Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárczi Géza: A magyar szókincs eredete

192 oldal, B/5, puhafedeles
2500 Ft
ISBN 9638609052
2001
BEVEZETÉS. A szókincs változékonysága3
 
AZ EREDETI SZÓKINCS6
I. A finnugor és ugor elemek6
1. A finnugor örökség6
2. A magyar–finnugor szóegyeztetés története7
3. A módszer8
4. A finnugor eredetű magyar szókészlet11
II. A magyar nyelv külön életében keletkezett szavak17
A) A szóalkotás17
B) A belső szóteremtés17
A kifejező szavak18
1. Az indulatszók18
2. A hangutánzó szavak20
3. A hangulatfestő szavak28
4. Állathívogató, -űző, -terelő szavak33
5. A gyermeknyelvi szavak37
C) A nyelvújítás38
 
AZ ISMERETLEN EREDETŰ SZAVAK44
 
AZ IDEGEN ELEMEK45
I. Általános megjegyzések45
1. Idegen szó, jövevényszó, tükörszó45
2. A jövevényszavak tanulságai46
3. A jövevényszavak általános problematikája47
4. A magyarral érintkezett nyelvek összefüggései49
II. Az iráni jövevényszavak50
1. A kérdés története50
2. A régibb iráni jövevényszavak51
3. Alán jövevényszavak53
4. Perzsa jövevényszavak54
III. Mongolos jövevényszavaink kérdése55
1.A kérdés története55
2. Történelmi kritériumok57
3. A hangtani kritérium58
IV. A kaukázusi jövevényszavak kérdése59
V. Török jövevényszavaink60
1. A kérdés története60
2. A magyar–török nyelvi érintkezések történeti háttere64
3. Török jövevényszavaink rétegeinek problémái67
4. Az átadó nyelv kérdése70
5. A honfoglalás előtti török hatás a jövevényszavak tükrében   76
6. A közvetítés kérdése oszmán-török jövevényszavainkban78
7. Oszmán-török jövevényszavaink művelődési szerepe79
VI. Szláv jövevényszavaink79
1. A honfoglalás utáni átalakulás nyelvi következményei79
2. A szláv jövevényszavak kérdésének története80
3. A szláv–magyar nyelvi érintkezések történeti háttere83
4. Jövevényszavaink „szláv” elnevezése84
5. Magyar elemek a szláv nyelvekben85
6. A szóátvétel iránya85
7. Az átadó nyelv kérdése86
8. Az átvétel kora92
9. A szláv jövevényszavak fogalmi megoszlása94
10. Hanghelyettesítések95
VII. Német jövevényszavaink96
1. A kérdés története96
2. A német–magyar érintkezések98
3. Az átadó nyelvjárás kérdése98
4. Az átvétel kora99
5. Alaktani megjegyzések100
6. Német jövevényszavaink tárgyi csoportosítása100
VIII. Latin jövevényszavaink101
1. A kérdés története101
2. A latin hatás története102
3. A magyarországi latin kiejtés103
4. Az átvétel ideje105
5. Alaktani megjegyzések106
6. Latin jövevényszavaink fogalmi csoportjai107
IX. Bizánci-görög jövevényszavaink108
X. Francia és provençal jövevényszavaink110
1. A kérdés története110
2. A magyar–francia érintkezések110
3. Az átadó tájnyelv kérdése112
4. A német közvetítés kérdése113
5. Az átvétel kora113
6. Ófrancia jövevényszavaink számbavétele114
XI. Olasz jövevényszavaink114
1. A kérdés története114
2. A magyar–olasz kapcsolatok15
3. Az átadó nyelvjárás kérdése116
4. A közvetítés kérdése117
5. Az átvétel ideje118
6. Olasz jövevényszavaink tárgyi csoportjai118
XII. Rumén jövevényszavaink119
1. A kérdés története119
2. A magyar–rumén érintkezések120
3. Az átvétel kora120
4. Az átadó nyelvjárás kérdése121
5. A hanghelyettesítések122
6. Alaktani kérdések122
 
A TULAJDONNEVEK122
I. A személynevek123
1. A kutatás története123
2. A névadás általános kérdései126
3. Az egyelemű nevek129
4. A kételemű nevek kialakulása137
II. A földrajzi nevek142
1. A kutatás története142
2. A névadás általános kérdései145
3. A régi magyar földrajzinév-adás151
 
RÖVIDÍTÉSEK163
 
SZÓMUTATÓ166

Mesterművek sorozat tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Tizenhét éves korukban...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - november
1.Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
2.Mi a szösz?
3.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsbővítő diákszótár
6.Magyar nyelvtan
7.Nincsen rózsa tövis nélkül
8.Meseszótár
9.Találós kérdések
10.Nagy magyar tájszótár