Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2006. 2. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2006. 2. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2006
SZÉPE György: Szerkesztői levél3
BUDAI László: Lehet-e új életet lehelni a kontrasztív elemzésbe?4
VIDÁKOVICH Tibor – CS. CZACHESZ Erzsébet: Középiskolás tanulók szókincse, a szókincsmélység és a szövegértés összefüggései16
HERBSZT Mária: Kérdezés – tanítás – tanulás30
JÓNÁS Frigyes: A „magyar mint idegen nyelv” tanárának értékei40
PETNEKI Katalin: Mit ér a nyelvtudás, ha nem angol?50
Gianpaolo POLETTO: A humor nyelvészeti és pedagógiai megközelítésben57
GOLUBEVA Irina: Ezer mérföldes utazás (Interjú Michael Byram professzorral)64
 
KÖNYVSZEMLE
BENŐ Attila ◊ Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben70
LENDVAI Endre ◊ Károly Krisztina & Fóris Ágota (szerk.): New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy [Új irányzatok a fordítás tanulmányozásában. Klaudy Kinga – Festschrift]72
GERÖLY Krisztina ◊ Csaba Földes: Kontaktdeutsch. Zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellen Bedingungen von Mehrsprachigkeit [Német nyelv érintkezésben. A többnyelvűség körülményei közötti nyelvi változatok tipológiájának elmélete]78
KUTHY Erika ◊ Lanstyák István – Szabómihály Gizella: Magyar nyelvtervezés Szlovákiában80
MARJU Ilves ◊ Johanna Laakso: Our Otherness. Finno-Ugrian Approaches to Women's Studies, or vice versa [A mi másságunk. Nőkutatás a finnugorok között, vagy megfordítva]81
SZÖLLŐSY Éva ◊ George L. Nagy: Thesaurus of English Idioms [Angol idiómák tezaurusza]84
SZABOLCSI Zsuzsanna ◊ Szladek Emese (szerk.): Anthologie de la didactique du FLE [Szöveggyűjtemény a francia mint idegen nyelv módszertanának tanulmányozásához]86
MÁRTONYI Éva ◊ Eugene A. Nida: Fascinated by Languages [Nyelvek bűvöletében]91
 
HÍREK
RÁDI Ildikó: Hej, Göteborg! Tack, tack! Beszámoló a FIPLV XXII. világkongresszusáról93

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.