Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás
Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás

236 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9639372544
2003
I. A SZÓKÉSZLET VÁLTOZÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE7
1. Társadalmi okok és mozgatórugók7
2. Nyelvújítás vagy nyelvújulás8
3. Nyelvtervezés, státustervezés, korpusztervezés10
 
II. A NEOLOGIZMUSOK RENDSZERE13
1. A neologizmusok hagyományos csoportosítása13
2. A neologizmusok újabb rendszerezése14
  A neologizmusok keletkezésének célja15
  A neologizmusok keletkezésének módja19
 
III. AZ ELMÚLT TÍZ ÉV JELLEMZŐ IDEGEN SZAVAI29
1. Közgazdaság és kereskedelem36
2. Politika és társadalom40
3. Üzlet- és vállalkozáselnevezések43
4. Technika, kultúra, sport, egészség, étkezés, szórakozás, egyéb46
5. Digitális nyelvújítás (számítástechnikai, informatikai kifejezések)   53
 
IV. A SZÓALKOTÁSSAL KELETKEZETT NEOLOGIZMUSOK59
1. Szókincsbővülés szóösszetétellel59
2. A szóképzés mint neologizmusforrás66
3. Az elvonással keletkezett összetett ige mint neologizmus69
 
V. EGYÉB SZÓKINCSBŐVÜLÉSI MÓDOK76
1. Jelentésbővülés, jelentésmódosulás napjaink nyelvében76
2. Az elavult szavak felelevenítése85
3. Szavak kikopása, elavulása86
4. Az archaizmusok és a neologizmusok korrelatív viszonya87
 
VI. ÖSSZEGZÉS, TANULSÁGOK, KITEKINTÉS90
 
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM92
SZÓMUTATÓ97

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XVI. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.