Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Várnai Judit Szilvia , Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz
Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében?

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Várnai Judit Szilvia , Mészáros Andrea Éva: Fordítókalauz

132 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9789639902732
2011
ELŐSZÓ7
A JOG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ NYELVEZETÉRŐL   12
 
MAGYAR NYELVHASZNÁLATI KÉRDÉSEK17
Alárendelő mellékmondatok17
ami – amely18
Balra bővítés19
Cégnevek és cégformák20
Címek21
Dátumok22
Egybe- és különírás, kötőjellel írás22
Értelmezést segítő utalószavak24
Felkiáltójelek25
Felsorolások egyeztetése25
Idézőjelek26
Jelzősorrend26
Keltezés27
Kiejtés szerinti névelők és toldalékolás27
Kötelező erő27
Kötőjelek28
Latin kifejezések29
Lábjegyzet-hivatkozás29
Mondathatárok29
Mondatszórend30
Mozaikszók, rövidítések31
Nagy és kis kezdőbetűk32
nemcsak – nem csak33
Névelők33
Országok, városok, szervezetek nevei34
Postai címek35
Rövid és hosszú hangzók35
Rövid szóalakok36
Személynevek36
Személytelen szerkezet37
Tizedes- és ezreshatárolás37
Többszörös birtokos viszony38
Többszörös egyeztetés38
Vesszők38
Zárójelek39
 
KIFEJEZÉSEK41
MUTATÓ125
FORRÁSOK131

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 15. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.