Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtárbővítési pályázat, 2019

TINTA Publishing Company, Budapest, Hungary: Handbooks of the Hungarian Language

TINTA Publishing Company, Budapest, Hungary:
Handbooks of the Hungarian Language
TINTA Könyvkiadó
A magyar nyelv kézikönyvei
Dictionary of Old Words
Definition of Extinct, Forgotten and Disappearing Words
Gábor Kiss (chief editor)
Kiss Gábor (főszerkesztő): Régi szavak szótára − Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata
Encyclopedia of Zoological Terms
Etymology of the Names of Vertebrate Animals, their Cultural History, Ethnography and Mythology
Rácz János
Rácz János: Állatnevek enciklopédiája − A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája
Encyclopedia of Abbreviations
Elucidation and Definition of 12,000 Hungarian and Foreign Language Abbreviations and Acronyms
Gábor Bicsérdy
Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája − 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, mozaikszó feloldása és magyarázata
Dictionary of Hungarian Antonyms
Dictionary of Words with Opposite Meaning
Viola Temesi (chief editor)
Temesi Viola (főszerkesztő): Magyar ellentétszótár − Ellentétes jelentésű szavak szótára
Hungarian Verbal Structures
Encyclopedia of the Most Common Governments and Collocations
Bálint Sass, Tamás Váradi, Júlia Pajzs, Margit Kiss
Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek − A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára
Say it in Hungarian!
Hungarian Equivalents of Foreign Words (Loanwords)
István Tótfalusi
Tótfalusi István: Magyarító szótár − Idegen szavak magyarul
Encyclopaedia of Botanical Terms
Etymology of the Names of Vegetables, their Cultural History and Psychological Effects
János Rácz
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája − Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása
Explanatory Thesaurus
of Hungarian Idioms and Proverbs
Vilmos Bárdosi
Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások − értelmező és fogalomköri szótára
Encyclopaedia of Surnames
Our most Common Surnames
Mihály Hajdú
Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája − Leggyakoribb mai családneveink
Encyclopaedia of Forenames
The most Common Names of Men and Women
Erzsébet Fercsik, Judit Raátz
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája − A leggyakoribb női és férfinevek
Dictionary of Rhetorical and Stylistic Terms
Szathmári István (chief editor)
Szathmári István (főszerkesztő): Alakzatlexikon − A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve
Defining Dictionary+ (2 volumes)
Definitions, Example Sentences, Synonyms, antonyms, Idioms, Proverbs, Etymologies, Language Usage Tips and Conceptual Classes
Vilma Eőry (chief editor)
Eőry Vilma (főszerkesztő): Értelmező szótár+ (2 kötet) − Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok
Dictionary of Etymology
The Origin of Hungarian Words and Suffixes
Gábor Zaicz (chief editor)
Zaicz Gábor (főszerkesztő): Etimológiai szótár − Magyar szavak és toldalékok eredete
Pronunciation Dictionary
Pronunciation of Foreign Names, Words, Expressions, and Idioms
István Tótfalusi
Tótfalusi István: Kiejtési szótár − Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése
Great Dictionary of Hungarian Proverbs
Anna T. Litovkina
T. Litovkina Anna: Magyar közmondások nagyszótára
Philological Dictionary
László Grétsy, Gábor Kemény (eds)
Grétsy László, Kemény Gábor (szerkesztő): Nyelvművelő kéziszótár
Etymological and Explanatory Thesaurus of Foreign Words
István Tótfalusi
Tótfalusi István: Idegenszó-tár − Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára
Cyclopaedia of Stylistics
Definition of Stylistic Phrases with Belletristic Examples
István Szathmári
Szathmári István: Stilisztikai lexikon − Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve
Thesaurus of Hungarian Phrases and Proverbs
Present-day Idiomatic Expressions with Examples
Tamás Forgács:
Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára − Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve
Thesaurus of Hungarian Phrases
Explaining Thesaurus of Phrases, Idioms, and Proverbs
Vilmos Bárdosi (chief editor)
Bárdosi Vilmos (főszerkesztő): Magyar szólástár − Szólások, helyzetmondatok, közmondások, értelmező és fogalomköri szótára
In Quest of the Miracle Stag
The Poetry of Hungary
Ádám Makkai (ed.)
Makkai Ádám (szerkesztő): A csodaszarvas nyomában − A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából
Spelling Dictionary of Economic Terms
Thesaurus of Technical Terms, Expressions, Collocations and Abbreviations
Éva Bárányné Szabadkai, István Mihalik (eds)
Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István (szerkesztő): Közgazdasági helyesírási szótár − Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye
Our Language
Writers and Poets about the Hungarian Language
László Grétsy (ed.)
Grétsy László (szerkesztő): A mi nyelvünk − Íróink és költőink a magyar nyelvről
Thesaurus of Hungarian Words
Dictionary of Synonyms, Idioms, and Antonyms
Gábor Kiss (chief editor)
Kiss Gábor (főszerkesztő): Magyar szókincstár − Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Az ifjú bolondság olyan...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - április
1.Angol-magyar alapszótár
2.A tulajdonnevek helyesírása
3.Nagy magyar tájszótár
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsteszt munkafüzet
6.Német-magyar alapszótár
7.Egybeírás és különírás munkafüzet
8.Nincsen rózsa tövis nélkül
9.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
10.Magyar-német alapszótár