Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

276 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090045
2015
Bevezető7
 
Albert Sándor: Ahol a fordítás valóban „guzsbakötötten táncolás”: a lipogram fordítása9
Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés pragmatikaididaktikai modellje19
Bańczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi25
Bárdosi Vilmos: A magyar frazémakincs főbb kultúrtörténeti forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében35
Chumakova Svetlana – Kovács Kristián – Ladányi Sándorné – Mérai Tímea – Simonits Tina Olimpia: Az állatnevek szerepe a nyelvi minősítésben a magyar, az orosz, a szlovák, a török és az ukrán frazeológiai kapcsolatok tükrében47
Dziewońska-Kiss Dorota: Az őselemek nyelvi képe a lengyel és magyar frazeológiában61
Fábián Zsuzsanna: Pragmatikai információk első olasz–magyar nagyszótárunkban73
Frank Tibor: A történelem nyelve87
Gercsák Gábor: A térkép szó kifejezőereje93
Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia gasztronómiai irodalmi szöveg fordítása99
Jászay László: Néhány megjegyzés az ún. kompresszív szóalkotásról orosz nyelvi példák alapján109
Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar–angol sajtófordításban119
Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16–17. századi orvosló könyvekben131
Klaudy Kinga – Polcz Károly: A pragmatika és a fordítástudomány metszéspontján143
L. Csengődi Ágnes: Bernolák műveinek nyelvhasználatáról153
Markó Alexandra – Gósy Mária: A megszólalás stratégiái társalgásban159
Maróth Miklós: ’Alā’ al-Dīn al-Ṭūsī a teológia és filozófia határán169
Nagy Sándor István: Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon. A Magyar Református Énekeskönyv magyar fordítóiról179
Németh Luca Anna: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához193
Pál Ferenc: Egzotikumok és reáliák hálójában: néhány megjegyzés Mário de Andrade Makunaíma-jának fordításához203
Papp Andrea – Vihar Judit: Műfordítói rekordok209
Pátrovics Péter: Néhány megjegyzés a tegezés-magázás témaköréhez219
Székely Gábor: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a szóhasználat változásai227
Veszelszki Ágnes: Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához239
Zachar Viktor: Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban251
Zolczer Péter – Seres Nóra: Kohézió és fordítói szabadság: Grammatikai kohéziós eltolódások a gyermekirodalomban261
 
A kötet szerzői273

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 169. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.