Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Kiss Bernadett (szerkesztő): 500 rövid ókori sztori
Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kiss Bernadett: 500 rövid ókori sztori

154 oldal, A/5, puhafedeles
ISBN 9789634090861
2017
Előszó5
Adakozás7
Ajándék9
Akarat10
Állam11
Asszony11
Babona12
Baj13
Barátság14
Becsület15
Béke16
Beszéd17
Boldogság17
Bosszú18
Bőbeszédűség19
Bőkezűség21
Bölcs21
Bölcselet22
Bölcsesség23
Cél23
Dicséret24
Ékesszólás25
Életkor26
Elmélet26
Előrelátás27
Elpuhultság27
Elvetemültség28
Élvezet28
Ember30
Engedelmesség32
Érdek32
Erény32
Erkölcs35
Értelem35
Esküszegés35
Félelem36
Feleség36
Feljelentés39
Feltalálás40
Fösvénység40
Függés41
Gazdagság41
Gondosság43
Gonoszság44
Gőg44
Gyász46
Gyávaság47
Gyermek48
Gyönyör48
Győzelem49
Gyűlölet50
Halál50
Hallgatás55
Harag57
Harc57
Hatalom58
Haza64
Házasság65
Hit68
Hízelgés69
Hűség70
Igazságtalanság72
Illendőség72
Irigység73
Isten73
Jogtalanság74
Jóindulat74
Kegyesség74
Kényszer75
Képmutatás76
Kérkedés76
Kontár77
Könyörület78
Könyv78
Követség78
Lélek79
Megbánás80
Megfutamodás81
Megtévesztés81
Megvesztegetés81
Meggyőzés82
Mellőzés82
Méltóság83
Menekülés84
Mentegetőzés84
Mértékletesség85
Mesterség85
Minőség86
Művészet86
Nemesség89
Nevelés90
Oktalanság92
Orvos92
Óvatosság94
Önállóság94
Önbizalom95
Önismeret96
Önmérséklet97
Öregség102
Őszinteség104
Pazarlás107
Pénz107
Pletyka107
Pusztulás108
Rágalmazás108
Remény109
Restség109
Részegség110
Sereg113
Sértés113
Sors113
Szabadság115
Szánalom116
Származás117
Szelídség118
Szépség119
Szerénység120
Szeretet123
Szóbeszéd124
Szokás124
Szomorúság125
Szűkmarkúság126
Szűkszavúság126
Tanács127
Tékozlás127
Tétlenség128
Tisztelet128
Tiszteletlenség130
Tisztesség130
Tolvaj130
Tréfa131
Tudatlanság133
Ünnep133
Vád134
Védelem134
Vereség135
Veszteség135
Vita136
Vitézség136
A szereplők mutatója149

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 44. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.