Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Szabó Mihály (főszerkesztő): Egy- és többértelműség a nyelvben

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Szabó Mihály: Egy- és többértelműség a nyelvben

266 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789634091745
2018
Dr. Bankó Marietta: Néhány gondolat a humorról az angolnyelv-tanítás kapcsán 9
Boda István Károly - Porkoláb Judit: Egy- és többértelműség Füst Milán Egy egiptomi sírkövön című versében 19
Borbás Gabriella Dóra: Szavakkal elkövetett bántalmazás 26
Constantinovits Milán András: Modern retorikai kihívások - Hatékony nyelvhasználat egy hazai tehetséggondozó program bevonási anyagaiban 36
Csányi Eszter: Jó pap holtig tanul - avagy tanítsunk-e gazdasági frazeologizmusokat német szaknyelvi órákon? 42
Dadvandipour Zsuzsanna: Olvashatósági teszt a gyógyszeriparban 49
Dér Csilla Ilona: A szerintem véleményjelölő a magyarban 57
Domonkosi Ágnes: Társas deixis - társas jelentés: az attitűdjelölő deiktikus elemek többértelműségének lehetőségei 61
Dőryné Zábrádi Orsolya: Egy- és többértelműség a magyar helyesírásban 68
Bártfai László: A hallgatás szólás, avagy a szólás hallgatás (antinómiák, antonimák, oximoronok és paradoxonok) 73
Folmeg Márta: Ön direkt ilyen indirekt? 84
Forgács Tamás: Többértelműség az állandósult szókapcsolatok körében: frazeológiai poliszémia és homonímia 89
Maomao Gao: The Speech Styles of Chinese Male and Female in Interview 96
Xinhua Guo: A Study on the Use of English Learning Strategies of Overseas Chinese Students in Hungary 100
Hardiné Magyar Tamara: Vallási nyelvhasználat Apor Vilmos egy írásában 107
Horváth Katalin: Poliszémia és etimológia Züllik igénk szócsaládjáról 113
H. Tóth István: Hat vagy hát, ver vagy vér és hasonlók 121
Janurik Szabolcs: A többjelentésű angol kölcsönszavak szótári rögzítésének kérdései a mai magyar és orosz lexikográfiában 132
Kaba Ariel: Mondjak egy viccet? A humor mint kommunikációattribútum 138
Kárpáti Eszter: Hogy tetszik lenni? Pragmatikai idiómák az orvos-beteg kommunikációban 145
Lőrincz Gábor: Az Új Magyar Etimológiai szótár néhány vitatott eredetű lexémájáról A magyar nyelv szótára alakváltozatainak tükrében 152
Lőrincz Jenő: Többértelműség és emberi természet Németh László Iszony című regényében 159
Lőrincz Julianna: A fordítás többértelműsége - a többértelműség fordítása 164
Magyarné Szabó Eszter: Egy- és többértelműség Örkény Egyperceseiben: a német fordításokon innen és túl 171
Alham Fadhl Muslah: The Cultural Differences between Iraq and India 175
Bahaa A. Muslim Abdul - Ameea Al-Zobaidy: The Cultural Differences between Iraq and Iran 181
Nagy Colette: A kultúraközi kommunikáció modelljei Az interkulturális kommunikációs kutatás gyakorlati vonatkozásai 187
Nagy Sándor István: Színek és árnyalataik egy- vagy többértelműsége az irodalmi művek fordításában (magyar-román viszonylat) 192
Nagy Tamás: A személydeixisek vizsgálata hardcore punk dalszövegekben 200
Rózsavári Nóra: Albus, candidus, blancus… A színnevek története az Ibériai-félsziget újlatin nyelveiben 208
Schirm Anita: A diskurzusjelölők manipulatív szerepéről különféle szövegtípusok tükrében 214
Simkó Katalin Ilona: „Diák vagyok és a szobában” - A van ige többértelműségéről 221
Szele Bálint: Ambiguity and Language Play in Shakespeare’s Sonnets - Approximations in Hungarian Translations 226
Szép Beáta: Egy- és többértelműség a szaknyelvekben 232
Vincze Veronika: Többértelmű nyelvi elemek számítógépes nyelvészeti szemmel 239
Virágh Árpád: Az eltérő perspektívák hatása a jogi tanácsadásban 245
Viszket Anita: A névelő szerepe a mondat szerkezetének egyértelműsítésében 252
Qiaoxia Wu: Beliefs of Chinese students studying in Hungary about their own English learning processes 260

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 205. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Ismerek afféle gazokat,...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - május
1.Nagy magyar tájszótár
2.Anya - nyelv - kincs
3.Nyelvészeti kisszótár
4.Magyar szókincsteszt munkafüzet
5.Anya - nyelv - búvár
6.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
7.Szövegértési feladatok
8.Magyar motívumok kifestőkönyve
9.Meseszótár
10.Poétikai kisszótár