Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Gecső Tamás (szerkesztő): Poliszémia, homonímia

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás: Poliszémia, homonímia

207 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9638601310
1999
BALÁZS GÉZA: A gondolatrejtő nyelvi funkció és a poliszémia7
BALOGH PÉTER: A poliszémia és a dublettek16
BIBOK KÁROLY: A könyv-típusú szavak poliszémiája24
BORBÁS GABRIELLA DÓRA: Igei poliszémák jelentésszerkezete31
CZEGLÉDI KATALIN: Poliszémia és homonímia a földrajzi nevekben43
CSERÉP ATTILA: Poliszémia, szólások és szótárírás54
DÉSI EDIT: Nyelvészkedő töprengések a színfogalmak kapcsán65
FEDOSZOV OLEG: A szófaji homonímia - számítógépes korpusz tükrében74
GECSŐ TAMÁS: Poliszémia és homonímia a magyar főnév- és igeragozásban79
HAJDÚ MIHÁLY: A tulajdonnevek egyalakúsága85
HORVÁTH KATALIN: Poliszémia és homonímia az etimológiai kutatásban91
HORVÁTH RAJMUND: Strukturált és strukturálatlan jelentéshordozók98
KEMÉNY GÁBOR: Képszerűség és poliszémia109
KISS GÁBOR: Homonimák a magyar szótárakban117
LADÁNYI MÁRIA: Poliszémia és grammatikalizáció124
LINDNER MÁRTA: Költői világkép és poliszémia135
MINYA KÁROLY: Jelentésbővülés, jelentésmódosulás napjaink nyelvében143
N. LŐRINCZ JULIANNA: Homonímia és álhomonímia az orosz igei paradigmában150
PACSAI IMRE: A mellérendelő szóösszetételek szemantikai kérdései160
PAJZS JÚLIA: Homonimák és homográfok egyértelműsítése a nagyszótári korpuszban167
SPANNRAFT MARCELLINA: A merül ige jelentésének kognitív szemantikai megközelítése - költői szövegek alapján180
SZÉKELY GÁBOR: Több jelentés vagy szemantikai függő viszony?190
SZÍJ ENIKŐ: Poliszémiáról, homonímiáról és a finnugor népek nyelvújítási törekvéseiről194
VARGA-HASZONITS ZSUZSA: Poliszémia, homonímia és paronímia az eszperantóban199

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat II. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár