Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről

191 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9789634090427
2016
Előszó7
A nyelvek
1. A nyelvek születnek és halnak11
2. A világon hatezer (vagy hétezer) nyelv van18
3. Vannak primitív és vannak fejlett nyelvek22
4. A kínai nyelvnek nincs „nyelvtana” - csak kacifántos írása24
5. Az idegen nevek kiejtésében az adott nyelv kiejtését kell követni28
6. Az idegen nevek kiejtésében a legjobb a német szabályait követni34
A nyelvtanulás
7. Ahány nyelvet ismersz, annyi ember vagy39
8. A nyelvtehetség ritka adottság41
9. A magyar ember nehezen tanul idegen nyelveket47
10. Az amerikai angol eltorzítja a brit kiejtést52
11. Az angol csak a tegezést ismeri55
12. A svájciak (a magyarországi svábok, a tiroliak stb.) elrontott németet beszélnek58
Tévhitek a magyar nyelvről
13. A magyar egyedülálló nyelv65
14. A magyar a legősibb nyelv67
15. A magyar a leglogikusabb nyelv72
16. A magyar a legnehezebb nyelv80
17. A magyar a legtömörebb nyelv85
18. A magyar nyelv a sumerből származik86
19. Nyelvünk ősi műveltsége a rovásíráson alapult91
20. Nyelvünk finnugor eredetének elméletét osztrák ügynökök találták ki96
21. A magyar kicsi nyelv - vagy nagy -, azért, mert 15 milliós?100
22. A magyar helyesírás a legfonetikusabb104
23. A magyar szórend kötetlen108
Tévhitek a helyes magyarságról
24. Nyelvünket óvni kell a változásoktól115
25. A magyar nyelv nagy veszélyben van118
26. Az idegen szó szeplő a magyar szövegben122
27. Az angol szavak beáradása szegényíti nyelvünket125
28. Fordító, figyeld a szótárat!129
29. A zárva van szószerkezet germanizmus141
30. A „suksük-nyelv” veszélyezteti a közlés pontosságát149
31. A szóismétlés stílushiba151
32. Az alárendelt mondattól jobb tartózkodni157
33. A z őket névmás csak személyre vonatkozhat163
34. A hogy kötőszóként többnyire szükségtelen166
35. A -nak, -nek birtokos rag felesleges168
36. A -tatik, -tetik nem használtatik173
37. Az -andó, -endő kerülendő175
38. A való nem való177
39. A páros testrészek nem állhatnak többes számban179
40. A saját és a maga azonos értékű szó181
41. Az ami, amely szerepe lényegében azonos (vagy mégsem?)183
42. Személynév előtt nem állhat határozott névelő186
43. Spanyolban nyaralunk?188
44. A mint és a hogy elé mindig vessző kell190

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 38. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.