Tinta Könyvkiadó

Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázat

Word formátumban itt letölthető a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és a PÁLYÁZATI ŰRLAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére, szótárállományának gyarapítására
A pályázat célja:
A magyarországi oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A pályázható szótárak listája:
1. Értelmező szótár+, 2. Etimológiai szótár, 3. Idegenszó-tár, 4. Magyar közmondások nagyszótára, 5. Keresztnevek enciklopédiája, 6. Családnevek enciklopédiája, 7. Növénynevek enciklopédiája, 8. Kiejtési szótár, 9. Alakzatlexikon, 10. Stilisztikai lexikon, 11. Magyar értelmező diákszótár, 12. Nyelvművelő kéziszótár

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása:
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázatba bevont szótárakat a nyertes pályázóknak 50% kedvezménnyel juttatja el.

A pályázat érvényességi köre:
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó és középfokú tanintézet.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa:
Legalább 3 szótár beszerzése a TINTA Könyvkiadó Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozatából. Egy oktatási intézmény legfeljebb 100.000 Ft értékben rendelhet.

A pályázat időtartama:
A Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2011. február 1-től 2011. február 28-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása:
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázatba bevont szótárak közül, az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel legalább három szótárt, bejelöli, hogy postai utánvéttel vagy át-utalással kíván fizetni. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A kiadó elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a számlát.

Budapest, 2011. január 24.
Kiss Gábor igazgató, főszerkesztő

A Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázat űrlapja a hátoldalon található.

A pályázat letölthető a www.tintakiado.hu elektronikus címről.


PÁLYÁZATI ŰRLAP
Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázat

Az alábbi oktatási intézmény megpályázza a TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázatán keresztül a bejelölt szótárak beszerzését a feltüntetett példányszámban 50%-os kedvezményes pályázati áron. (A pályázat minimum három szótár megrendelése esetén érvényes).

A TINTA Könyvkiadó a pályázaton elnyert szótárakat postán juttatja el az oktatási intézménybe. A fizetés módja:
____ A postai utánvéttel, a küldemény átvételekor készpénzben.
____ Átutalással a csomag átvételét követően 15 napon belül.

Lőrincze Lajos iskolai könyvtárbővítési pályázaton megpályázható szótárak listája

Pld / Ár Ft / pályázati ár / Cím / Szerző

____ / 11990 Ft / 5995 Ft : Értelmező szótár+ (2 kötet). Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok - Eőry Vilma

____ / 7990 Ft / 3995 Ft : Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete - Zaicz Gábor

____ / 6990 Ft / 3495 Ft : Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára Tótfalusi István

____ / 6860 Ft / 3430 Ft : Magyar közmondások nagyszótára - T. Litovkina Anna

____ / 4990 Ft / 2495 Ft : Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek - Fercsik Erzsébet, Raátz Judit

____ / 4990 Ft / 2495 Ft : Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink - Hajdú Mihály

____ / 5990 Ft / 3995 Ft : Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása - Rácz János

____ / 4990 Ft / 2495 Ft : Kiejtési szótár - Tótfalusi István

____ / 5990 Ft / 2995 Ft : Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve - Szathmári István

____ / 3360 Ft / 1680 Ft : Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve - Szathmári István

____ / 2990 Ft / 1495 Ft : Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példa-mondatokkal - Eőry Vilma

____ / 4990 Ft / 2495 Ft : Nyelvművelő kéziszótár - Grétsy László, Kemény Gábor

A szótárakról részletes leírás található a www.tintakiado.hu honlapon

ADATLAP:

A pályázó oktatási intézmény neve:
Postai címe:
Számlázási cím:
Kapcsolattartó személy:
Telefonszám:
Aláírás, pecsét:

A pályázati űrlapot juttassa el a TINTA könyvkiadóba:
TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út 17. Fax: (1) 371 05 01, e-mail: info@tintakiado.hu
Felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó, Tel.: (1) 371 05 01
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.