Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Dróth Júlia (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2017. 2-3. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Dróth Júlia: Modern Nyelvoktatás 2017. 2-3. szám

152 oldal, B/5, puhafedeles
2017
Hat évtized a tanári pályán és a tudomány útjain. In memoriam dr. Budai László (Six decades in the teaching profession and scholarly research. In memoriam dr. László Budai)3
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
Pataky Éva, Móricz Kristóf András: Irányított tolmácsolási gyakorlat – tanulói autonómia a tolmácsolás oktatásában (Guided interpreting practice – learner autonomy in the teaching of interpreting)7
Sebestyén Krisztina, Hegedűs Roland: Középiskolások idegen nyelvi, szövegértési és matematikai eredményeinek vizsgálata társadalmi és területi tényezôk mentén (Analysis of secondary school pupils’ achievements in foreign languages, reading and mathematics based on social and territorial factors)21
Furkó Bálint Péter: A pragmatikai jelölőkről az üzleti szaknyelv oktatásában (The use of pragmatic markers in Business English ESP contexts)34
László Tímea: Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban (An integrated and complex method of teaching French pronunciation)48
INTERJÚ (TALKING SHOP)
"Egyben vagyok" Interjú Ullrich Balázzsal (“Still in one piece” Peter Medgyes interviews Balázs Ullrich)60
műhelytitkok (WORKSHOP)
Károly Adrienn: Nyelvi képzés a finn egyetemeken a közelmúlt oktatáspolitikai változásainak tükrében I. rész (Language studies at Finnish universities in the context of the recent changes in education policy I)66
Hargitai Evelin Gabriella: A portugál nyelv oktatása Magyarországon (Portuguese language teaching in Hungary)76
Egy nyelvész olvasónaplója (Linguist's journal ) Simoncsics Péter: A pedagógus Karácsony Sándor nyelvészeti fölfogásáról (On the linguistic approach of an educationist, Sándor Karácsony)85
KÖNYVSZ EMLE (BOOK REVIEWS)
Zimányi Árpád  Dr Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat (A grammar of Hungarian as a foreign language. Theory and practice)100
Huszár Ágnes, Bóna Judit: Női beszéd -- férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében (Female speech and male speech from the phonetic and psycholinguistic points of view)102
Gréczi Lili Katalin, Dringó-Horváth Ida, Fischer Andrea (szerk.): Tanárjelölti kézikönyv (Trainee teachers' handbook)104
Kovács Judit, Bárdos Jenő és munkatársai: Nyelvtanulási stratégiák, tanulói autonómia: Az elmélet és a gyakorlat összehangolása (Language learning strategies, learner autonomy: Linking theory and practice)107
Szöllősy Éva, Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.): A hatalom jelei, képei és terei (Signs, images and spaces of power)109
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
Lázár A. Péter: Számok mögött betűk. Egy szótár néhány számadata mögé nézve (Figures into letters. Peeping behind some dictionary data)115
SZOFTVER (SOFTWARE)
Lőcsey Gabriella: Fairyland. Tündérország egy nyelvtanár nagyítóján keresztül (Fairyland – through the magnifying glass of a language teacher)132
HÍREK (NEWS)
Vadász Noémi: Beszámoló a XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciáról (Report on the 13th Conference on Hungarian Computational Linguistics)137
Beták Patrícia: Szent Jeromos napi találkozások: fordító-tolmács módszertani konferencia. Budapest, 2016. szeptember 30 – október 1.
(St. Jerome's Day's Encounters: Translator-Interpreter Methodological Conference. Budapest, 30th September - 1st October, 2016)140
Adorján Mária: Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetem Fordításoktatás szakmai napjáról (Translation Training Professional Day Conference at Károli Gáspár University of the Reformed Church)144
Beták Patrícia: Beszámoló a 8. Tolmácsok és Fordítók Országos Fórumának előadásaiból. Talentum-Debreceni Bt., Budapest, 2016. augusztus 25–26. (Report of the lectures of The 8th National Forum of Translators and Interpreters. Talentum-Debreceni Bt., Budapest, 25--26 August, 2016)149

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.