Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből

Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó: Magyar nyelvjárások

212 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9789634090205
2015
Miért kell ismerni a nyelvjárásainkat?7
A nyelvjárások és a köznyelv9
A nyelvjárások szerepe régen és ma11
A nyelvjárási jelenségek14
A legjellemzőbb nyelvjárási jelenségek35
   Hangtani jelenségek35
      A magánhangzók35
      A mássalhangzók38
   Alaktani jelenségek41
      Alaktani jelenségek a szótövek köréből41
         Igetövek41
         Névszótövek42
      Igeragozás44
      Névszóragozás46
         Birtokos személyjelezés48
      Szóképzés49
         Igeképzés49
         Névszóképzés50
   Mondattani jelenségek50
   A nyelvjárási szókészlet52
      A nyelvjárási szókészletet feldolgozó művek59
         Tájnyelvi szótárak59
         Nyelvatlaszok62
A nyelvjárások területi elkülönítése68
Nyelvjárásszigetek, nyelvszigetek75
A mai magyar nyelvjárásterületek bemutatása83
   I. A Nyugat-dunántúli nyelvjárásterület85
   II. Közép-dunántúli-kisalföldi nyelvjárásterület95
   III. Dél-dunántúli nyelvjárásterület98
   IV. Dél-alföldi nyelvjárásterület101
      A dél-alföldi nyelvjárásterület a határokon túl   102
   V. A palóc nyelvjárásterület105
   VI. Tisza–Körös vidéki nyelvjárásterület109
      A kalotaszegi nyelvjáráscsoport111
   VII. Északkeleti nyelvjárásterület112
      A Szilágyság nyelvjárása117
   VIII. Mezőségi nyelvjárásterület120
   IX. A székely nyelvjárásterület124
   X. Moldvai nyelvjárásterület129
A nyelvjárási anyaggyűjtés módjai135
   A számítógép a nyelvjáráskutatásban138
Szövegek150
Válogatott bibliográfia207

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 36. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.