Tinta Könyvkiadó

Wekerle Sándor könyvtárbővítési pályázat 2021

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, szótáraik, segédkönyveik és kézikönyveik gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le:
[Katt ide]
A pályázat névadójáról, Wekerle Sándorról itt találja a TINTA Könyvkiadó Facebook-bejegyzését:
[Katt ide]


A pályázat időtartama:
A Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2021. október 4-től 2021. november 12-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai híven tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását. A kiadványok szerzői széles körben elismert nyelvészek, szakemberek: egyetemek, akadémiai kutatóhelyek munkatársai. A szótárak összeállítói a legújabb módszerekkel vizsgálják nyelvünket és foglalják szótárakba gazdag szókincsünket. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Wekerle Sándor 2020. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Etimológiai szótár Második, javított, bővített kiadás (Újdonság)
2. Jókai-enciklopédia
3. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (Ismét kapható)
4. Magyar helyesírás (Újdonság)
5. Magyar közmondások gyűjteménye (Újdonság)
6. Jeles mondások (Újdonság)
7. Anya-nyelv-kincs (Ismét kapható)
8. Anya-nyelv-búvár (Ismét kapható)
9. Közmondások (Ismét kapható)
10. Magyar nyelvjárások (Ismét kapható)
11. 500 rövid ókori sztori (Ismét kapható)
12. Rejtelmes anyanyelvünk (Újdonság)
13. Körkép a magyar nyelvről (Újdonság)
14. A székely-magyar rovásírás emlékei, reprint kiadás (Újdonság)
15. Angol-magyar orvosi szótár Újdonság)
16. Emelt szintű angol könyvcsomag: Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv 1.
+
Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal (Ismét kapható)
17.
Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár
18. Angol közmondások (Ismét kapható)
19. TOP 2000 English Words
20. Négy magyar népmese (Újdonság)
21. Sherlock Holmes (Ismét kapható)
22. Magyar-olasz beszédfordulatok (Újdonság)
23. Olasz-magyar kifejezések szótára (Újdonság)
24. Diszlexia könyvcsomag: Megelőzöm a diszlexiát!
+ A magyar ábécé hívóképei (Újdonság)
+ Legyőzöm a diszlexiát!
25. Négy anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára
+ Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára
+ Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára
+ Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára
26. Két anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők a 9-10. évfolyam számára
+ Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára
27. Négy helyesírási munkafüzet együtt: Helyesírási munkafüzet
+ A tulajdonnevek helyesírása
+ Egybeírás és különírás
+ Hangjelölési munkafüzet
28. Három munkafüzet együtt a mondatelemzéshez: Mondattani elemzések
+ Mondatelemzési feladatok 1.
+ Mondatelemzési feladatok 2.
29. Három munkafüzet együtt a szövegértés fejlesztéséhez: Szövegtani munkafüzet
+ Szövegértési feladatok
+ Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
30. J vagy Ly? (Újdonság)
31. Nyelvművelő munkafüzet 1. (Újdonság)
32. Szövegalkotás és szövegértés a szavak játékával (Újdonság)
33. Két kifestő együtt: A magyar díszítés alapformái
+
Kalocsai motívumok kifestőkönyve
34. Fundi könyvcsomag, két mesekönyv együtt: Fundi a nagymamánál
+
Fundi és a kistestvér

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat időtartama
A Wekerle Sándor 2020. évi könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2021. október 4-től 2021. november 12-ig nyújtható be pályázat.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2021. november 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2021. október 1.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.