Tinta Könyvkiadó

Szótárnap 2019 - A SzóTudásTár bemutatása

Az MTA I. Osztályának Szótári Munkabizottsága az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével
és a Magyar Nyelvtudományi Társasággal társszervezésben a 2019. évi Szótárnap keretében
A szótár az oktatásban. A lexikográfiától a szótárhasználatig címmel konferenciát rendez
Időpont és helyszín:
2019. november 12-én, kedden 14 órától
ELTE BTK, A épület, Kari tanácsterem (földszint)
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Program
14-15.40
Megnyitó: EŐRY VILMA, a Szótári Munkabizottság elnöke
FÓRIS ÁGOTA - FALUDI ANDREA (KRE): A lexikográfia mint tantárgy a felsőoktatásban - a magyartanár és a magyar mint idegen nyelv tanári képzésben és a terminológia mesterszakon
TÓTH ÁGOSTON (DE): Lexikográfia és szótárdidaktika az angoltanárképzésben
LADÁNYI MÁRIA (ELTE): Az Alkalmazott nyelvészeti kisszótárról szakmai és pedagógiai szempontokból
HOLLÓS ZITA (KRE): Lexikográfiai know how - európaiul!
15.40-16 Szünet
16-17.35
FATA ILDIKÓ (Tomori Pál Főiskola) - Muráth Judit (PTE): Szótár és oktatás történeti kontextusban
KRISTON RENÁTA (ME): Gyerekszótárak oktatásban való alkalmazhatósága egy osztrák–angol, angol–osztrák gyerekszótár példáján keresztül
P. MÁRKUS KATALIN (KRE): Miért (nem) tudunk szótárakat használni? A (köz)oktatás tanulságai
GONDA ZSUZSA (ELTE): A tanulás támogatása szótárkészítő alkalmazásokkal
KISS GÁBOR (TINTA Könyvkiadó): A SzóTudásTár, a TINTA Könyvkiadó online egynyelvű magyar szótárrendszere. Felhasználása a közoktatásban az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez
17.35-18.00 Beszélgetés, vita, szótárvásár
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.