Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Gecső Tamás (szerkesztő): Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás: Lexikális jelentés, aktuális jelentés

296 oldal, B/5, puhafedeles
2000
Előszó helyett (Interjú Zsilka Jánossal)9
ALBERTI GÁBOR: Aktuális és lexikális jelentések leírása „életfogytiglani” DRS-ben12
BALÁZS GÉZA: Panaszok a média szóhasználata ellen26
BALOGH PÉTER: Az anatomázia: kapcsolatok a lexikális és az aktuális jelentés között35
BÁNRÉTI ZOLTÁN: A nyelvtan neurológiai realitásának problémájáról42
BIBOK KÁROLY: A lexikai és az aktuális jelentés kapcsolata a kétszintű konceptuális szemantikában és a generatív lexikon elméletében56
BORBÁS GABRIELLA DÓRA: Lexikális metaforikus jelentés64
BÜKY LÁSZLÓ: Szójelentés névutós környezettel a költői nyelvben71
CZEGLÉDI KATALIN: A földrajzi nevek jelentésköre (Aktuális jelentés, lexikális jelentés a földrajzi nevekben)76
DEME LÁSZLÓ: Jelentésváltozatok vagy alaki csonkulatok?84
DÉSI EDIT: Lexikális jelentés - kontextuális jelentés - jelentésváltozás lexikográfiai szempontból90
FEDOSZOV OLEG: A dolog mint gondolati tárgy97
GECSŐ TAMÁS: Kérdőszó és hatókör102
HOFFMANN ISTVÁN: Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez110
HORVÁTH KATALIN: Lexikális jelentés - kontextuális jelentés - jelentésváltozás120
HORVÁTH RAJMUND: A tapasztalat modularitásának természetes nyelvi denotációjáról (Nyelvi reprezentáció, indexikalitás és teremtés a kognitív nyelvészetben)125
JUHÁSZ DEZSŐ: Szójelentéstan és nyelvföldrajz134
KELEMEN SÁNDOR: Aktuális jelentés - pragmatikai megközelítésben142
KEMÉNY GÁBOR: A szemantikai távolság és a stilisztikai érték viszonya a költői képben146
KISS GÁBOR: A give és az ad ige előfordulása George Orwell „1984” című regényének angol és magyar nyelvű párhuzamos korpuszában - összevetve kétnyelvű szótáraink adataival153
KUGLER NÓRA: Egy attitűdjelölő szócsoportról (A módosítószók a modális rendszerben)168
LADÁNYI MÁRIA: Képzett szavak jelentése: lexikális, aktuális és potenciális jelentés179
LENGYEL KLÁRA: Az aktuális, a lexikai és a grammatikai szófajiság összefüggései185
LŐRINCZ JENŐ: „Népi betegségek”: tünet, viselkedés, jelentés191
N. LŐRINCZ JULIANNA: Metafora - aktuális jelentés a műfordításokban194
MALECZKI MÁRTA: Lexikális szemantikai hatások a mondatalkotásban201
PACSAI IMRE: A lexikális és aktuális jelentésről a mellérendelő összetételek kapcsán212
PAJZS JÚLIA: Frazeológiai egységek a nagyszótárban217
PÓLYA TAMÁS: Lexikális jelentés és kontextus227
RUZSICZKY ÉVA: Mi kerüljön a szótárba?238
SPANNRAFT MARCELLINA: Lexikális jelentés - aktuális jelentés (Boda István Késői tündöklet című versének szemantikai elemzése)243
SZABÓ ZOLTÁN: Aktuális szójelentések alakulása a magyar szépírói stílus történetében253
SZÉKELY GÁBOR: Lexikális jelentés - aktuális jelentés, és ami köztük van260
VÁRADI TAMÁS: Szótár, korpusz - magyar nemzeti szövegtár263
VARGA-HASZONITS ZSUZSA: A jelentés kérdései az eszperantóban271
WACHA BALÁZS: Képzett szó és szójelentés277

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat IV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.