Tinta Könyvkiadó

Kazinczy könyvpályázat, 2023

A TINTA Könyvkiadó könyvpályázatot ír ki 50%-os kedvezményes pályázati áron
.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]

Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2023

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki intézmények (könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények, ill. fenntartójuk) számára, 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja

A magyar közkönyvtárak ellátása színvonalas kiadványokkal és a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA Könyvkiadó kiadványai híven tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását. A kiadványok szerzői széles körben elismert szakemberek: egyetemek, akadémiai kutatóhelyek munkatársai. A szótárak összeállítói a legújabb módszerekkel vizsgálják nyelvünket és foglalják szótárakba gazdag szókincsünket. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája

Jókai-enciklopédia

Magyar nyelvtan

Mit jelent? Diákszótár

Meseszótár

Közmondások

Szinonimák

Nevek és napok (Reprint kiadás)

Márkanevek: marketing és nyelvészet határán (Újdonság)

A nyelvész emberközelből

A nyelvtudomány alapelvei

Angol és amerikai közmondások gyakorlókönyve (Újdonság)

Magyar–angol történelmi, országismereti szótár 1-2. (Újdonság)

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I.

Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal

Német nyelvtani összefoglaló

Olasz–magyar kifejezések szótára

Francia társalgási zsebkönyv

Spanyol társalgási zsebkönyv

A boldogság titka

Gyakorlati kereszténység

Legyőzöm a diszlexiát!

Megelőzöm a számolási zavart!

Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára

Anyanyelvi felmérők a 11-12. évfolyam számára

Nyelvművelő munkafüzet 2. (Újdonság)

Szókincsbővítő munkafüzet

Szólások és közmondások munkafüzet

Vajda János huszonöt legszebb verse

Vörösmarty Mihály huszonöt legszebb verse (Újdonság)

Petőfi Sándor összes költeményei. Díszkiadás (Újdonság)

Növények természetrajza képekben (Újdonság)

Magyar mythológia (Újdonság)

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A pályázat érvényességi köre

A Kazinczy Ferenc könyvpályázaton intézmények (könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények, ill. fenntartójuk) vehetnek részt.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy pályázó 20 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Kazinczy Ferenc könyvpályázatra 2023. május 2-től 2022. június 9-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázó intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül a pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2023. június 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat a pályázónak, postázási és csomagolási költséget nem számol fel. A fizetés módja: átutalás 15 napos fizetési határidővel.

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.