Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bod Péter III. romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat

csomag: Bod Péter III. romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat

A megpályázható könyvek listája:
1. Hogyan elemezzünk verset?: Szathmári István. 22 lej helyett 11 lej
2. Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata: Kiss Gábor. 22 lej helyett 11 lej
3. Magyar nyelvjárások: Cs. Nagy Lajos. 22 lej helyett 11 lej
4. Szlengszótár. A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval: Parapatics Andrea. 22 lej helyett 11 lej
5. Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára: Hajdu Endre. 22 lej helyett 11 lej
6. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
7. Szinonimák. 20.000 rokon értelmű szó dióhéjszótára: Kiss Gábor, Bádosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
8. 11 lej; Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára: Bárdosi Vilmos. 22 lej helyett 11 lej
9. Újságíróiskola. Gyakorlati útmutató: Daniss Győző. 22 lej helyett 11 lej
10. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről: Tótfalusi István. 30 lej helyett 15 lej
11. Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához: Fercsik Erzsébet. 16 lej helyett 8 lej
12. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára: Tótfalusi István. 120 lej helyett 60 lej
13. Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal: Eőry Vilma. 64 lej helyett 34 lej
14. Nyelvi játékaink nagykönyve: Grétsy László. 104 lej helyett 52 lej
15. Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár: Bárdosi Vilmos. 140 lej helyett 70 lej
16. Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezés, példamondat, szinonima, ellentét, szólás, közmondás, etimológia és fogalomköri csoportok: Eőry Vilma. 200 lej helyett 100 lej
17. Magyar közmondások nagyszótára. Közmondások, szólásmondások, szállóigék, közhelyszerű szólások, szentenciák, parabolák és időjárási regulák gyűjteménye: T. Litovkina Anna. 120 lej helyett 60 lej
18. Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára A leggazdagabb magyar szinonimaszótár: Kiss Gábor. 110 lej helyett 55 lej
19. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal. I-II. 104 lej helyett 52 lej
A tiszta beszéd: Wacha Imre
Az értelmes beszéd: Wacha Imre
20. Kezdő angol szótárcsomag (3 kiadvány). 90 lej helyett 45 lej
Magyar-angol alapszótár: Vizi Katalin
Angol-magyar alapszótár: Vizi Katalin
Top 2000 English Words: Szabadkai Bernadett
21. Haladó angol szótárcsomag (3 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej
Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője: Nagy György
Angol-magyar beszédfordulatok. 1200 szituációs kifejezés példamondatokkal a mindennapi társalgás nyelvéből: Nagy György
Angol-magyar kifejezések. 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás: Náray-Szabó Márton
22. Emelt szintű angol szótárcsomag (3 kiadvány). 120 lej helyett 60 lej
Angol elöljárós és határozós igék szótára. 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal: Nagy György
Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár. 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel: Tukacs Tamás
Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv: Rónay Ágnes
23. Magyar kifestőkönyvek I-V. (5 kiadvány). 130 lej helyett 65 lej
Magyar motívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes.
A magyar díszítés alapformái. kifestőkönyv: Horváth Ágnes
Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve: Horváth Ágnes
Magyar virágok kifestőkönyve:
Magyar hímzésminták kifestőkönyve: Horváth Ágnes
24. Klasszikus magyar versek angol antológiája, (2 kötet). 280 lej helyett 140 lej
In Quest of the Miracle Stag I.: Adam Makkai (főszerkesztő)
In Quest of the Miracle Stag II.: Adam Makkai (főszerkesztő)

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.