Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2011. 4. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2011. 4. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2011
PRÓSZÉKY Gábor: A szótári világ átalakulási tendenciái az internet megjelentével (Changing tendencies of the dictionary world in the age of internet)3
DRAHOTA-SZABÓ Erzsébet: (Anya)nyelvi kompetencia és/vagy performancia (?) ((Mutter)sprachliche Kompetenz und/oder Performanz (?))14
JUNGNÉ FONT Judit: Négy nemzetközi angol nyelvvizsga-rendszer 7–12 évesek számára: összehasonlító elemzés I. (Four international large-scale proficiency tests developedfor young EFL learners aged 7 to 12)36
SCHMIDT Ildikó: A Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest kéttannyelvű-e? „Kultúrák találkozása” és az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése (Ist das Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest zweisprachig? „Begegnung von Kulturen” und die Entwicklung der Fremdsprachenkompetenz)53
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
BÁRDOS Jenő ◊ Medgyes Péter: Aranykor. Nyelvoktatásunk két évtizede, 1989–2009 (Golden age: Two decades of language education, 1989–2009)66
MEDGYES Péter ◊ Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok (Text, coherence and cohesion: Studies in text typology and rhetoric)71
RADICS Katalin ◊ Huszár Ágnes: A nő terei (Women's spaces)74
JANKOVICS Mária ◊ Куралева, Ирена Робертовна – Горбенко, Виктория Димитриевна – Доценко, Мария Юрьевна – Репаши, Дьердьнэ: Русский рок и русская грамматика. Учебное пособие по русскому языку для студентов базового уровня и выше (Kuraljova, Irena Robertovna – Gorbenko, Viktorija Dimitrijevna – Docenko, Marija Jurjevna – Répási, Györgyné: Orosz rockzene és orosz nyelvtan. Orosz tankönyv BA szlavisztika szakos hallgatóknak)77
HARDI Judit ◊ Milton, James: Measuring Second Language Vocabulary Acquisition (A második nyelvi szókincs elsajátításának mérése)80
BENCZIK Vilmos ◊ H. Varga Katalin: Beszéd- és szövegrögzítés. Történeti áttekintés és helyzetkép (Recording spoken and written text: Historical and contemporary overview)84
GRÓZ Andrea ◊ Kormos Judit – Csizér Kata (szerk.): Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok (Foreign-language acquisition and subskill disorders)86
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
THÉKES István: YouTube az idegen nyelvi órákon (YouTube in the foreign-language lesson)89
 
HÍREK (NEWS)
MOLNÁR Katalin: Beszámoló a XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról (Report on the 21st Congress of Applied Linguistics in Hungary)92
 
SZÉPE György: Elköszönő főszerkesztői levél (Farewell letter from the editor-in-chief)95

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.