Tinta Könyvkiadó

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2022. Meghosszabbítva: 2022. március 31-ig!

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére, szótáraik, segédkönyveik és kézikönyveik gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le:[Katt ide]
A pályázat időtartama:
A Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2022. február 8-tól 2022. március 11-ig folyamatosan nyújtható be pályázat.

A pályázat célja
A könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a könyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága a Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A Lőrincze Lajos 2022. évi pályázat keretében pályázható szótárak, kiadványok listája:
1. Jókai-enciklopédia
2. Etimológiai szótár
3. A nyelvész - emberközelből. Grétsy László (Újdonság)
4. A magyar nyelv alaktana (Újdonság)
5. Nevek és napok (Újdonság)
6. Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája (Ismét kapható)
7. Mit jelent? Diákszótár (Ismét kapható)
8. Melyiket válasszam? (Újdonság)
9. Szólásbúvárlatok (Újdonság)
10. Hogyan mondták eleink?
11. Szín-játszó-tér
12. Anya-nyelv-játék
13. Anya-nyelv-búvár
14. Szinonimák (Ismét kapható)
15. Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I. (Újdonság)
16. Angol szókincsfejlesztés felsőfokon II. (Újdonság)
17. Magyar-angol szókincsbővítő szinonimaszótár
18. Magyar-angol szólásszótár
19. Angol-magyar műszaki kisszótár
20. Orosz-magyar közmondásszótár (Újdonság)
21. Német nyelvtani összefoglaló (Újdonság)
22. Német társalgási zsebkönyv (Ismét kapható)
23. Megelőzöm a számolási zavart! (Újdonság)
24. Diszlexia könyvcsomag:
Megelőzöm a diszlexiát!
A magyar ábécé hívóképei
Legyőzöm a diszlexiát!
25. Négy anyanyelvi felmérő együtt:
Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára
Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára
Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára
Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára
26. Helyesírási könyvcsomag:
Magyar helyesírás
J vagy LY? munkafüzet
Helyesírási munkafüzet
27. Három munkafüzet együtt a szövegértés fejlesztéséhez:
Szövegtani munkafüzet
Szövegértési feladatok
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
28. Két munkafüzet együtt a mondatelemzéshez:
Mondattani elemzések
Mondatelemzési feladatok I.
29. Szókincsbővítő munkafüzet
30. Szóalaktani elemzések
31. Szófajtani és szószerkezeti elemzések
32. Szólások és közmondások munkafüzet
33. Huszonöt vers gyerekeknek (Újdonság)
34. Istenes versek (Újdonság)
35. Elmét vidító magyar népmesék
36. Fölszállott a páva
37. Két kifestő együtt:
Híres magyar hímzésmotívumok
Erdélyi motívumok kifestőkönyve

A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó könyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Pályázati áron legalább 15.000 Ft értékben szótárak, könyvek beszerzése a TINTA Könyvkiadó könyveiből. Egy könyvtár 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet.


A pályázat lebonyolítása
A könyvtár a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati űrlapon megrendel pályázati áron legalább 15.000 Ft értékű kiadványt. A kitöltött pályázati űrlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2022. márcus 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó vállalja.


Budapest, 2022. február 07.

Kiss Gábor
Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagja


   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.