Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből A könyvről írták

Bárdosi Vilmos: Francia-magyar tematikus szólásszótár
Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Francia-magyar tematikus szólásszótár

400 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9789639902367
2010
TABLE DES MATIÈRES ~ TARTALOMJEGYZÉK
Előszó ~ Préface7
1. A frazeológia meghatározása ~ La définition de la phraséologie7
2. A francia nyelv frazeológiai egységei és osztályozásuk ~ Les uni-tés phraséologiques du français et leur classification8
3. A könyv felépítése ~ La structure du livre20
3.1. A tematikus szólásszótár ~ Le dictionnaire thématique20
3.2. Az ellenőrző gyakorlatok ~ Les exercices de contrôle26
3.3. A gyakorlatok megoldásai ~ La solution des exercices27
3.4. A mutatók ~ Les index27
3.5. Bibliográfia, forrásmunkák ~ Bibliographie, sources utilisées27
Rövidítések ~ Abréviations utilisées32
Jelek ~ Signes utilisés33
A fonetikai átírás jelei ~ Les symboles de la transcription phonétique34
Première partie ~ Első rész35
Classification thématique des concepts-clés du dictionnaire ~
A szótárban használt kulcsfogalmak tematikus csoportosítása36
Chapitres thématiques I-XXV ~ Tematikus fejezetek: I-XXV36
Dictionnaire thématique des locutions françaises ~ A francia szólások tematikus szótára41
Deuxième partie ~ Második rész267
Exploitation pédagogique des chapitres du dictionnaire ~ A szótári fejezetek pedagógiai feldolgozása ellenőrző gyakorlatokkalv267
Exercices de contrôle I-XXV ~ Ellenőrző gyakorlatok I-XXV268
Troisième partie ~ Harmadik rész335
Corrigé des exercices ~ A gyakorlatok megoldásai336
Vers l'apprentissage autonome... ~ Önálló tanulási lehetőségek...352
Quatrième partie ~ Negyedik rész353
Index ~ Mutatók353
Index alphabétique des concepts-clés français et hongrois ~
A francia és a magyar fogalomkörök betűrendes mutatója354
Index alphabétique des locutions françaises et hongroises ~
A francia és a magyar szólások betűrendes mutatója362

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.