Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Szabó Mihály (főszerkesztő): Egy- és többértelműség a nyelvben

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Szabó Mihály: Egy- és többértelműség a nyelvben

266 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634091745
2018
Dr. Bankó Marietta: Néhány gondolat a humorról az angolnyelv-tanítás kapcsán 9
Boda István Károly - Porkoláb Judit: Egy- és többértelműség Füst Milán Egy egiptomi sírkövön című versében 19
Borbás Gabriella Dóra: Szavakkal elkövetett bántalmazás 26
Constantinovits Milán András: Modern retorikai kihívások - Hatékony nyelvhasználat egy hazai tehetséggondozó program bevonási anyagaiban 36
Csányi Eszter: Jó pap holtig tanul - avagy tanítsunk-e gazdasági frazeologizmusokat német szaknyelvi órákon? 42
Dadvandipour Zsuzsanna: Olvashatósági teszt a gyógyszeriparban 49
Dér Csilla Ilona: A szerintem véleményjelölő a magyarban 57
Domonkosi Ágnes: Társas deixis - társas jelentés: az attitűdjelölő deiktikus elemek többértelműségének lehetőségei 61
Dőryné Zábrádi Orsolya: Egy- és többértelműség a magyar helyesírásban 68
Bártfai László: A hallgatás szólás, avagy a szólás hallgatás (antinómiák, antonimák, oximoronok és paradoxonok) 73
Folmeg Márta: Ön direkt ilyen indirekt? 84
Forgács Tamás: Többértelműség az állandósult szókapcsolatok körében: frazeológiai poliszémia és homonímia 89
Maomao Gao: The Speech Styles of Chinese Male and Female in Interview 96
Xinhua Guo: A Study on the Use of English Learning Strategies of Overseas Chinese Students in Hungary 100
Hardiné Magyar Tamara: Vallási nyelvhasználat Apor Vilmos egy írásában 107
Horváth Katalin: Poliszémia és etimológia Züllik igénk szócsaládjáról 113
H. Tóth István: Hat vagy hát, ver vagy vér és hasonlók 121
Janurik Szabolcs: A többjelentésű angol kölcsönszavak szótári rögzítésének kérdései a mai magyar és orosz lexikográfiában 132
Kaba Ariel: Mondjak egy viccet? A humor mint kommunikációattribútum 138
Kárpáti Eszter: Hogy tetszik lenni? Pragmatikai idiómák az orvos-beteg kommunikációban 145
Lőrincz Gábor: Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében 152
Lőrincz Jenő: Többértelműség és emberi természet Németh László Iszony című regényében 159
Lőrincz Julianna: A fordítás többértelműsége - a többértelműség fordítása 164
Magyarné Szabó Eszter: Egy- és többértelműség Örkény Egyperceseiben: a német fordításokon innen és túl 171
Alham Fadhl Muslah: The Cultural Differences between Iraq and India 175
Bahaa A. Muslim Abdul - Ameea Al-Zobaidy: The Cultural Differences between Iraq and Iran 181
Nagy Colette: A kultúraközi kommunikáció modelljei Az interkulturális kommunikációs kutatás gyakorlati vonatkozásai 187
Nagy Sándor István: Színek és árnyalataik egy- vagy többértelműsége az irodalmi művek fordításában (magyar-román viszonylat) 192
Nagy Tamás: A személydeixisek vizsgálata hardcore punk dalszövegekben 200
Rózsavári Nóra: Albus, candidus, blancus… A színnevek története az Ibériai-félsziget újlatin nyelveiben 208
Schirm Anita: A diskurzusjelölők manipulatív szerepéről különféle szövegtípusok tükrében 214
Simkó Katalin Ilona: „Diák vagyok és a szobában” - A van ige többértelműségéről 221
Szele Bálint: Ambiguity and Language Play in Shakespeare’s Sonnets - Approximations in Hungarian Translations 226
Szép Beáta: Egy- és többértelműség a szaknyelvekben 232
Vincze Veronika: Többértelmű nyelvi elemek számítógépes nyelvészeti szemmel 239
Virágh Árpád: Az eltérő perspektívák hatása a jogi tanácsadásban 245
Viszket Anita: A névelő szerepe a mondat szerkezetének egyértelműsítésében 252
Qiaoxia Wu: Beliefs of Chinese students studying in Hungary about their own English learning processes 260

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 205. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
...és a bölcsek mondják,...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2018 - december
1.Meseszótár
2.Magyar szókincsbővítő diákszótár
3.Idegen szavak alapszótára
4.Magyar motívumok kifestőkönyve
5.Top 2000 német szó
6.Szinonimák
7.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
8.Magyar virágok kifestőkönyve
9.Semmelweis, az anyák megmentője
10.Magyarországi lepkék kifestőkönyve