Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban

104 oldal, A/5, puhafedeles
990 Ft
ISBN 9637094156
2005
BEVEZETÉS11
Miért hasznos stilisztikával foglalkozni?11
HOGYAN JÖN LÉTRE A STÍLUS?14
Nyelv, beszéd, stílus és szöveg összefüggése14
A STÍLUS JELLEMZŐ SAJÁTSÁGAI ÉS A STÍLUSÉRTELMEZÉSEK22
NÉHÁNY FONTOSABB STILISZTIKAI KATEGÓRIA29
A) Stílusréteg és stílusárnyalat; szövegfajták és szövegtipológia29
B) Nyelvi és stilisztikai norma33
C) Korstílus és irányzat34
D) Alakzatok36
E) Egyéni stílus37
A NYELVI-STILISZTIKAI ESZKÖZÖK SZÁMBAVÉTELE38
A) Hangtani jelenségek és zeneiség40
B) A szó- és kifejezéskészlet42
C) Az alak- és mondattani jelenségek stilisztikai lehetőségei44
D) Képek, képi ábrázolás46
E) Szövegstilisztikai jelenségek49
F) Nyelven kívüli (extralingvális) eszközök55
A SZÉPIRODALMI VAGY MŰVÉSZI STÍLUS ÉS A STÍLUSELEMZÉS58
A) A szépirodalmi vagy művészi stílus58
B) A műelemzés59
C) A stíluselemzés59
D) A funkcionális stilisztika szerinti komplex elemzés60
STÍLUSELEMZÉSEK63
A) Pilinszky „Apokrif” című költeménye első sorának nyelvi-nyelvtani és stilisztikai elemzése63
B) Ady Endre „,Sóhajtás a hajnalban” című versének stíluselemzése70
C) Az impresszionista stílus létrejötte és jellemzése78
D) Tóth Árpád „Esti sugárkoszorú” című költeményének stíluselemzése86
ZÁRSZÓ94
BIBLIOGRÁFIA95
A rövidítések feloldása102

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár