Tinta Könyvkiadó

MEGHOSSZABBÍTVA március 27-ig - Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2021 [TINTA Könyvkiadó]

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, szótáraik, segédkönyveik és kézikönyveik gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2021. február 8-tól 2021. március 13-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Lőrincze Lajos 2021. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Jókai-enciklopédia (Újdonság)
2. Régi szavak szótára (Ismét kapható)
3. Magyar ellentétszótár
4. Nagy magyar tájszótár
5. Az ősi szó nyomában(Újdonság)
6. Anya-nyelv-mester (Újdonság)
7. Anya-nyelv-kincs
8. Szinonimák
9. Magyar szókincsbővítő diákszótár
10. Magyar értelmező alapszótár diákoknak
11. Top 2000 orosz szó (Újdonság)
12. Magyar-angol műszaki kisszótár (Újdonság)
13. Phrasal verbs angol-magyar szótár (Ismét kapható)
14. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal (Ismét kapható)
15. Angol-magyar nagy kollokációszótár
16. Angol-magyar nagy szlengszótár
17. Latin szókönyv (Ismét kapható)
18. Gyakorlati kereszténység (Újdonság)
19. Fundi és a kistestvér (Újdonság)
20. Két madaras kifestő együtt (Újdonság):
Papagájok kifestőkönyve
Színes madarak kifestőkönyve
21. Diszlexia könyvcsomag (Ismét kapható):
Megelőzöm a diszlexiát!
Legyőzöm a diszlexiát!
22. 4 anyanyelvi felmérő együtt:
Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára
Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára.
Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára.
Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára.
23. 2 anyanyelvi felmérő együtt:
Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára.
Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára.
24. A tulajdonnevek helyesírása
25. Egybeírás és különírás munkafüzet
26. Hangjelölési munkafüzet
27. Szóalaktani elemzések
28. Mondattani elemzések (Újdonság)
29. Mondatelemzési feladatok II. (Újdonság)
30. Stilisztikai munkafüzet (Újdonság)
31. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
32. Szövegértési feladatok
33. Szókincsbővítő munkafüzet
34. Szólások és közmondások munkafüzet
35. Szent Biblia

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Lőrincze Lajos 2021. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2021. február 8-tól 2021. március 13-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2021. április 9-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2021. február 03.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja


   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.