Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerkesztő): Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat

252 oldal, B/5, puhafedeles
2940 Ft
ISBN 9786155219153
2012
BADITZNÉ PÁLVÖLGYI KATA: Az eldöntendő kérdések intonációja a magyar
   és a spanyol nyelvben9
BEKE ANDRÁS: Suttogott beszéd automatikus felismerése rejtett
   Markov-modellekkel18
BODA ISTVÁN KÁROLY – PORKOLÁB JUDIT: A természetes nyelvi
   kommunikáció metanyelvi funkciója24
BODNÁR ILDIKÓ: Evokatív funkciójú művek az újabb magyar irodalomban,
   avagy tisztelgés az anyanyelv előtt31
BÓNA JUDIT: A szavak időzítési sajátosságai idősek spontán beszédében39
BORBÁS GABRIELLA DÓRA: Példabeszédek, példázatok, példázatszerű
   cselekedetek szemiotikája a Bibliában (Amikor Jézus úgy mond el
   egy példázatot, hogy meg sem szólal...)46
CZEGLÉDI KATALIN: Nyelvi funkció és gondolkodás a földrajzi nevek tükrében
   (Részletek)55
CS. JÓNÁS ERZSÉBET: A stílustulajdonítás idődimenziója a fordításban62
DÉR CSILLA ILONA: Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar (írott) beszélt
   nyelvben?70
DOBOS CSILLA: A jogi szakmai nyelvhasználat stilisztikai jellemzői76
EITLER TAMÁS: Nyelvi és vizuális dekontextualizáció mint vonzerő- és
   hatalomkonstrukciós eszköz a prémiumszegmens reklámüzeneteiben84
G. OROSZ RENÁTA: A nyelv és a KATONA91
GECSŐ TAMÁS: A lingvo-reáliák szerepe az interkulturális kommunikációban98
HARDINÉ MAGYAR TAMARA: A teológiai szaknyelv terminusainak megfigyelése
   katolikus sajtótermékek cikkein keresztül. Lexiko-szemantikai vizsgálódások 103
HELTAI PÁL: Nyelven belüli fordítás110
HILD GABRIELLA: Diagnosztikus értékelés az angolórákon124
HORVÁTH KATALIN: A nyelvi humor forrásai Mikes fiktív leveleiben132
JÓRI ANITA: „Hiányolom a szeparált highpass filtert az envelope controller
   filter device-ból”. Az elektronikus zene szaknyelvéről dióhéjban139
KIS ÁDÁM: Olvasmányszövegek szubjektíven mért távolsága az olvasóktól146
KRIZSÁNNÉ DEÁK JUDIT: „A magyarság virágai, a nép bölcsessége”.
   Proverbiumok vizsgálata egy 18. századi erkölcsnevelő műben151
LŐRINCZ JULIANNA: A stílusnorma megsértése az interperszonális
   megtévesztést tartalmazó szövegekben159
MACHATA MARIANNA: Stratégiai nyelvhasználat a gyermekkori
   kétnyelvűségben166
LÁSZLÓ MAGOCSA: Some psycholinguistic features of learning English
   in kindergartens173
MAGYARNÉ SZABÓ ESZTER: Tantermi kommunikáció a német nyelvórákon179
NAGYNÉ SCHMELCZER ERIKA: Igeidő és előadásmód C. F. Ramuz magyar
   fordításának tükrében183
NEUBERGER TILDA: Az önkorrekciós folyamatok fejlődése gyermekkorban189
NYAKAS JUDIT: A logisztikai szaknyelv kommunikációs funkciói196
ÖTVÖS ZOLTÁNNÉ: A műalkotás címe mint kommunikátum: tartalmi és
   metatextuális funkciók Mészöly Géza festménycímeiben201
PETHŐ JÓZSEF: Nyelvi funkció és stílus a reklámokban206
BORBÁLA RICHTER: Globalisation at the Cape in the 17th and 18th Century
   – the Languages Spoken by the Slaves213
SCHIRM ANITA: A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról220
SCHMIDT ILDIKÓ: Forma és funkció kapcsolata a magyar köztes nyelvben227
SZELE BÁLINT: A skót kultúra elemei a Macbeth-ben234
SZÉPE JUDIT: „Öngyilkossági szándékból ugrott a folyóból a hídra”:
   szerkezeti sorrendcserék spontán beszédbeli nyelvbotlásokban239
VARGÁNÉ KISS KATALIN: Funkció és forma kapcsolata egy pénzintézet
   általános üzleti feltételeinek szakszövegében244

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 139. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
De fennáll még az ég...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - november
1.Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
2.Mi a szösz?
3.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsbővítő diákszótár
6.Magyar nyelvtan
7.Nincsen rózsa tövis nélkül
8.Meseszótár
9.Találós kérdések
10.Nagy magyar tájszótár