Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

132 oldal, B/5, puhafedeles
2380 Ft
ISBN 9639372463
2003
Előszó7
Köszöntő8
Konferenciánkról9
Program11
BODA ISTVÁN KÁROLY - B. PORKOLÁB JUDIT: Sajátos ismétlésalakzatok Radnóti nyelvében13
CS. JÓNÁS ERZSÉBET: Alakzatvizsgálat Csehov-drámák fordításaiban26
CZETTER IBOLYA: A retorikai alakzatok50
EŐRY VILMA: Alakzat(társulás)ok a retorizált műfajok szöveg- és stílusstruktúrájában64
GÁSPÁRI LÁSZLÓ: Retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése74
HELTAINÉ NAGY ERZSÉBET: Az ismétlés nyelvi-pragmatikai rétegei egy Sinka-kisregényben81
JENEI TERÉZ: A mondatszerkesztésben rejlő expresszivitás89
KABÁN ANNAMÁRIA: Funkcionális mondatperspektíva és szövegszervező alakzatok Petőfi Egy gondolat bánt engemet... című versében96
KINCSES KOVÁCS ÉVA: Az ismétlés mint stiláris eszköz Csoóri Sándor költészetében103
KOCSÁNY PIROSKA: Az enallagé kettős természete113
KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY ÁGNES: Az alakzat az archaizálás szolgálatában Kós Károly Az országépítő című regényében118
LŐRINCZ JULIANNA: Alakzatok és alakzattársítások Petőfi-versekben128
MINYA KÁROLY: A hiperkorrekció mint stíluseszköz134
NAGY L. JÁNOS: A költői retoricitás fogalmához142
N. VARGA ANDREA: A figura etymologica Gyöngyösi István művészetében158
PETHŐ JÓZSEF: Koherencia és adjekció169
R. MOLNÁR EMMA: Alakzattársulások az irónia nyelvi megjelenítésében183
SZATHMÁRI ISTVÁN: Az alakzat mint szövegszervező erő191
SZIKSZAINÉ NAGY IRMA: A "miért?"-ek stilisztikája és retorikája201
TOLCSVAI NAGY GÁBOR: Az alakzatok kognitív nyelvészeti megalapozása218
Zárószó229

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XVIII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Az ember, kiben nem létezik...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - július
1.Fundi és a kézmosás
2.Fundi kirándulni megy
3.Fundi óvodába megy
4.Nagy magyar tájszótár
5.Matyó motívumok kifestőkönyve
6.Középkori szentek bölcsességei
7.A boldogság titka
8.A magyar díszítés alapformái
9.Magyar motívumok kifestőkönyve
10.Mi a szösz?