Tinta Könyvkiadó

Kiadványaink

A Tinta Könyvkiadó nyomtatható kiadványjegyzéke.

keresés

Sorozathoz nem tartozó kiadványok:
Szótár
Portré
Tankönyv, nyelvkönyv
Nyelvészeti szakkönyv
Mesekönyv
Verseskötet
Regény
Folyóirat
Kétnyelvű könyvek
Sorozatok:
A magyar nyelv kézikönyvei
Az ékesszólás kiskönyvtára
Híd szótárak
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához
Bibliotheca Regulyana
Mesterművek
TINTA szótárak
A magyar nyomtatott örökség feltárása
Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez
Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek
Iránytű

Újdonságok      Összes könyv

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

Getting Translated

Tinta Knyvkiad: Getting Translated
Nyelv, meggyőzés, gyógyítás

Tinta Knyvkiad: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Tinta Knyvkiad: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai

Tinta Knyvkiad: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai
A színek és a színnevek világa

Tinta Knyvkiad: A színek és a színnevek világa
Egy- és többértelműség a nyelvben

Tinta Knyvkiad: Egy- és többértelműség a nyelvben
Humorstílusok és -stratégiák

Tinta Knyvkiad: Humorstílusok és -stratégiák
A közmondásferdítések ma

Tinta Knyvkiad: A közmondásferdítések ma
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében

Tinta Knyvkiad: Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében
Magyar gyümölcsnevek

Tinta Knyvkiad: Magyar gyümölcsnevek
Túlzásba vitt német szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt német szavak
Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

Tinta Knyvkiad: Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei
Nyelvészekről, nyelvészetről

Tinta Knyvkiad: Nyelvészekről, nyelvészetről
Márka és márkanév

Tinta Knyvkiad: Márka és márkanév
A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

Tinta Knyvkiad: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
Mondattani tanulmányok

Tinta Knyvkiad: Mondattani tanulmányok
Bevezetés a kognitív lírapoétikába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a kognitív lírapoétikába
A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat

Tinta Knyvkiad: A magyar mint idegen nyelv. Elmélet és gyakorlat
Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Tinta Knyvkiad: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban
A korai magyar grammatikák

Tinta Knyvkiad: A korai  magyar grammatikák
Frazeológiai kaleidoszkóp

Tinta Knyvkiad: Frazeológiai kaleidoszkóp
A nyelv interpretációja

Tinta Knyvkiad: A nyelv interpretációja
A humor nagyítón keresztül

Tinta Knyvkiad: A humor nagyítón keresztül
Krúdy körül

Tinta Knyvkiad: Krúdy körül
Család és rokonság nyelvek tükrében

Tinta Knyvkiad: Család és rokonság nyelvek tükrében
Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője

Tinta Knyvkiad: Frazeológia - Az emberi világkép tükrözője
Onder de loep

Tinta Knyvkiad: Onder de loep
A mondattani elv és a kisnyelvtanok

Tinta Knyvkiad: A mondattani elv és a kisnyelvtanok
Magyar nyelv

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelv
Az ige a magyar nyelvben

Tinta Knyvkiad: Az ige a magyar nyelvben
Túlzásba vitt orosz szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt orosz szavak
Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben

Tinta Knyvkiad: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben
Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések

Tinta Knyvkiad: Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések
Nyelv, kultúra, társadalom

Tinta Knyvkiad: Nyelv, kultúra, társadalom
Nyelv és kép

Tinta Knyvkiad: Nyelv és kép
Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon

Tinta Knyvkiad: Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon
Világ és nyelv szenvedéllyel

Tinta Knyvkiad: Világ és nyelv szenvedéllyel
(Ny)elvi kérdések

Tinta Knyvkiad: (Ny)elvi kérdések
Szótár, lexikon, enciklopédia

Tinta Knyvkiad: Szótár, lexikon, enciklopédia
Az értelmes beszéd

Tinta Knyvkiad: Az értelmes beszéd
A tiszta beszéd

Tinta Knyvkiad: A tiszta beszéd
A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Tinta Knyvkiad: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás

Tinta Knyvkiad: A nyelv - rendszer, használat, alkalmazás
A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

Tinta Knyvkiad: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)
Nyelvi rendszer és nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején

Tinta Knyvkiad: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején
Túlzásba vitt szavak

Tinta Knyvkiad: Túlzásba vitt szavak
Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Tinta Knyvkiad: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare

Tinta Knyvkiad: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare
A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja

Tinta Knyvkiad: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja
Nyelvben a világ

Tinta Knyvkiad: Nyelvben a világ
Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Tinta Knyvkiad: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák
VLlxx

Tinta Knyvkiad: VLlxx
A megismerés és az értelmezés konstrukciói

Tinta Knyvkiad: A megismerés és az értelmezés konstrukciói
A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet)

Tinta Knyvkiad: A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában (2 kötet)
Nyelvhasználat a médiában

Tinta Knyvkiad: Nyelvhasználat a médiában
Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

Tinta Knyvkiad: Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
Nyelvészportrék

Tinta Knyvkiad: Nyelvészportrék
Utak a kétnyelvűséghez

Tinta Knyvkiad: Utak a kétnyelvűséghez
Sokszínű humor

Tinta Knyvkiad: Sokszínű humor
Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban

Tinta Knyvkiad: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig

Tinta Knyvkiad: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig
Orosz ige

Tinta Knyvkiad: Orosz ige
A sokszínű alkalmazott nyelvészet

Tinta Knyvkiad: A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

Tinta Knyvkiad: Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén
Az idegen nyelv

Tinta Knyvkiad: Az idegen nyelv
Az aspektus a magyar nyelvben

Tinta Knyvkiad: Az aspektus a magyar nyelvben
Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről

Tinta Knyvkiad: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest

Tinta Knyvkiad: Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest
A lehetetlent lehetni

Tinta Knyvkiad: A lehetetlent lehetni
A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban

Tinta Knyvkiad: A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban
Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat

Tinta Knyvkiad: Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat
Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel

Tinta Knyvkiad: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel
A szótól a szövegig

Tinta Knyvkiad: A szótól a szövegig
Le paradoxe et ses usages

Tinta Knyvkiad: Le paradoxe et ses usages
Nyelv és oktatás kisebbségben

Tinta Knyvkiad: Nyelv és oktatás kisebbségben
Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban

Tinta Knyvkiad: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Ember-gép kapcsolat

Tinta Knyvkiad: Ember-gép kapcsolat
Bevezetés a pragmatikába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a pragmatikába
Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok

Tinta Knyvkiad: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok
Alakzat és jelentés

Tinta Knyvkiad: Alakzat és jelentés
A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig

Tinta Knyvkiad: A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig
Tegnapi filológiánk mai szemmel

Tinta Knyvkiad: Tegnapi filológiánk mai szemmel
A folyton megújuló nyelvészet

Tinta Knyvkiad: A folyton megújuló nyelvészet
Rekurzió a nyelvben III.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben III.
Rekurzió a nyelvben II.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben II.
Rekurzió a nyelvben I.

Tinta Knyvkiad: Rekurzió a nyelvben I.
Dinamikus csoport, dinamikus tanulás

Tinta Knyvkiad: Dinamikus csoport, dinamikus tanulás
Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben

Tinta Knyvkiad: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
A magyar mondat

Tinta Knyvkiad: A magyar mondat
Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban

Tinta Knyvkiad: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Változó szókincsünk

Tinta Knyvkiad: Változó szókincsünk
A szakfordítások lektorálása

Tinta Knyvkiad: A szakfordítások lektorálása
Szöveg, koherencia, kohézió

Tinta Knyvkiad: Szöveg, koherencia, kohézió
A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme

Tinta Knyvkiad: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Tinta Knyvkiad: Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban
Utazás a magyar nyelv körül

Tinta Knyvkiad: Utazás a magyar nyelv körül
Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései

Tinta Knyvkiad: Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
Szótárak, szólások, nevek vonzásában

Tinta Knyvkiad: Szótárak, szólások, nevek vonzásában
Szaknyelvi kommunikáció

Tinta Knyvkiad: Szaknyelvi kommunikáció
A nyelv kisajátítása

Tinta Knyvkiad: A nyelv kisajátítása
A humor dimenziói

Tinta Knyvkiad: A humor dimenziói
Nyelv, beszéd, írás

Tinta Knyvkiad: Nyelv, beszéd, írás
Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Tinta Knyvkiad: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban
Magyar találós kérdések

Tinta Knyvkiad: Magyar találós kérdések
A nyelvrokonságról

Tinta Knyvkiad: A nyelvrokonságról
Hálózatkutatás

Tinta Knyvkiad: Hálózatkutatás
TI és MI

Tinta Knyvkiad: TI és MI
Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák

Tinta Knyvkiad: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák
A nyelvtől a stílusig

Tinta Knyvkiad: A nyelvtől a stílusig
A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

Tinta Knyvkiad: A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
Bevezetés a gendernyelvészetbe

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Beás nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Beás nyelvtan
Klasszikus szócsaládfák

Tinta Knyvkiad: Klasszikus szócsaládfák
Mura menti horvát tájszótár

Tinta Knyvkiad: Mura menti horvát tájszótár
Anglisztika és amerikanisztika

Tinta Knyvkiad: Anglisztika és amerikanisztika
Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis

Tinta Knyvkiad: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis
Tanulmányok a mentális lexikonról

Tinta Knyvkiad: Tanulmányok a mentális lexikonról
Quo vadis philologia temporum nostrorum?

Tinta Knyvkiad: Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Szuhogyi palóc tájszótár

Tinta Knyvkiad: Szuhogyi palóc tájszótár
Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből

Tinta Knyvkiad: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből
Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

Tinta Knyvkiad: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban
Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.

Tinta Knyvkiad: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.
A világ nyelvi képe

Tinta Knyvkiad: A világ nyelvi képe
Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen

Tinta Knyvkiad: Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen
Papers from the Mókus Conference

Tinta Knyvkiad: Papers from the Mókus Conference
Jel és jelentés

Tinta Knyvkiad: Jel és jelentés
Kézikönyv a magyar médiamondatról

Tinta Knyvkiad: Kézikönyv a magyar médiamondatról
A művészet a lelkiismeret fényénél

Tinta Knyvkiad: A művészet a lelkiismeret fényénél
Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
Ezerarcú humor

Tinta Knyvkiad: Ezerarcú humor
Sudár fenyő nőtt az erdőn

Tinta Knyvkiad: Sudár fenyő nőtt az erdőn
Filozófiai kultúra

Tinta Knyvkiad: Filozófiai kultúra
Produktivitás és analógia a szóképzésben

Tinta Knyvkiad: Produktivitás és analógia a szóképzésben
A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban

Tinta Knyvkiad: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
Nyelvelmélet - nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Nyelvelmélet - nyelvhasználat
Szószemantika

Tinta Knyvkiad: Szószemantika
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Tinta Knyvkiad: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Tinta Knyvkiad: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
A vízjel nem tűnik el olyan könnyen

Tinta Knyvkiad: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
Bevezetés a frazeológiába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a frazeológiába
Nyelv és fordítás

Tinta Knyvkiad: Nyelv és fordítás
Helynevek nyelvi elemzése

Tinta Knyvkiad: Helynevek nyelvi elemzése
Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

Tinta Knyvkiad: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás
Nyelvi mozaik

Tinta Knyvkiad: Nyelvi mozaik
A magyar vers kettős nyelvi tükörben

Tinta Knyvkiad: A magyar vers kettős nyelvi tükörben
Szöveg és típus

Tinta Knyvkiad: Szöveg és típus
Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Tinta Knyvkiad: Nyelvpolitika a Római Birodalomban
L'un et le multiple

Tinta Knyvkiad: L'un et le multiple
KB 120 - A titkos kötet

Tinta Knyvkiad: KB 120 - A titkos kötet
Magyar nyelvmester

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelvmester
Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

Tinta Knyvkiad: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia
French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels

Tinta Knyvkiad: French Linguistic Influence in the Cotton Version of <i>Mandeville's Travels</i>
A magyar nyelvtudomány történetéből

Tinta Knyvkiad: A magyar nyelvtudomány történetéből
A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Tinta Knyvkiad: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig

Tinta Knyvkiad: A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig
Papp Ferenc olvasókönyv

Tinta Knyvkiad: Papp Ferenc olvasókönyv
Matematika a természetes nyelvek leírásában

Tinta Knyvkiad: Matematika a természetes nyelvek leírásában
A magyar fosztó- és tagadóképző

Tinta Knyvkiad: A magyar fosztó- és tagadóképző
Nyelv, stílus, költői beszéd

Tinta Knyvkiad: Nyelv, stílus, költői beszéd
Paradigmaváltás légüres térben

Tinta Knyvkiad: Paradigmaváltás légüres térben
Bevezetés a nyelvtudományba

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a nyelvtudományba
Bevezetés a korpusznyelvészetbe

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a korpusznyelvészetbe
Rendszerváltás - normaváltás

Tinta Knyvkiad: Rendszerváltás - normaváltás
A gondolattól a szóig

Tinta Knyvkiad: A gondolattól a szóig
A közmondást nem hiába mondják

Tinta Knyvkiad: A közmondást nem hiába mondják
Bárhogy nevezzük...

Tinta Knyvkiad: Bárhogy nevezzük...
A magyar stilisztika

Tinta Knyvkiad: A magyar stilisztika
Jót s jól!

Tinta Knyvkiad: Jót s jól!
Lehetőség és szükségszerűség

Tinta Knyvkiad: Lehetőség és szükségszerűség
Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája

Tinta Knyvkiad: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája
Tetté vált szavak

Tinta Knyvkiad: Tetté vált szavak
...még onnét is eljutni túlra...

Tinta Knyvkiad: ...még onnét is eljutni túlra...
A lexikográfia Magyarországon

Tinta Knyvkiad: A lexikográfia Magyarországon
Variabilitás és nyelvhasználat

Tinta Knyvkiad: Variabilitás és nyelvhasználat
Stílus és jelentés

Tinta Knyvkiad: Stílus és jelentés
Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Tinta Knyvkiad: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Új nyelvi nagyhatalom születőben

Tinta Knyvkiad: Új nyelvi nagyhatalom születőben
Magyar nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Magyar nyelvtan
Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois

Tinta Knyvkiad: Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois
Igék, főnevek, melléknevek

Tinta Knyvkiad: Igék, főnevek, melléknevek
Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Tinta Knyvkiad: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet
A francia nyelv születése

Tinta Knyvkiad: A francia nyelv születése
Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek

Tinta Knyvkiad: Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek
Szófajtani elemzések

Tinta Knyvkiad: Szófajtani elemzések
Francia jelentésváltozások elemzése

Tinta Knyvkiad: Francia jelentésváltozások elemzése
Vulgáris latin

Tinta Knyvkiad: Vulgáris latin
Csak az ember olvas

Tinta Knyvkiad: Csak az ember olvas
A nyelvleírás lehetőségei és határai

Tinta Knyvkiad: A nyelvleírás lehetőségei és határai
A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Tinta Knyvkiad: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
Mai magyar nyelvújítás

Tinta Knyvkiad: Mai magyar nyelvújítás
Fordítás és filozófia

Tinta Knyvkiad: Fordítás és filozófia
A marrizmus-szindróma

Tinta Knyvkiad: A marrizmus-szindróma
Kontrasztív szemantikai kutatások

Tinta Knyvkiad: Kontrasztív szemantikai kutatások
Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Tinta Knyvkiad: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába
Lexikalista elméletek a nyelvészetben

Tinta Knyvkiad: Lexikalista elméletek a nyelvészetben
Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Tinta Knyvkiad: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény
Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Tinta Knyvkiad: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései
Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Tinta Knyvkiad: Lexikális jelentés, aktuális jelentés
Szabálytalan fonológia

Tinta Knyvkiad: Szabálytalan fonológia
Magyar leíró nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Magyar leíró nyelvtan
A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai

Tinta Knyvkiad: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai
Konstrukciós nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Konstrukciós nyelvtan
Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan

Tinta Knyvkiad: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
A metafora grammatikája és stilisztikája

Tinta Knyvkiad: A metafora grammatikája és stilisztikája
A szinonimitásról

Tinta Knyvkiad: A szinonimitásról
Poliszémia, homonímia

Tinta Knyvkiad: Poliszémia, homonímia
Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Tinta Knyvkiad: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.