIEL
A magyarokhoz67
BESSENYEI GYÖRGY
*A magunk nyelvén (Részletek)69
BIRTALAN FERENC
Ezen a nyelven70
BISZTRAY ÁDÁM
Igéim71
BÓDÁS JÁNOS
Zsoltáros prédikátor72
BODOR PÁL
Egy pidgin-magyarhoz (Részletek)73
Trauma és anyanyelv74
Szavak honfoglalása (Részlet)74
BODOSI GYÖRGY
*Jól és szépen beszélni (Részlet)76
BÓKA LÁSZLÓ
A magyar nyelv védelme (Részlet)76
BÓNIS LÁSZLÓ
Menekült magyarok litániája77
BÖLECZ BÉLA
Magyarnak lenni79
BÖRÖNDI LAJOS
A félelem letapogatása81
Túlélési gyakorlat (Részlet)82
BUJDOSÓ ÁGNES
Ha szóra nyitod ajkadat83
CZIGÁNY GYÖRGY
Erős várunk az anyanyelvünk? (Részlet)85
CZUCZOR GERGELY
Haladunk a magyarságban86
Nemzeti nyelv86
Egy magyartalan tanítóra87
CSANÁD BÉLA
Anyanyelv87
CSANÁDI IMRE
Nyelvművelés88
Hozzáöcsémlett88
CSANÁDY JÁNOS
Töredék89
Semmim és mindenem90
CSÁNYI LÁSZLÓ
*Mit jelent számomra az anyanyelv? (Részlet)91
CSIKI LÁSZLÓ
A megnevezés kockázata92
A nyelv kegyelmi állapota (Részletek)93
CSINGER JÓZSEF
Vendég hazámban94
CSOKITS JÁNOS
Hazafelé96
Francia lecke97
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
A magyar nyelv feléledése (Részlet)98
CSOÓRI SÁNDOR
A teremtő nyelv (Részlet)99
Találkozásaim az anyanyelvvel (Részlet)100
*Anyanyelved a legihletőbb munkatársad (Részlet)101
Anyanyelvünkről (Részlet)102
Kosztolányi példája (Részletek)103
CSORBA GYŐZŐ
A latin nyelvtan104
Az én szavaim105
Jobb106
CSUKÁS ISTVÁN
Jeltelen sírok a nyelvben107
CS. SZABÓ LÁSZLÓ
*Mikes Kelemen magyarsága (Részlet)109
Angol ősz110
DALOS GYÖRGY
Szavaink születése110
DEBRECZENI JÓZSEF
Anyanyelvem112
DEMÉNY OTTÓ
Anyanyelv113
DÉRY TIBOR
*A nemzet nyelvében él (Részlet)114
*Legnagyobb földi kincsem (Részlet)115
*Nyelvünk vigyázása (Részlet)115
*Az írónak a nyelv a hazája (Részlet)116
DEVECSERI GÁBOR
*Romlik, egyszersmind gazdagodik (Részlet)118
DOBOS LÁSZLÓ
*Anyanyelvünk helyzete itthon és a világban (Részlet)118
DÖBRENTEI GÁBOR
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve119
DSIDA JENŐ
Psalmus Hungaricus121
DUTKA ÁKOS
Magyar szavunk siratója128
ÉDES GERGELY
Nemzeti nyelvünkről 1788 (Részlet).129
ELŐD LÁSZLÓ
Szóvirágok háborúja131
EÖTVÖS JÓZSEF
A magyar nyelvről (Részletek)131
FÁBRI PÉTER
A csönd és a szó133
FÁBRY ZOLTÁN
Vigyázó szemmel134
FALUDY GYÖRGY
Óda a magyar nyelvhez135
*Megőriz, túlél, győzedelmeskedik (Részletek)138
FÁY FERENC
Zsoltár szürkületben139
FAZAKAS LÁSZLÓ
Panasz141
Anyanyelv141
Meggyőződés141
Siesta142
FEHÉR FERENC
Nyelv és varázs142
Egyetlen szó144
FERDINANDY GYÖRGY
*A magyar író külföldön (Részlet)147
FERENCZES ISTVÁN
Szerelmes vers148
FODOR ÁKOS
Szavak150
FODOR ANDRÁS
A gyerekek nyelvalkotása150
FODOR JÓZSEF
Vers, a nyelvhez151
*Romlik-e nyelvünk? (Részlet)153
FÜST MILÁN
A magyarokhoz153
Levél a túlzott nyelvi puritanizmusról154
GÁL LÁSZLÓ
A szó155
GÁL SÁNDOR
Örökös tartozásban156
Távolodók157
Vallomás az anyanyelvről (Részletek)158
GARAI GÁBOR
*Romlik-e nyelvünk? (Részlet)159
Magyarul160
Töredékek 1974-1978 (Részlet)161
GÁRDONYI GÉZA
A szerző beköszöntője (Részletek)161
*A javítás is alkotás (Részlet)162
GÁT ISTVÁN
Szavak162
GAZDAG ERZSI
Könyörgés a szavakhoz163
GERGELY ÁGNES
Romantika164
GITTAI ISTVÁN
A nyelv, amelyen élsz165
GÖMÖRI GYÖRGY
Bábel166
Naponta nyelvet166
GÖMÖRI JENŐ TAMÁS
A magyar nyelvhez167
GÖNCZ ÁRPÁD
*A nyelvi öntudat hiánya (Részlet)169
GYÁRFÁS ENDRE
A régiek még tudtak!170
Vigyázó szemünk171
GYÉKÉNYESI GYÖRGY
Midőn a költő nem találja helyét172
GYULAI PÁL
Sok beszéd173
GYURCSÓ ISTVÁN
A költő kérdez174
Népvándorlás kora (Részlet)176
GYURKOVICS TIBOR
*Lényegében a nyelv az egyetlen igazi nemzetfenntartó elem (Részlet)177
HAJNAL ANNA
Magyar nyelv178
HALÁSZ GYULA
Vallomások a nyelvről (Részlet)179
HARASZTI ENDRE
Kérdés és felelet180
HÁRS ERNŐ
Szavak183
Az anyanyelvhez184
HATÁR GYŐZŐ
*A nyelv tud mindent (Részlet)186
Vigyázóknak a vártán (Részlet)186
HEGEDÜS GÉZA
A költészetről187
Szonett az anyanyelvről189
HÉRA ZOLTÁN
Szavak189
Hungária, önnevén Magyarország (Részlet)191
HIDAS ANTAL
Hazatérés (Részlet)192
Vonagló iharfa193
HORVÁTH ISTVÁN
A nyelv csak élve tündököl194
Magyarózdi toronyalja (Részlet)195
Anyanyelvemben őrizlek téged196
HORVÁTH LORÁND
A windsori parkban (Részlet)196
ILLÉS ENDRE
Méhraj (Részlet)198
*Romlik-e a nyelvünk? (Részlet)199
ILLYÉS GYULA
*Minden szónak külön hitele van (Részlet)200
*Jól beszélni és írni magyarul (Részlet)200
Kenyértörés201
Haza, a magasban203
Nehéz nyelv-e a magyar? (Részlet)204
A törzs szavai206
*Korszerű írásjeleket! (Részlet)208
Koszorú208
INCZÉDI LÁSZLÓ
A magyar nyelv210
IRSA BÉLA
A magyar nyelv211
JANCSIK PÁL
Összmagyar vers212
JÁNOSY ISTVÁN
Óda213
Parabázis214
Ne feledd!216
JÉKELY ZOLTÁN
Zengő nevek217
JOBBÁGY KÁROLY
Fuldokló anyanyelvem218
JÓKAI ANNA
Az anyanyelvről - 2000 előtt (Részlet)220
Nyelvművészet, nyelvbűvészet (Részletek)221
JÓKAI MÓR
Prológus (Részlet)223
JÓZSEF ATTILA
*Nyelvünk ízei224
JUHÁSZ FERENC
Mit tehet a költő? (Részlet)225
Mondatok a nyelvről, szavakról, költészetről (Részlet)225
Az írástudók hűsége (Részletek)226
JUHÁSZ GYULA
Anch'io227
A vidéki magyar szinészekhez227
Formát keresni...228
Szavak229
KABDEBÓ TAMÁS
26229
KALÁSZ MÁRTON
(szavak)230
KÁLDI JÁNOS
A versírásról231
KÁLNOKY LÁSZLÓ
Nyelvünk rákfenéiből232
KÁNYÁDI SÁNDOR
Noé bárkája felé234
Játszva magyarul234
Apáczai235
Öreg iskola ünnepére235
Begykő236
Invokáció236
Szürke szonett237
KÁNTOR LAJOS
Gyakorlat teszi a nyelvet (Részlet)237
KARINTHY FERENC
Maszek, vagy egy szó diadalútja
KARINTHY FRIGYES
Szavak (Részlet)240
KÁRMÁN JÓZSEF
A nemzet csinosodása (Részlet)241
KÁROLYI AMY
Szó-pihe242
Hosszú magánhangzók242
KAZINCZY FERENC
A mi nyelvünk243
Levél Aranka Györgynek (Részlet)243
KEMÉNY GÉZA
Leejtlek szó244
KÉPES GÉZA
Az eltűnt szó nyomában245
Szavak246
Balázs Jánosnak246
Vers247
KERÉK IMRE
Vallomás az anyanyelvhez248
KERESZTURY DEZSŐ
Szavaink249
A mellékmondat védelmében (Részlet)250
Szavak251
KIBÉDI VARGA ÁRON
Bujdosó Alpárnak252
Szó253
KIRÁLY LÁSZLÓ
Anyanyelv253
Halljátok-e a dalt254
A szerelmesek256
KISFALUDY SÁNDOR
Himfy szerelmei (Részlet)257
KISS BENEDEK
*Mindennél jobban csodálom anyanyelvemet (Részlet)258
KISS DÉNES
Anyanyelv259
Szavak, szavak259
Nyelvédesanyám260
Teremtő anyanyelv (Részlet)262
Isteni rengés263
Ékes anyanyelv264
KISS JENŐ
Óda az anyanyelvhez265
KODOLÁNYI JÁNOS
Visszapillantó tükör (Részletek)267
KOMJÁTHY JENŐ
Költő vagyok268
KONCSOL LÁSZLÓ
Az anyanyelvről (Részlet)269
KÓNYA LAJOS
Anyanyelv270
Szerelmes ének271
KORNIS MIHÁLY
Ki hogy ír272
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Nyelvtudás (Részlet)274
Ha más nyelven...275
Kis nyelvtan (Részlet)275
Ábécé a nyelvről és lélekről (Részlet)276
Káté az írásról (Részlet)276
Lélek és nyelv (Részlet)277
Ige278
Rövid és hosszú mondat (Részlet)279
Lenni vagy nem lenni (Részlet)280
Költő (Részlet)280
KOVÁCS JÓZSEF
Anyajegyem281
Már nem tudnék281
KÖLCSEY FERENC
A magyar nyelv ügyében (Részlet)282
*Teljes birtokában lenni a nyelvnek (Részlet)283
KŐVÁRY GYÖRGY
Kilóg a nyelvünk (Részlet)284
KRÚDY GYULA
Felhők (Részlet)285
KULCSÁR FERENC
A krónikás csöndjei (Részlet)287
Óriás arany-orgona (Részletek)287
Édesanya-szók289
KULCSÁR TIBOR
Gyökerek289
LADÁNYI MIHÁLY
*Ízlés és tehetség dolga (Részlet)292
Késem, fokosom293
Szótár293
Apartheid294
Szó294
LÁNYI SAROLTA
Nyelvtanár - idegenben295
Anyanyelv295
LÁSZLÓ ANNA
*Tartózkodó nyelv (Részlet)296
LÁSZLÓ-BENCSIK SÁNDOR
Vallomás az anyanyelvről (Részletek)296
LÁSZLÓFFY ALADÁR
Hógolyó298
LÁSZLÓFFY CSABA
Amit elhallgatunk =
LÁZÁR TIBOR
Anyanyelv300
LISZNYAI DAMÓ KÁLMÁN
A magyar nyelv géniusza (Részletek)301
MAGYARI LAJOS
Szabadság-óda302
Szavak304
Mikor már304
MAJOR-ZALA LAJOS
Anyanyelv305
MAKAY IDA
Mit jelent nekem ez a nyelv?307
MARAFKÓ LÁSZLÓ
Kavicsok308
MÁRAI SÁNDOR
*Nincs más haza, csak az anyanyelv (Részlet)308
Versciklus egy - hatvanhárom (Részletek)310
Halotti beszéd311
MARSALL LÁSZLÓ
Szavak fickós fortyogása313
MÁTYÁS FERENC
Szavak, szók314
Hódolat316
Nevek országában (Részlet)317
Teremtő anyanyelv318
MÉCS LÁSZLÓ
Szavak történelme320
Világnyelveket tanultam321
MESTERHÁZI LAJOS
Mai irodalmi nyelvünk néhány problémája (Részlet)322
MÉSZÖLY DEZSŐ
Shakespeare magyarul (Részletek)323
Függőkert325
MEZEI ANDRÁS
Budapest naplementében325
MIKSZÁTH KÁLMÁN
Orátorok, rétorok és fecsegők (Részlet)327
Szemkáprázati képen-kapomány avagy humor az aktákban (Részlet)327
MINDSZENTHY BERTALAN
Pennsylvániai délibáb328
MÓRA FERENC
A legszebb nyelv (Részletek)330
Mihály folyamatbatétele (Részletek)331
Nyelvtanóra (Részletek)333
MÓRICZ ZSIGMOND
*A nemzet nyelvében él (Részlet)335
A nyelv küzd az életért (Részlet)336
NÁDASDY ÁDÁM
Rovarirtóval a szavak erdejében (Részlet)336
NAGY GÁSPÁR
Kés(lekedik) a szó338
NAGY LÁSZLÓ
*Tanulnunk kell magyarul a sírig (Részlet)338
Megismerés, nyelv és vers (Részlet)339
NEMES GYÖRGY
Pontosvessző (Részlet)340
Tanuljunk meg beszélni (Részletek)341
A vessző341
Túró342
NEMES NAGY ÁGNES
A formátlan343
A magyar nyelv dicsérete344
NÉMETH LÁSZLÓ
A javító toll nyomában (Részlet)345
A magyar nyelv ereje s gyengéi (Részlet)345
*Nyelv - valóság - stílus346
NYÉKI LAJOS
Idegenben347
Harminckét éve (Részlet)348
NYERGES ANDRÁS
A régi magyar nyelv (Részlet)349
ORAVECZ IMRE
Az akarat három nyelve351
ORDÓDY KATALIN
Erős várunk - anyanyelvünk (Részlet)351
OZSVALD ÁRPÁD
Anyanyelv352
Hettita ballada353
Kazinczy353
ÖRKÉNY ISTVÁN
Újszülött fiamhoz írott értekezés anyanyelvünk egynémely sajátosságáról (Részlet)355
*A magyar nyelv és a magyar költészet (Részlet)356
PÁKOLITZ ISTVÁN
Fölvállaltad357
PARANCS JÁNOS
A nyelv dicsérete359
A dolgok természetes rendje, avagy „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”360
PÁSKÁNDI GÉZA
Parkinson-mondat361
Jelző, jelzés362
PÉCHY BLANKA
Alapítólevél (Részlet)362
Beszélni nehéz363
PÉCSI GABRIELLA
*Otthonom a magyar nyelv (Részlet)364
PETŐ MARGIT
Színek, szavak365
Anyanyelv366
PETŐFI SÁNDOR
A régi jó Gvadányi367
Mért nem születtem ezer év előtt?368
A magyar politikusokhoz (Részlet)369
PETRŐCZI ÉVA
Hangtalan hűségeskü370
PILINSZKY JÁNOS
Néhány szó a szavakról (Részletek)370
PINTÉR FERENC
Akit az Isten büntetni akar371
PUSZTA SÁNDOR
Anyanyelv372
RAB ZSUZSA
Tartóztató kérelem373
RÁBA GYÖRGY
A szó hatalma373
RÁCZ OLIVÉR
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc (Részletek)374
RADÓ GYÖRGY
Árulkodó szavak376
RAFFAI SAROLTA
*Csak a holt nyelv nem változik (Részlet)378
Szavak, szavak379
RÁTH-VÉGH ISTVÁN
Név és véletlen (Részlet)380
A német kutya és a magyar kutya (Részlet)381
RATKÓ JÓZSEF
*A nemzet érzékszerve és memóriarendszere (Részlet)381
Magyarok382
*Madárlátta nyelv383
REMÉNYIK SÁNDOR
Köszönt egy ember...383
Az ige384
Ha nem lesz többé iskolánk...385
RÓZSA ENDRE
Így készül a beszéd386
RUDNYÁNSZKY GYULA
A magyar nyelv387
SAJÓ SÁNDOR
Nyelvészkedés389
A magyar nyelv (Részlet)390
SÁNTA FERENC
A nyelvről - iskolásoknak390
SÁRKÖZI GYÖRGY
Esőcseppek392
SERFŐZŐ SIMON
Szavaim393
Eliszaposodik393
SÍK SÁNDOR
Búcsú a szavaktól394
SIKLÓS ISTVÁN
már nincsen jelentése a szavaknak a legkomorabbak is396
SIMON ISTVÁN
Beszél a fiam397
SOLYMOS IDA
Szó-közök398
SOMLYÓ GYÖRGY
*Folyton-folyvást romlik és javul (Részlet)399
SÖMJÉN JÁNOS
85 éves születésnapomra400
SULYOK VINCE
Hazád és anyanyelved401
SUMONYI ZOLTÁN
A trójaiaknak402
SÜTŐ ANDRÁS
Jön az erdő (Részletek)403
*Anyanyelvi védőoltások (Részlet)404
*Elvesztett ékezetek (Részlet)405
*Anyanyelvünk bölcsője (Részlet)405
SYLVESTER JÁNOS
*A mi kincsünk - hazai nyelvünk (Részlet)406
Az magyar nípnek406
SZABÓ DEZSŐ
A magyar nyelv védelme (Részlet)407
Széchenyi évfordulója (Részlet)408
SZABÓ LŐRINC
A sokféle hazáról408
Tücsökzene, Nefelejcs409
A neved410
Szavak kémiája és a kimondott világ (Részletek)410
SZABÓ MAGDA
Szavak (Részletek)412
SZAKONYI KÁROLY
*A nyelv olyan, mint a folyó (Részlet)414
Széphalom kötelez! (Részlet)414
SZEBERÉNYI LEHEL
A magyar nyelv hetére415
SZEMLÉR FERENC
Búvópatak416
Szavak417
SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER
Levél a túlvilágra418
Vers419
SZEPESI ATTILA
Betűöntők dala420
SZERVÁC JÓZSEF
Jogom a szó421
SZILÁGYI DOMOKOS
*Ösztönösség és tudatosság (Részlet)421
Magyarok422
Légy a rózsán424
Európa felé424
Coca-charda425
SZILÁGYI GYÖRGY
Nyelvi álláspont425
SZIRMAY ENDRE
Anyanyelvem426
SZŰCS IMRE
Anyanyelv427
TABI LÁSZLÓ
Nehéz428
TAKÁCS TIBOR
Találkozás430
Zsong a tallini óvárosi tér431
Anyanyelv432
A könyvek templomában433
Áhítat433
Gyönyörű, zöngés mássalhangzó434
Ki sirat meg, haza-édesanya?435
TAKÁTS GYULA
Ki ötezerben élsz436
TAMÁS MENYHÉRT
A reggel üzenete437
TAMÁSI ÁRON
A szó becsülete (Részletek)438
TANDORI DEZSŐ
*Tiszta és semleges, mint a víz (Részlet)439
TEMESI FERENC
*Féltem a magyar nyelvet (Részlet)439
THINSZ GÉZA
Svédmagyaros440
TIMÁR GYÖRGY
*A nyelv önvédelme (Részlet)441
Két strófa az anyanyelvről441
TÓTH ÁRPÁD
Két régi költő442
TÓTH BÁLINT
Madárjósok?443
TÓTH ÉVA
Szótár444
TÖRÖK ELEMÉR
Köszönet mindenért néked445
TŰZ TAMÁS
Hazám446
URBÁN JÁNOS
Anyanyelvem448
VÁCI MIHÁLY
Egy szó449
Kell lenni valahol egy őshazának (Részlet)449
VAJK PÉTER TAMÁS
Elfojtott dalok451
VARGA JÓZSEF
Meddig magyar a magyar?452
VÁRI ATTILA
Anyanyelv453
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ
Illyés Gyula fejfája előtt453
VAS ISTVÁN
A jó összeesküvés (Részlet)454
*Magyar nyelv nélkül? (Részlet)455
Nem a vers456
Nekem elég457
Titok458
VERES PÉTER
*Nyelvünk fő tulajdonságai (Részletek)459
VÉSZI ENDRE
A teljesség satujában (Részlet)460
Szavak461
Hazám az anyanyelvem462
Ó, nyelv, örök hazám463
Örökséghagyó464
VIDOR MIKLÓS
Eszmélet465
VIHAR BÉLA
A magyarság szülőföldjén466
Találkozás a névvel466
VILLÁNYI LÁSZLÓ
Szó468
VITÉZ GYÖRGY
Jelbeszéd468
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Virág Benedekhez (Részlet)469
Az úri hölgyhöz (Részlet)470
[István nádornak]470
Új szavak (Részlet)471
WASS ALBERT
A láthatatlan lobogó471
WEÖRES SÁNDOR
*Mint egy szutykos kölyök (Részlet)473
Szó473
Tavasz474
Szavak474
ZALÁN TIBOR
[valahogy majd csak felnő gyermekünk nyelvünkből is marad valamennyi...]475
ZILAHY LAJOS
Magyar írógép476
A gyakrabban használt források jegyzéke478

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 2. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.