A TINTA KÖNYVKIADÓ
KIADVÁNYJEGYZÉKE
TINTA Könyvkiadó
Honlap: www.tintakiado.hu
E-mail: info kukac tintakiado pont hu
Telefon: 371 05 01, fax: 371 05 02
♦ A magyar nyelv kézikönyvei ♦
A magyar nyelvtörténet kézikönyve Kiss Jenő, Pusztai Ferenc, 548 oldal, 6990 Ft.
Alakzatlexikon - A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve Szathmári István, 596 oldal, 5990 Ft.
Állatnevek enciklopédiája - A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája Rácz János, 552 oldal, 5990 Ft.
Családnevek enciklopédiája - Leggyakoribb mai családneveink Hajdú Mihály, 552 oldal, 4990 Ft.
Értelmező szótár+ (2 kötet) - Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok Eőry Vilma, 1850 oldal, 11990 Ft.
Hasonlatszótár - A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai Balázsi József Attila, 788 oldal, 7990 Ft.
Idegenszó-tár - Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára Tótfalusi István, 1000 oldal, 6990 Ft.
Keresztnevek enciklopédiája - A leggyakoribb női és férfinevek Fercsik Erzsébet, Raátz Judit, 440 oldal, 4990 Ft.
Közgazdasági helyesírási szótár - Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István, 700 oldal, 7000 Ft.
Magyar ellentétszótár - Ellentétes jelentésű szavak szótára Temesi Viola, 316 oldal, 4990 Ft.
Magyar igei szerkezetek - A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit, 508 oldal, 3990 Ft.
Magyar közmondások nagyszótára T. Litovkina Anna, 848 oldal, 6990 Ft.
Magyar nyelvtan - Formák, funkciók, összefüggések Hegedűs Rita, 560 oldal, 7990 Ft.
Magyar szókincstár - Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára Kiss Gábor, 942 oldal, 6500 Ft.
Magyarító szótár - Idegen szavak magyarul Tótfalusi István, 264 oldal, 3990 Ft.
Nagy magyar tájszótár - 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata Kiss Gábor, 1008 oldal, 9990 Ft.
Növénynevek enciklopédiája - Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása Rácz János, 816 oldal, 5990 Ft.
Nyelvi játékaink nagykönyve Grétsy László, 528 oldal, 5990 Ft.
Rövidítések enciklopédiája - 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata Bicsérdy Gábor, 512 oldal, 5990 Ft.
Szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár Bárdosi Vilmos, 746 oldal, 9990 Ft.
♦ A magyar nyomtatott örökség feltárása ♦
A búza vetőmag nemesítésről Kenessey Kálmán, 62 oldal, 2990 Ft.
Ezeréves Magyarország arczképcsarnoka - Vezérek és királyok rövid történelme Történeti Bizottmány, 110 oldal, 4990 Ft.
Florilegium proverbiorum universae latinitatis. Főkötet és a Supplementum (2 kötet) - A klasszikus és a középkori latin kifejezések és közmondások összefoglaló nagy antológiája Margalits Ede, 548 oldal, 18000 Ft.
Magyar kertészeti szótár - Gazdasági és kereskedelmi növényeink latin-magyar és magyar-latin szótára kertészeti magyarító szójegyzékkel Pávó Elemér, 214 oldal, 2990 Ft.
Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal Kresznerics Ferenc, 782 oldal, 30000 Ft.
Nomenclatura sex linguarum, azaz hatnyelvű szótár, Bécs, 1538 - díszkiadás - Latin, olasz, francia, cseh, magyar és német szótár Pesti Gábor, 250 oldal, 24000 Ft.
Szent Biblia - Az egész kereszténységben bevött régi deák betűből magyarra fordította a Jézus alatt vitézkedő Társaság-beli Nagy Szombati Káldi György pap Káldi György, 1200 oldal, 38000 Ft.
Új Testamentum magyar nyelven - díszkiadás Pesti Mizsér Gábor, 392 oldal, 24000 Ft.
♦ Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek ♦
A tulajdonnevek helyesírása - Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához Cs. Nagy Lajos, 48 oldal, 990 Ft.
Egybeírás és különírás munkafüzet - Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához Cs. Nagy Lajos, 48 oldal, 990 Ft.
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet - A középszintű írásbeli érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból Parapatics Andrea, 48 oldal, 990 Ft.
Hangjelölési munkafüzet - Feladatok helyesírásunk alapelveinek gyakorlásához Cs. Nagy Lajos, 48 oldal, 990 Ft.
Hasonlatok - Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához Balázsi József Attila, 48 oldal, 990 Ft.
Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához Fercsik Erzsébet, 49 oldal, 990 Ft.
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások H. Tóth István, 48 oldal, 990 Ft.
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások H. Tóth István, 48 oldal, 990 Ft.
Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások H. Tóth István, 48 oldal, 990 Ft.
Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások H. Tóth István, 48 oldal, 990 Ft.
Keresztnevek munkafüzet - Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Keresztnevek enciklopédiája című kiadványához Fercsik Erzsébet, 48 oldal, 490 Ft.
Magyar szókincsteszt munkafüzet - 40 feladatsor 5 szinten Kiss Gábor, Lukács Lilla, 48 oldal, 990 Ft.
Nyelvjárástani munkafüzet - Feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez Parapatics Andrea, 48 oldal, 990 Ft.
Szavak eredete munkafüzet - Feladatok a szószármaztatások felkutatásához és magyarázatához Vígh-Szabó Melinda, 48 oldal, 990 Ft.
Szókincsbővítő munkafüzet - Feladatok a Tinta Könyvkiadó Értelmező szótár+ című kiadványához Böszörményi Csaba, 48 oldal, 990 Ft.
Szólások és közmondások - Munkafüzet - A Tinta Könyvkiadó Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kiadványához Bárdosi Vilmos, Csobothné Hegedűs Mária, 48 oldal, 990 Ft.
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet - Feladatok a 4-5. évfolyamos tanulók számára húsz rövid mese és monda feldolgozásához H. Tóth István, 48 oldal, 990 Ft.
Szövegtani munkafüzet - Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok Gaál Edit, 48 oldal, 990 Ft.
♦ Az ékesszólás kiskönyvtára ♦
500 rövid ókori sztori - Ókori bölcsek szentenciái az adakozástól a vitézségig Kiss Bernadett, 154 oldal, 1990 Ft.
A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig - Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára T. Litovkina Anna, Farkas Edit, 318 oldal, 2990 Ft.
A leplező nyelv - Álcázás és ámítás a nyelv használatában Péter Mihály, 168 oldal, 1490 Ft.
A magyar nyelvről - Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről Grétsy László , Kiss Gábor, 110 oldal, 1990 Ft.
A mókusbőrtől az euróig - Pénznevek etimológiai szótára Maticsák Sándor, 214 oldal, 1990 Ft.
A retorika birodalma - Retorika és érvelés Chaim Perelman, 212 oldal, 1990 Ft.
Aki keres, az talál - Bibliai közmondások szótára T. Litovkina Anna, 226 oldal, 1990 Ft.
Anya - nyelv - csavar - Nyelvi fejtörők Forgács Róbert, 144 oldal, 1990 Ft.
Anya - nyelv - kincs - 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése Kiss Zita, 192 oldal, 2490 Ft.
Anya - nyelv - tudor - Irodalmi, nyelvi játékok, fejtörők Dr. Szabó Judit, 124 oldal, 1990 Ft.
Anyanyelvi séták - Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa Grétsy László, 230 oldal, 1490 Ft.
Anyanyelvünk tájain Grétsy László, 220 oldal, 1990 Ft.
Aranyigazságok - 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából Kiss Bernadett, Kiss Gábor, Miksné Mátyási Eszter, 174 oldal, 1990 Ft.
Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke Hollós János, 116 oldal, 1490 Ft.
Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul Magay Tamás, 194 oldal, 1990 Ft.
Etimológiák - 10 000 magyar szó eredete Falk Nóra, 284 oldal, 1490 Ft.
Fordítókalauz - Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? Várnai Judit Szilvia , Mészáros Andrea Éva, 132 oldal, 1990 Ft.
Gyümölcsnevek szótára - 450 Kárpát-medencei gyümölcs nevének története és eredete Pelczéder Katalin, 222 oldal, 1990 Ft.
Hogyan elemezzünk verset? Szathmári István, 140 oldal, 1490 Ft.
Idegen szavak alapszótára - 4500 idegen szó magyarázata Tótfalusi István, 204 oldal, 1990 Ft.
Itt van a kutya elásva! - Állatneves magyar szólások, közmondások szótára Bárdosi Vilmos, 178 oldal, 1990 Ft.
Keresztnevek - A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről Fercsik Erzsébet, Raátz Judit, 240 oldal, 1990 Ft.
Kihalt nyelvek, eltűnt népek - 100 nyelv halála Kicsi Sándor András, 134 oldal, 1490 Ft.
Lassan a testtel - Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban Bárdosi Vilmos, 244 oldal, 1490 Ft.
Magyar nyelvjárások Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó, 212 oldal, 1490 Ft.
Magyar szókincsbővítő diákszótár - 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára, 224 oldal, 2490 Ft.
Magyar-latin közmondásszótár - 2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője Margalits Ede, Kovács Erzsébet, 226 oldal, 1990 Ft.
Mi a szösz? - 300 magyar szólásmondás eredete Bárdosi Vilmos, 184 oldal, 2490 Ft.
Mondjuk helyesen! Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna, 186 oldal, 1990 Ft.
Nincsen rózsa tövis nélkül - Növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára Bárdosi Vilmos, 130 oldal, 2490 Ft.
Nyelvészeti ínyencfalatok Tótfalusi István, 280 oldal, 1990 Ft.
Nyelvészeti kisszótár - 2500 hagyományos és modern nyelvészeti fogalom magyarázata Kiss Gábor, Kohári Anna, 228 oldal, 2490 Ft.
Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században - 12 nyelvész életrajzával Bencédy József, 130 oldal, 1490 Ft.
Poétikai kisszótár - 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve Zsilka Tibor, 248 oldal, 2490 Ft.
Shakespeare-idézetek - 350 bölcsesség angolul és magyarul Cseszkó Renáta, 164 oldal, 1990 Ft.
Szinonimák - 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos, 240 oldal, 1490 Ft.
Szlengszótár - A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval Parapatics Andrea, 144 oldal, 1490 Ft.
Szómúzeum - Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára Hajdu Endre, 128 oldal, 1490 Ft.
Tájszavak - A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai Kiss Gábor, Bató Margit, 168 oldal, 1490 Ft.
Tulajdonságszótár - 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása Dormán Júlia, Kiss Gábor, 210 oldal, 1990 Ft.
Új szavak I. - Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal Minya Károly, 180 oldal, 1490 Ft.
Új szavak III. - Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal Minya Károly, 160 oldal, 2490 Ft.
Újságíróiskola - Gyakorlati útmutató Daniss Győző, 168 oldal, 1490 Ft.
Vallási szavak kisszótára Erdős Attila, Kiss Gábor, 206 oldal, 1990 Ft.
Vallomások - Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről Grétsy László, 128 oldal, 1490 Ft.
Változó anyanyelvünk - Írások a magyar nyelvről H. Varga Márta, 154 oldal, 2490 Ft.
Virágnévszótár - 340 virágnév eredete és a növények leírása Rácz János, 268 oldal, 1990 Ft.
♦ Bibliotheca Regulyana ♦
A TURÁN című folyóirat 1913, 1917-1918, 1921-1944 finnugor mutatója Egey Emese, Szíj Enikő, 82 oldal, 1120 Ft.
Affinitas Gyarmathi Sámuel, 430 oldal, 2240 Ft.
Kalendárium Reguly Antal, 80 oldal, 990 Ft.
Reguly Antal "hangjegyre szedett" finnugor dallamai Lázár Katalin, Szíj Enikő, 104 oldal, 840 Ft.
♦ Híd szótárak ♦
A sas egyedül repül - Állatos közmondások és szólások magyarul és angolul a világ minden tájáról szinonimamutatóval Balázsi József Attila, 270 oldal, 2490 Ft.
Angol elöljárós és határozós igék szótára - 2250 angol többszavas ige magyarázata angol és magyar példamondatokkal Nagy György, 280 oldal, 2490 Ft.
Angol elöljárószavas kifejezések szótára - 2080 kifejezés angolul és magyarul példamondatokkal Nagy György, 264 oldal, 2490 Ft.
Angol közmondások - 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője Nagy György, 256 oldal, 2490 Ft.
Angol társalgási zsebkönyv Makkai Ádám, Makkai Arany Ágnes, 220 oldal, 2100 Ft.
Angol-magyar alapszótár Vizi Katalin, 208 oldal, 1990 Ft.
Angol-magyar kifejezések - 3000 gyakori szókapcsolat, szólás és közmondás Nagy György, 292 oldal, 2490 Ft.
Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár - 2750 angol szó 10500 szinonimája magyar megfelelőkkel Tóth Róbert, Tukacs Tamás, 286 oldal, 2490 Ft.
Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és spanyolul Magay Tamás, Faluba Kálmán, 202 oldal, 2490 Ft.
Francia társalgási zsebkönyv Chmelik Erzsébet, 206 oldal, 2490 Ft.
Francia-magyar beszédfordulatok - 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből Náray-Szabó Márton, 232 oldal, 2100 Ft.
Kínai-magyar alapszótár P. Szabó József, 255 oldal, 1990 Ft.
Magyar-angol alapszótár Vizi Katalin, 184 oldal, 1990 Ft.
Magyar-angol közmondásszótár - 1111 magyar közmondás és szólás fordítása és angol megfelelője Nagy György, 258 oldal, 2490 Ft.
Magyar-angol szókincsbővítő szinonimaszótár - 2000 magyar szó 9500 szinonimája angol megfelelőkkel Kiss Gábor, Szabó Mihály, 204 oldal, 2490 Ft.
Magyar-angol szólásszótár - 1555 magyar szólás angol megfelelője példamondatokkal Nagy György, 280 oldal, 2490 Ft.
Magyar-német, német-magyar műszaki kisszótár Tefner Zoltán, 200 oldal, 2500 Ft.
Magyar-olasz alapszótár Ágnes Bánhidi Agnesoni, 196 oldal, 2490 Ft.
Magyar-orosz alapszótár Guszkova Antonyina, H. Tóth István, 204 oldal, 1990 Ft.
Magyar-spanyol alapszótár Balázs-Piri Péter, Baditzné Pálvölgyi Kata, 208 oldal, 1990 Ft.
Német társalgási zsebkönyv Olaszy Kamilla, 222 oldal, 2490 Ft.
Olasz közmondások - 1333 olasz közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője Ágnes Bánhidi Agnesoni, 210 oldal, 2490 Ft.
Orosz-magyar alapszótár Guszkova Antonyina, H. Tóth István, 246 oldal, 1990 Ft.
Pincérszótár - A vendéglátóhelyeken használt leggyakoribb 2500 szó és kifejezés angol-magyar és magyar-angol szótára Stephanides Éva, 150 oldal, 3990 Ft.
Spanyol társalgási zsebkönyv Baditzné Pálvölgyi Kata, Scholz László, 206 oldal, 2490 Ft.
Spanyol-magyar alapszótár Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, 178 oldal, 1990 Ft.
Top 2000 English Words - A 2000 legfontosabb angol szó példamondatokkal Kiss Zsuzsanna, Szabadkai Bernadett, 166 oldal, 2490 Ft.
Top 2000 magyar szó - The 2000 Most Important Hungarian Words with Example Sentences Kiss Zsuzsanna, 158 oldal, 2490 Ft.
Top 2000 német szó - A 2000 legfontosabb német szó példamondatokkal Kalmár Éva Júlia, 174 oldal, 2490 Ft.
Top 2000 olasz szó - A 2000 legfontosabb olasz szó példamondatokkal Ágnes Bánhidi Agnesoni, 150 oldal, 2490 Ft.
Top 2000 spanyol szó - A 2000 legfontosabb spanyol szó példamondatokkal Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, 160 oldal, 2490 Ft.
Top 2000 ungarische Wörter - A 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal Kalmár Éva Júlia, Kiss Gábor, Szabó Mihály, 176 oldal, 2490 Ft.
Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény - 340 közmondás magyar, angol, észt, francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol és latin nyelven Paczolay Gyula, 202 oldal, 2490 Ft.
Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben - Orosz-magyar szótár Kugler Katalin, 212 oldal, 2490 Ft.
Vámmentes gondolatok - 838 újkori szállóige 344 neves személytől magyarul és eredeti nyelven, kiejtési tanáccsal Tótfalusi István, 206 oldal, 2490 Ft.
♦ Iránytű ♦
A boldogság titka - Ókori szerzők 1700 jótanácsa Kiss Bernadett, 166 oldal, 2490 Ft.
Angyalok a Bibliában - 260 szentírási idézet Kiss Bernadett, 200 oldal, 1990 Ft.
Iránytű. Bűnök és erények a Bibliában Wappler József, 128 oldal, 1490 Ft.
Középkori szentek bölcsességei - 1780 útmutatás a helyes élethez Kiss Bernadett, 206 oldal, 2490 Ft.
Úton Isten felé - Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul Kiss Bernadett, 232 oldal, 2490 Ft.
♦ Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ♦
A magyar díszítés alapformái - Kifestőkönyv Horváth Ágnes, 20 oldal, 1490 Ft.
A világ lepkéinek kifestőkönyve Horváth Ágnes, 24 oldal, 1490 Ft.
Erdélyi motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 24 oldal, 1490 Ft.
Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 22 oldal, 1490 Ft.
Kalocsai motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 20 oldal, 1490 Ft.
Magyar motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 20 oldal, 1490 Ft.
Magyarországi lepkék kifestőkönyve Horváth Ágnes, 24 oldal, 1490 Ft.
Matyó motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 20 oldal, 1490 Ft.
Székely motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes, 20 oldal, 1490 Ft.
♦ Mesterművek ♦
A nyelv és a nyelvek - Bevezetés a nyelvtudományba Schmidt József, 242 oldal, 2490 Ft.
A nyelvek élete - A nagyközönség számára Balassa József, 270 oldal, 2490 Ft.
Latin synonymika - A legfontosabb 2000 latin szó szinonimaszótára használati útmutatóval Burián János, 128 oldal, 2990 Ft.
Pesti jassz-szótár Kabdebó Oszkár, 72 oldal, 2490 Ft.
Tréfás népmesék és adomák - Nyelvjárási olvasókönyv Simonyi Zsigmond, 96 oldal, 2990 Ft.
♦ Nem tartozik sorozathoz ♦
36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul - Tótfalusi István fordításában Tótfalusi István, 150 oldal, 2490 Ft.
48 szerelmes vers - 29 angol, amerikai, ír és skót költőtől angolul és magyarul Tótfalusi István fordításában Tótfalusi István, 154 oldal, 1990 Ft.
A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára Székely Gábor, 400 oldal, 2380 Ft.
A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára Kiss Gábor, 186 oldal, 2490 Ft.
A jó élet módja Clairvaux-i Szent Bernát, 156 oldal, 2490 Ft.
A Kék Madár fészke - Egy boldog házasság igaz története Hódos Mátyás, 136 oldal, 1490 Ft.
A művészet antisors - Irodalmi mozaik Latinovits Zoltánról Dömötör Adrienne, 110 oldal, 1820 Ft.
A pecsét lenyomata Ara Rauch, 450 oldal, 1990 Ft.
A társadalomtudományok szerepe a változó világban Poszler György, 88 oldal, 900 Ft.
Albertfalvi emlékképek Sümegh László, 280 oldal, 1990 Ft.
Angol séta könyvcsomag csomag, 0 oldal, 4482 Ft.
Annales Sectio Linguistica - A Linguistic Journal of Eötvös Loránd University Tolcsvai Nagy Gábor, 112 oldal, 4000 Ft.
Anthologia hungarica - A régi világ tüköre. Négy évszázad művelődéstörténeti emlékei nyelvünkben. Az Erdélyi magyar szótörténeti tárból gyűjtötte Hajdu Endre Hajdu Endre, 440 oldal, 4990 Ft.
Arany-alapra arannyal Szabó Zoltán, 308 oldal, 1960 Ft.
Átélések - Turczi 50 Tarján Tamás, 232 oldal, 1750 Ft.
Az Albertfalvi Szent Mihály Templom története - 1941-2016 Madaras Gábor, 112 oldal, 2990 Ft.
Az anyanyelv az életemben - Egy pályázat legjobb darabjai Balázs Géza, Grétsy László, 380 oldal, 2990 Ft.
Báró Eötvös József igéi Tringl László, 124 oldal, 1990 Ft.
Belsőépítészeti angol-magyar, magyar-angol szakszótár Hompok Melinda, 222 oldal, 2990 Ft.
Bolgár irodalmi antológia - 1878-1945 Dudás Mária, M. Pandur Julianna, Hriszto Trendafilov, 342 oldal, 3000 Ft.
Cseh nyelvkönyv és munkafüzet - Csoportoknak és magántanulóknak Hankó B. Ludmilla, Futó István, Heé Veronika, 252 oldal, 3990 Ft.
Csinos vitéz - Székely népmesék Kriza János, 134 oldal, 1990 Ft.
Elmét vidító magyar népmesék Kriza János, Arany László, 152 oldal, 2490 Ft.
Éltető anyanyelvünk - Írások Grétsy László 70. születésnapjára Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám, 520 oldal, 2800 Ft.
Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal Rónay Ágnes, 154 oldal, 2990 Ft.
Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. - Vizsgafeladatokkal Rónay Ágnes, 200 oldal, 4990 Ft.
Erőszakok Arany Ágnes, 236 oldal, 1960 Ft.
Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból Czuczor Gergely, Fogarasi János, 952 oldal, 7990 Ft.
Felhőszirmok - Magyar táj, japán ecsettel Szennay Ilona, 74 oldal, 1490 Ft.
Feloldott pecsét - A Pecsét-trilógia III. kötete Ara Rauch, 262 oldal, 2990 Ft.
Fölszállott a páva - 111 magyar népdal Palásthy Imre, 121 oldal, 1990 Ft.
Francia utazás könyvcsomag csomag, 0 oldal, 2754 Ft.
Francia-magyar tematikus szólásszótár - Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal Bárdosi Vilmos, 400 oldal, 2990 Ft.
Fundi a nagymamánál Ambrus Izabella, Horváth Ágnes, 32 oldal, 2690 Ft.
Fundi és a kézmosás Ambrus Izabella, Horváth Ágnes, 32 oldal, 2490 Ft.
Fundi kirándulni megy Ambrus Izabella, Horváth Ágnes, 32 oldal, 2490 Ft.
Fundi óvodába megy Ambrus Izabella, Horváth Ágnes, 32 oldal, 2490 Ft.
Gina és Rozamunda Pásztor Árpád, 304 oldal, 3490 Ft.
Halandó, ezeket megmondjad! Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból Dömötör Adrienne, Haader Lea, 208 oldal, 2990 Ft.
Három zarándok Chartres-ba tart Guy de Pourtales, 64 oldal, 2000 Ft.
II. Rákóczi Ferenc élete Márki Sándor, 168 oldal, 2990 Ft.
In Quest of the Miracle Stag I. - The Poetry of Hungary Adam Makkai, 1210 oldal, 8960 Ft.
In Quest of the Miracle Stag II. - The Poetry of Hungary Adam Makkai, 1200 oldal, 8960 Ft.
Informatorium - Szó-kalauz a kortárs információs kultúrához Z. Karvalics László, 534 oldal, 4990 Ft.
Jézus és a démonok imája - Összegyűjtött versek (1952–2005) Makkai Ádám, 566 oldal, 2850 Ft.
Jókai igéi Jókai Mór, 132 oldal, 1990 Ft.
Kárpát nyelvatlasz Balogh Lajos, Bańczerowski Janusz, Posgay Ildikó, 216 oldal, 10000 Ft.
Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat 2017 csomag, 32000 oldal,
Kedvet virágoztató magyar népmesék - A magyar népmese kis tükre Dömötör Sándor, 154 oldal, 2490 Ft.
Kibomló titkok - Ara Rauch versei Kecskeméti Dorottya grafikáival Ara Rauch, Kecskeméti Dorottya, 32 oldal, 1990 Ft.
Kutyaszótár - 410 kutyafajta nevének eredete és a fajták bemutatása Rácz János, 236 oldal, 3490 Ft.
Legyőzöm a diszlexiát! - Nyelvi fejlesztő és olvasást javító segédkönyv B. Gaál Katalin, 140 oldal, 2400 Ft.
Levendula könyvcsomag csomag, 0 oldal, 2388 Ft.
Madárnévkalauz. Tudományos madárnevek magyarázata Jakabb Oszkár, 252 oldal, 3990 Ft.
MAG Gyémánt Évkönyv 2016 Dr. Oláh István, 162 oldal, 2000 Ft.
Magyar közmondások könyve Erdélyi János, 462 oldal, 6990 Ft.
Megélhetéstan vállalkozó szelleműek számára Molnár István, 208 oldal, 2990 Ft.
Megelőzöm a diszlexiát! - Betűtanító, nyelvi fejlesztő segédkönyv 5-8 éveseknek B. Gaál Katalin, 82 oldal, 2400 Ft.
Meseszótár - 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal Zsák Éva Indira, Petróczi Andrea, 222 oldal, 2990 Ft.
Miért finnugor nyelv a magyar? Csúcs Sándor, 136 oldal, 1500 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2006. 2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2006. 3-4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2007. 1. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2007. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2007. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2008. 1-2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2009. 1-2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2009. 3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2009. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2010. 1. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2010. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2010. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2011. 1. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2011. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2011. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Szépe György, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2012. 1-2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 136 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2012. 3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 104 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2012. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2013. 1-2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2013. 3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2013. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2014. 1-2. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2014. 3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2014. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Medgyes Péter, 104 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2015. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 144 oldal, 1200 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2015. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 96 oldal, 800 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2016. 1-2. - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 144 oldal, 1400 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2016. 3-4. - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 124 oldal, 1400 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2017. 1. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 96 oldal, 900 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2017. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 152 oldal, 1400 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2017. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Dróth Júlia, 100 oldal, 900 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2018. 1. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Nádor Orsolya, 100 oldal, 900 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2018. 2-3. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Nádor Orsolya, 144 oldal, 1400 Ft.
Modern Nyelvoktatás 2018. 4. szám - A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Nádor Orsolya, 96 oldal, 900 Ft.
Mohácstól Mekkáig Generál Tibor, 474 oldal, 1890 Ft.
Naptár magyaros motívumokkal, 2020 Horváth Ágnes, 15 oldal, 2990 Ft.
Neked van igazad? - Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban Aczél Petra, 184 oldal, 2490 Ft.
Német túra könyvcsomag csomag, 0 oldal, 5 Ft.
Német vizsgaelőkészítő nyelvtani gyakorlókönyv II. Dr. Lukács Gillike, 168 oldal, 1260 Ft.
Nemzet és anyanyelve Benkő Loránd, 316 oldal, 2490 Ft.
Nemzetközi expedíció könyvcsomag csomag, 0 oldal, 2988 Ft.
Nyelv - társadalom - kultúra - Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva, 304 oldal, 2990 Ft.
Nyelv és nyelvhasználat a családban Balázs Géza, Grétsy László, 236 oldal, 990 Ft.
Olasz körutazás könyvcsomag csomag, 0 oldal, 4482 Ft.
Őszikék Arany János, 124 oldal, 1990 Ft.
Pecsét a karodon Ara Rauch, 304 oldal, 1680 Ft.
Pierre Larousse 200 - Le Petit Robert 50 - A modern francia lexikográfia két neves évfordulója Bárdosi Vilmos, 128 oldal, 2990 Ft.
Podstawy Polsko-Węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej Bańczerowski Janusz, 110 oldal, 1120 Ft.
Robinson Crusoe - Nyelvtanulók számára rövidített és átdolgozott kétnyelvű változat Daniel Defoe, 144 oldal, 1490 Ft.
Rokon nyelveink szótárai - Fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből Maticsák Sándor, Tóth Anikó Nikolett, Petteri Laihonen, 308 oldal, 2990 Ft.
Shakespeare a szerelemről - 200 idézet angolul és magyarul Cseszkó Renáta, 124 oldal, 1490 Ft.
Shakespeare-mesék - Szentivánéji álom; Romeo és Júlia; Hamlet, dán királyfi Charles és Mary Lamb, 112 oldal, 1990 Ft.
Sherlock Holmes - A reigate-i urak, Az Apátság major. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak Arthur Conan Doyle, 116 oldal, 1490 Ft.
Széchenyi igéi - Szekfű Gyula előszavával Széchenyi István, 122 oldal, 1990 Ft.
Szerezz okosságot! - 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak Dobóczy Anna, Tóth Zsófia, 186 oldal, 2490 Ft.
Szótárírás a Kárpát-medencében - A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai Fábián Zsuzsanna, 242 oldal, 2990 Ft.
Szöveg az egész világ - Petőfi Sándor János 70. születésnapjára Andor József, Benkes Zsusza - Bókay Antal, 620 oldal, 2800 Ft.
Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa, 602 oldal, 4990 Ft.
Tégy szert bölcsességre! - 630 bibliai idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak Dobóczi Anna, Tóth Zsófia, 180 oldal, 2490 Ft.
Tele van a csipkebokor virággal - 333 magyar nóta szövege magyarul és angolul Nagy György, 234 oldal, 3990 Ft.
Természettudós papok, keresztény pap tudósok Sümegh László, 104 oldal, 1490 Ft.
The Hungarians in Transcarpathia Orosz Ildikó, Csernicskó István, 100 oldal, 2000 Ft.
TINTA Könyvkiadó vásárlási utalvány - 5000 Ft TINTA Könyvkiadó, 0 oldal, 5000 Ft.
TINTA madaras falinaptár - 2018 csomag, 13 oldal, 2500 Ft.
TINTA madaras falinaptár - 2019 Jakabb Oszkár, 13 oldal, 2990 Ft.
TINTA madaras falinaptár - 2020 Jakabb Oszkár, Kiss Gábor, 15 oldal, 2990 Ft.
Törökbálint messzire van Rudi Hermans, 80 oldal, 1200 Ft.
Új ausztriai anziksz Sümegh László, 398 oldal, 1490 Ft.
Vállalkozók európai fogalomtára - 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában Molnár István, Iványi György, 230 oldal, 2940 Ft.
Válogatott kínai közmondások Ferences Világmissziók, 32 oldal, 1990 Ft.
Virágnak mondod, pedig nem az - Hasonlatok és szóláshasonlatok. Stilisztikai feladatgyűjtemény Balázsi József Attila, 120 oldal, 2380 Ft.
♦ Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához ♦
♦ Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ♦
A folyton megújuló nyelvészet - Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére Terts István, 348 oldal, 2990 Ft.
A gondolattól a szóig - A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében Huszár Ágnes, 156 oldal, 2400 Ft.
A humor nagyítón keresztül Boda-Ujlaky Judit, Barta Zsuzsanna, T. Litovkina Anna, Barta Péter, 232 oldal, 2990 Ft.
A kommunikáció nyelvészeti aspektusai Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 304 oldal, 2940 Ft.
A korai magyar grammatikák C. Vladár Zsuzsa, 132 oldal, 2490 Ft.
A közmondásferdítések ma - Öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina, T. Litovkina Anna, Barta Péter, Vargha Katalin, 158 oldal, 2990 Ft.
A közmondást nem hiába mondják - Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról T. Litovkina Anna, Wolfgang Mieder, 204 oldal, 2100 Ft.
A lehetetlent lehetni - Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályában Beregszászi Anikó, 112 oldal, 1890 Ft.
A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól Honti László, 220 oldal, 2990 Ft.
A magyar fosztó- és tagadóképző H. Varga Márta, 182 oldal, 2100 Ft.
A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat - A Grammar of Hungarian as a foreign language. Theory and Practice Dr. Budai László, 722 oldal, 6990 Ft.
A magyar mondat Brassai Sámuel, 504 oldal, 4500 Ft.
A magyar nyelvtudomány történetéből Szathmári István, 286 oldal, 2100 Ft.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005) Szathmári István, 238 oldal, 2990 Ft.
A magyar stilisztika - A kezdetektől a XX. század végéig Szathmári István, 204 oldal, 2100 Ft.
A magyar vers kettős nyelvi tükörben Szűcs Tibor, 228 oldal, 2100 Ft.
A marrizmus-szindróma - Sztálinizmus és nyelvtudomány Havas Ferenc, 456 oldal, 1960 Ft.
A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban Bánréti Zoltán, 204 oldal, 1100 Ft.
A mondattani elv és a kisnyelvtanok - Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig Adamikné Jászó Anna, 178 oldal, 2990 Ft.
A művészet a lelkiismeret fényénél - Esszék Marina Cvetajeva, 210 oldal, 2100 Ft.
A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás - Pszicholingvisztikai tanulmányok V. Bátyi Szilvia, Vígh-Szabó Melinda, 364 oldal, 4990 Ft.
A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben Bárdosi Vilmos, 276 oldal, 2990 Ft.
A nyelvrokonságról - Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság Honti László, 372 oldal, 2940 Ft.
A nyelvtől a stílusig - Válogatott tanulmányok, cikkek Kemény Gábor, 464 oldal, 2940 Ft.
A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig - Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből Kiss Zoltán, Ladányi Mária, Petykó Márton, 152 oldal, 1980 Ft.
A sokszínű alkalmazott nyelvészet - Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa, 204 oldal, 2400 Ft.
A stilisztikai alakzatok rendszerezése Szathmári István, 205 oldal, 2100 Ft.
A színek és a színnevek világa - Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről. 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel Székely Gábor, 296 oldal, 3990 Ft.
A szinonimitásról Gecső Tamás, Spannraft Marcellina, 144 oldal, 1120 Ft.
A szótól a szövegig Bárdosi Vilmos, 284 oldal, 2940 Ft.
A tiszta beszéd - Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I. Wacha Imre, 228 oldal, 2990 Ft.
A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme - Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok B. Gelencsér Katalin, 472 oldal, 4500 Ft.
A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet) А. Золтан, О. Федосов, С. Янурик, 750 oldal, 8000 Ft.
A vízjel nem tűnik el olyan könnyen - Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János, 206 oldal, 2100 Ft.
Alakzat és jelentés - Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben Pethő József, 200 oldal, 2100 Ft.
Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel Simon Orsolya, Szabó Dániel, 180 oldal, 2400 Ft.
Anglisztika és amerikanisztika - Magyar kutatások az ezredfordulón Frank Tibor, Károly Krisztina, 440 oldal, 2990 Ft.
Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről - Tények és vágyak Honti László, 282 oldal, 2940 Ft.
Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései Gecső Tamás, Kiss Zoltán, 262 oldal, 2490 Ft.
Az aspektus a magyar nyelvben - Különös tekintettel a statikusságra Németh Boglárka, 188 oldal, 2400 Ft.
Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei Gecső Tamás, Szabó Mihály, 265 oldal, 2990 Ft.
Az értelmes beszéd - Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II. Wacha Imre, 212 oldal, 2990 Ft.
Az ige a magyar nyelvben - Funkcionális elemzés Tolcsvai Nagy Gábor, 142 oldal, 2490 Ft.
Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 246 oldal, 2940 Ft.
Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai Jászay László, 112 oldal, 2990 Ft.
Beás nyelvtan Orsós Anna, Kálmán László, 128 oldal, 1990 Ft.
Bevezetés a gendernyelvészetbe - Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? Huszár Ágnes, 128 oldal, 1990 Ft.
Bevezetés a kognitív lírapoétikába - A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei Simon Gábor, 287 oldal, 2990 Ft.
Bevezetés a korpusznyelvészetbe - A korpusznyelvészet alkalmazása az anyanyelv és az idegen nyelv tanulásában és tanításában Szirmai Monika, 192 oldal, 2100 Ft.
Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába Kemény Gábor, 230 oldal, 1960 Ft.
Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis - A kétnyelvű fordítói szakszótár a tudományos elméletben és gyakorlatban Ildikó Fata, 198 oldal, 1990 Ft.
Dinamikus csoport, dinamikus tanulás - A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban Csizér Kata, Holló Dorottya, Károly Krisztina, 284 oldal, 2940 Ft.
Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban Keszler Borbála, Tátrai Szilárd, 372 oldal, 2940 Ft.
Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása Simon Gábor, 224 oldal, 2940 Ft.
Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás Székely Gábor, 144 oldal, 2100 Ft.
Egy- és többértelműség a nyelvben Gecső Tamás, Szabó Mihály, 266 oldal, 2990 Ft.
Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések - Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. Navracsics Judit, Bátyi Szilvia, 314 oldal, 4990 Ft.
Ember-gép kapcsolat - A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai Németh T. Enikő, 212 oldal, 2400 Ft.
Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan Trón Viktor, 184 oldal, 1680 Ft.
Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare Andrea Puskás, 136 oldal, 2100 Ft.
Filozófiai kultúra - Válogatott írások Frenyó Zoltán, 456 oldal, 2100 Ft.
Fordítás és filozófia - A fordításelméletek tudományelméleti problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései Albert Sándor, 156 oldal, 1680 Ft.
Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője Bárdosi Vilmos, 172 oldal, 2990 Ft.
Frazeológiai kaleidoszkóp - Tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról Rozgonyiné Molnár Emma, 236 oldal, 2990 Ft.
French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels Őrsi Tibor, 202 oldal, 2100 Ft.20 EUR
Getting Translated Anikó Sohár, Ildikó Limpár, Dalma Galambos, 164 oldal, 2990 Ft.
Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon - Zárótanulmányok és módszertan, óratervekkel Kontráné Hegybíró Edit, Csizér Kata, Piniel Katalin, 150 oldal, 2490 Ft.
Humorstílusok és -stratégiák Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter, 484 oldal, 3990 Ft.
Igék, főnevek, melléknevek - Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről Kiefer Ferenc, 140 oldal, 1680 Ft.
Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban Gecső Tamás, 204 oldal, 2990 Ft.
Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen - Az alkalmazott nyelvészet dimenziói Gecső Tamás, Kiss Zoltán, 148 oldal, 1980 Ft.
Jel és jelentés Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 396 oldal, 2940 Ft.
Jót s jól! - Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések Bencédy József, 186 oldal, 1890 Ft.
KB 120 - A titkos kötet - Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére Kálmán László, 448 oldal, 2490 Ft.
Kézikönyv a magyar médiamondatról - Anyanyelvű kommunikációnk hitele Ágoston Mihály, 388 oldal, 2940 Ft.
Klasszikus szócsaládfák - Nyelvünk görög és latin eredetű szavai Tótfalusi István, 240 oldal, 2990 Ft.
Kontrasztív szemantikai kutatások Gecső Tamás, 396 oldal, 2380 Ft.
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban - 89 magyar, 43 latin közmondás, szólás története, idegen és tájnyelvi megfelelői szótárszerű elrendezésben Paczolay Gyula, 146 oldal, 2990 Ft.
Krúdy körül - Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról Kemény Gábor, 238 oldal, 2990 Ft.
L'un et le multiple Zsuzsa Simonffy, 154 oldal, 2100 Ft.
Le paradoxe et ses usages - Actes du colloque international des 21, 22 et 23 mars 2007 Département d'études francophones de l'Université de Pécs Simonffy Zsuzsa, 234 oldal, 3000 Ft.
Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben - Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Navracsics Judit, Lengyel Zsolt, 196 oldal, 2400 Ft.
Lexikális jelentés, aktuális jelentés Gecső Tamás, 296 oldal, 1680 Ft.
Lexikalista elméletek a nyelvészetben Kálmán László, Trón Viktor , Varasdi Károly, 376 oldal, 1960 Ft.
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I. Lengyel Zsolt, 526 oldal, 2990 Ft.
Magyar gyümölcsnevek Pelczéder Katalin, 154 oldal, 2990 Ft.
Magyar nyelv - Szintek, síkok, hálózatok Gaál Edit, 320 oldal, 3990 Ft.
Magyar nyelvmester - A magyar mint idegen nyelv - hungarológiai alapismeretek Hegedűs Rita, Nádor Orsolya, 190 oldal, 2100 Ft.
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében Bódi Zoltán, Sz. HegedűsRita, Szőllősy-Sebestyén András, 154 oldal, 2990 Ft.
Magyar találós kérdések - 19. századi szövegek antológiája Vargha Katalin, 252 oldal, 2400 Ft.
Mai magyar nyelvújítás - Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig Minya Károly, 236 oldal, 1960 Ft.
Márka és márkanév - Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások Kovács László, 364 oldal, 3990 Ft.
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben Olaszy Gábor, 266 oldal, 2400 Ft.
Matematika a természetes nyelvek leírásában Alberti Gábor, 308 oldal, 2800 Ft.
Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben Kugler Nóra, 280 oldal, 2990 Ft.
Mondattani tanulmányok Brassai Sámuel, 246 oldal, 2990 Ft.
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó, 300 oldal, 2100 Ft.
Nyelv és fordítás - Válogatott fordítástudományi tanulmányok Klaudy Kinga, 278 oldal, 2100 Ft.
Nyelv és kép Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 334 oldal, 2940 Ft.
Nyelv és oktatás kisebbségben - Kárpát-medencei körkép Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János, 360 oldal, 2990 Ft.
Nyelv, beszéd, írás - Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Navracsics Judit, 214 oldal, 2400 Ft.
Nyelv, kultúra, társadalom Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 318 oldal, 2940 Ft.
Nyelv, meggyőzés, gyógyítás - A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben Kuna Ágnes, 204 oldal, 2990 Ft.
Nyelv, stílus, költői beszéd - Válogatott tanulmányok Péter Mihály, 216 oldal, 2100 Ft.
Nyelvben a világ - Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa, 470 oldal, 3990 Ft.
Nyelvelmélet - nyelvhasználat Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 390 oldal, 2940 Ft.
Nyelvészekről, nyelvészetről - 33 írás a Möbius-szalag másik oldaláról Simoncsics Péter, 256 oldal, 2990 Ft.
Nyelvészportrék Szépe György, 294 oldal, 2990 Ft.
Nyelvhasználat a médiában Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 212 oldal, 2940 Ft.
Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 252 oldal, 2940 Ft.
Nyelvi rendszer és nyelvhasználat - Hallgatói tanulmányok Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett, 156 oldal, 2400 Ft.
Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák - 15. Élőnyelvi Konferencia Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó, Hattyár Helga, 440 oldal, 2990 Ft.
Papers from the Mókus Conference László Kálmán, 136 oldal, 1680 Ft.
Paradigmaváltás légüres térben - Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben Simoncsics Péter, 120 oldal, 1680 Ft.
Poliszémia, homonímia Gecső Tamás, 207 oldal, 1680 Ft.
Produktivitás és analógia a szóképzésben - Elvek és esetek Ladányi Mária, 304 oldal, 2100 Ft.
Quo vadis philologia temporum nostrorum? - Korunk civilizációjának nyelvi képe Bárdosi Vilmos, 312 oldal, 2990 Ft.
Rekurzió a nyelvben I. - Prozódiai megközelítés Hunyadi László, 180 oldal, 1990 Ft.
Rekurzió a nyelvben II. - Neurolingvisztikai megközelítés Bánréti Zoltán, 168 oldal, 1990 Ft.
Rekurzió a nyelvben III. - Pszichológiai és idegtudományi megközelítés Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc, 104 oldal, 1990 Ft.
Sokszínű humor - A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, 292 oldal, 2940 Ft.
Stílus és jelentés - Tanulmányok Krúdy stílusáról Jenei Teréz, Pethő József, 116 oldal, 1680 Ft.
Sudár fenyő nőtt az erdőn - Énekek Komiföldről Vászolyi Erik, Lázár Katalin, 394 oldal, 2940 Ft.
Szabálytalan fonológia Siptár Péter, 125 oldal, 1120 Ft.
Szószemantika Kicsi Sándor András, 124 oldal, 1680 Ft.
Szótár, lexikon, enciklopédia - Kérdések és feladatok Fábián Zsuzsanna, Szöllősy Éva, 148 oldal, 2490 Ft.
Szótárak, szólások, nevek vonzásában - Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor, 240 oldal, 2400 Ft.
Szöveg és típus - Szövegtipológiai tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor, 264 oldal, 2100 Ft.
Szöveg, koherencia, kohézió - Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok Károly Krisztina, 192 oldal, 2100 Ft.
Szöveg, szövegtípus, nyelvtan Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor, 292 oldal, 2100 Ft.
Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből Haader Lea, Horváth László, 172 oldal, 1990 Ft.
Tegnapi filológiánk mai szemmel Bárdosi Vilmos, 188 oldal, 2990 Ft.
Tetté vált szavak - A beszédaktusok elmélete és gyakorlata Szili Katalin, 196 oldal, 2400 Ft.
TI és MI - Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej, 152 oldal, 1980 Ft.
Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései T. Somogyi Magda, 124 oldal, 1120 Ft.
Túlzásba vitt német szavak - A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára Friederike Megyery, Székely Gábor, 286 oldal, 2990 Ft.
Túlzásba vitt orosz szavak - A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-orosz szótára Répási Györgyné, 332 oldal, 2990 Ft.
Túlzásba vitt szavak - A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar–angol szótára Tukacs Tamás, 246 oldal, 2990 Ft.
Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban Gecső Tamás, Sárdi Csilla, 340 oldal, 2940 Ft.
Új nyelvi nagyhatalom születőben - Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások Géró Györgyi, 100 oldal, 1680 Ft.
Utazás a magyar nyelv körül - Írások Kontra Miklós tiszteletére Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó, 288 oldal, 2990 Ft.
Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén - Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai P. Lakatos Ilona, 142 oldal, 2100 Ft.
Változó szókincsünk - A neologizmusok több szempontú vizsgálata Minya Károly, 156 oldal, 2100 Ft.
Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban Vig István, 192 oldal, 2400 Ft.
Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban Bárdosi Vilmos, 296 oldal, 2990 Ft.
VLlxx - Papers in Linguistics Presented to László Varga on his 70th Birthday Péter Szigetvári, 462 oldal, 2990 Ft.
♦ TINTA szótárak ♦
Magyar értelmező alapszótár diákoknak - A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára, 228 oldal, 3990 Ft.
Mit jelent? Diákszótár - Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban Daniss Győző, 408 oldal, 4990 Ft.
MEGRENDELŐSZELVÉNY
20% kedvezménnyel, postai utánvéttel megrendelem
a TINTA Könyvkiadótól az alábbi kiadványokat:
Cím: ..................................................................      .......... db
Cím: ..................................................................      .......... db
Cím: ..................................................................      .......... db

Megrendelő neve: .........................................................................
Címe: ............ irsz. ........................................................... város
................................................................... utca ......... házszám
Tel.: ..........................., e-mail: ...............................................

A megrendelőszelvényt kérjük juttassa vissza a következő elérhetőségeink egyikére:
TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.
Tel: 371 0501, fax: 371 0502
E-mail: info kukac tintakiado pont hu


Szállítási díj
A könyv vételárán felül szállítási költséget számítunk fel a következők szerint:
10000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes a házhoz szállítás.
0-10000 Ft közötti rendelés esetén 1000 Ft/csomag a szállítási költség.
Csomagolási díjat nem számítunk fel.