Tinta Könyvkiadó

Meghosszabbítva 2020. november 27-ig. Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat 2020. [TINTA Könyvkiadó]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, szótáraik, segédkönyveik és kézikönyveik gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat névadójáról, Wekerle Sándorról itt találja a TINTA Könyvkiadó Facebook-bejegyzését:
[Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2020. október 5-tól 2020. november 15-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Wekerle Sándor 2020. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
2. Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
3. Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
4. Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára. 10 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
5. Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
6. Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára. 9 feladatsor a helyesírás, a nyelvtani elemzés, a szövegértés és a szövegalkotás területéről megoldásokkal (Újdonság); Raátz Judit
7. Helyesírási munkafüzet. Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához; Fercsik Erzsébet
8. Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
9. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
10. Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
11. Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére. Gyakorlatok és tollbamondások; H. Tóth István
12. Szóalaktani elemzések. Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához; Cs. Nagy Lajos
13. Szófajtani és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet a szófajok és mondatrészek tanulásához; Cs. Nagy Lajos
14. Mondattani elemzések. Munkafüzet az egyszerű és az összetett mondat elemzésének gyakorlásához (Újdonság); Cs. Nagy Lajos
15. Mondatelemzési feladatok I. Közép- és felsőfokú gyakorlatok a mondatfajtákról, az egyszerű mondatokról és az összetett mondatok tagmondatairól (Újdonság); Gaál Edit
16. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet. A középszintű írásbeli érettségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból; Parapatics Andrea
17.
Magyar szókincsteszt munkafüzet. 40 feladatsor 5 szinten; Kiss Gábor, Lukács Lilla
18. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (Újdonság); Balázsi József Attila, Kiss Gábor
19. Szín-játszó-tér. Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok (Újdonság); Forgács Róbert
20. Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
21. Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
22. Szinonimák. 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára. (Ismét kapható); Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor
23. Tulajdonságszótár. 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása; Dormán Júlia, Kiss Gábor
24. Magyar szókincsbővítő diákszótár. 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata; Eőry V., Kiss G., Kőhler K.
25. Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal; Eőry V., Kiss G., Kőhler K.
26. Első magyar sznobszótár (Ismét kapható); Cserháthalápy Halápy Gábor
27. Magyar-angol orvosi szótár. 7500 magyar szó és 800 kifejezés angol megfelelője (Újdonság); Magay Tamás, Horváth Barnabás
28. Angol-magyar nagy kollokációszótár. 17 750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője (Újdonság); Nagy György
29. Angol-magyar nagy szlengszótár. 5350 angol szlengszó és szlengkifejezés szinonimái, magyar megfelelői példamondatokkal Felnőtt tartalom! (Újdonság); Nagy György
30. Phrasal verbs magyar-angol szótár. 2000 ige magyar és angol példamondatokkal (Újdonság); Nagy György
31. Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (Ismét kapható); Rónay Ágnes
32. Shakespeare-mesék. Három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak; Charles és Mary Lamb
33. Sherlock Holmes. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak (Ismét kapható); Arthur Conan Doyle
34. Latin-magyar közmondásszótár. 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői (Újdonság); Halápy István, Margalits Ede
35. TOP 2000 román-magyar szótár. A 2000 legfontosabb román szó példamondatokkal (Újdonság); Farkas Jenő
36. TOP 2000 magyar-román szótár. A 2000 legfontosabb magyar szó példamondatokkal (Újdonság); Farkas Jenő
37. Olasz közmondások. 1333 olasz közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője (Ismét kapható); Ágnes Bánhidi Agnesoni
38. Magyar hímzésminták kifestőkönyve; Horváth Ágnes
39. Szent Biblia. Az 1626-ban Káldi György fordításában megjelent első teljes magyar katolikus Biblia reprint kiadása (20% kedvezménnyel); Káldi György fordítása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2020. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2020. október 5-tól 2020. november 15-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2020. december 10-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2020. október 1.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.