Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből

286 oldal, B/5, puhafedeles
2100 Ft
ISBN 9637094563
2006
ELŐSZÓ5
 
I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK7
1. A magyar nyelvtudomány történetének korszakolása7
A magyar nyelvtudomány-történet korszakai7
2. Elméleti és módszertani kérdések23
Nyelvtudomány23
A nyelvészeti irányzatokról, a korstílusokról és a stílusirányzatokról28
A nyelvi tudat(osság) alakulása Magyarországon a felvilágosodás korában30
Ki lehet a szerzője a Magyar Tudós Társaság 1846. évi nyelvtanát névtelenül ismertető korabeli recenziónak?38
 
II. EGY-EGY KORSZAK NYELVTUDOMÁNYÁNAK TÖRTÉNETE46
1. Az 1867–1918 közötti magyar nyelvtudomány története46
2. A 20. századi magyar nyelvtudomány története47
 
III. A NYELVÉSZETI TUDOMÁNYÁGAK TÖRTÉNETÉBŐL53
1. Helyesírás53
Gondolatok helyesírásunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről53
2. Jelentéstan56
A magyar jelentéstan kezdetei56
3. Lexikográfia69
Az első magyar költői szótárról69
4. Frazeológia78
Gondolatok a magyar frazeológiai kutatásokról78
5. A regionális köznyelviség86
Gondolatok a regionális köznyelvek kutatásáról86
6. Kontrasztív nyelvészet93
Összevető nyelvtan – irodalmi nyelv – stílus93
7. Fordítás, műfordítás101
Nyelvtudomány, stilisztika, fordításelmélet és -gyakorlat101
 
IV. NYELVTUDÓSOK NYELVÉSZETI MUNKÁSSÁGÁRÓL108
Bessenyei magyar nyelvi programja – mai szemmel108
Vörösmarty közreműködése a nyelvtudományban115
Arany János és a magyar nyelvtudomány122
Szilády Áron és a nyelvtudomány132
Budenz József és a korabeli magyar nyelvtudomány138
Mészöly Gedeon életműve147
Szabó T. Attiláról – Balassa Iván könyvéhez kapcsolódva152
 
V. A KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL164
Mit tett a Magyar Nyelvtudományi Társaság háromnegyed századon át a nyelvtudományért és az anyanyelvi műveltségért?164
Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete171
Visszapillantás a Mai magyar nyelvi tanszék két évtizedére176
A Kruzsokról183
 
VI. NYELVÉSZKONGRESSZUSOKRÓL, KONFERENCIÁKRÓL184
Az első nemzetközi magyar nyelvészeti kongresszus184
Zárószó az első szövegtani konferencián191
A XIV. anyanyelv-oktatási napokról194
 
VII. A HUNGAROLÓGIA OKTATÁSA KÜLFÖLDÖN200
Magyar nyelvi, nyelvészeti oktatás a külföldi egyetemeken: A hungarológiai központok lehetőségei200
Hungarológia a Helsinki Egyetemen – levonható tanulságokkal205
 
VIII. MEGEMLÉKEZÉSEK NYELVTUDÓSOKRÓL210
Megemlékezés Kresznerics Ferencről210
Megemlékezés Sajnovics Jánosról215
Aurélien Sauvageot-ra emlékezünk218
Lőrincze Lajosra emlékezve221
Gergely Jánosra emlékezve225
 
IX. NYELVÉSZEK KÖSZÖNTÉSE SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJUKON227
Prohászka János hetvenéves227
Papp István hetvenedik születésnapjára229
Tompa József hetvenedik születésnapjára231
Benkő Loránd 70 éves233
Benkő László köszöntése 80. születésnapján238
Papp László köszöntése hetvenedik születésnapján240
B. Lőrinczy Éva köszöntése születésnapján244
Nyíri Antal köszöntése246
 
X. NYELVÉSZEK BÚCSÚZTATÁSA249
Utolsó búcsú Zolnai Bélától249
Búcsúzunk Terestyéni Ferenctől250
Búcsú O. Nagy Gábortól252
Búcsú Kubínyi Lászlótól254
Búcsúzás Tompáné Lovas Rózsától256
Búcsú Szemere Gyulától259
Végső búcsú Mollay Károlytól260
Utolsó búcsú Vértes O. Andrástól265
 
RÉSZVÉTELEM A NYELVÉSZETBEN 1990-IG, EGY KORÁBBI TANULMÁNYOM ALAPJÁN267
A nyelvészetről – eddigi életpályám tükrében267
 
NÉVMUTATÓ274
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK280

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 56. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár