Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2010. 4. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2010. 4. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2010
BÉKÉSI Imre: A MANYE XX. kongresszusán Petőfi Sándor János tiszteleti tagságáról szóló oklevél átadása alkalmából elmondott laudáció [Laudatio of Honorary Member J. S. Petőfi]3
STURCZ Zoltán: A munkaadók nyelvi elvárásai a szakértelmiséggel szemben: 2010 [Employers' Language Requirements towards Professionals: 2010]7
SZABÓ Gábor – KISZELY Zoltán: Államilag elismert nyelvvizsgarendszerek, illetve az emelt szintű érettségi összevetése próbavizsgázói teljesítmények tükrében német és angol nyelvből [Comparing nationally accredited language examinations and the advanced level school-leaving exam in the light of exam results in English and German]19
HORVÁTH József – REIF Szilvia: Szerzők és szerzők: Íráspedagógiai kérdések a plágiumról [Authors and plagiarists: Writing pedagogical questions about plagiarism]39
NAGY Zoltán Krisztián: Adalékok a szleng és a karnevál viszonyához (Az össznépiség és kiscsoport problémája) [Notes on the relation between slang and carnival (the question of collectivity and small group)]53
 
SZEMLECIKK [REVIEW ARTICLE]
Peter SHERWOOD: A kétnyelvű gyerekszótár: szempontok, gondolatok, gondok [An English-Hungarian/Hungarian-English Dictionary for 7 to 12-Year-Olds: Problems and Perspectives]60
 
KÖNYVSZEMLE
PETNEKI Katalin ◊ Lévy-Hillerich, Dorothea – Serena, Silvia (szerk.): Studientenbegleitender Deutschunterricht in Europa [A felsőoktatást kísérő németnyelv-oktatás]72
HRISZTOVA-GOTTHARDT Hrisztalina ◊ Милиева, Диана – Дагнев, Ивайло – Кискинова, Елена: Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст в български, английски и немски език [A bolgár, angol és német orvostudományi szövegek nyelvi összehasonlításának kérdései]74
DRÓTH Júlia – FATA Ildikó ◊ Lendvai Endre (szerk.): Translatologia Pannonica I. Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában III–V. 2006–2008. [Dialogue of cultures in the context of multilingual Europe]77
ELEK Péter ◊ Wéber Gábor: Autóverseny szakszótár és értelmező szótár: angol–magyar, magyar–angol [Car racing special and explanatory dictionary: English-Hungarian, Hungarian-English]84
SCHMIDT Ildikó ◊ Illés Katalin – Medgyesi Anna (összeáll.); Kováts András – Vámos Ágnes (átdolg.): A migráns gyerekek oktatása. Kézikönyv pedagógusoknak [The education of migrant children. Handbook for teachers]85
KICSI Sándor András ◊ Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára [Synonyms. A nutshell dictionary of 20 000 synonymous words]87
 
SZOFTVER [SOFTWARE]
JABLONYKÓ Anatolij: Urban Dictionary [www.urbandictionary.com online szótár]89
 
HÍREK [NEWS]
CSŰRY István – MÓNOS Katalin – NÁDOR Orsolya – BODA István: Beszámoló a MANYE XX. kongresszusáról [Report on the 20th Annual Congress of MANYE (Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers)]91

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.