Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Kemény Gábor (szerkesztő): A metafora grammatikája és stilisztikája

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kemény Gábor: A metafora grammatikája és stilisztikája

294 oldal, B/5, puhafedeles
1680 Ft
ISBN 9639372064
2001
Előszó7
B. Gergely Piroska: Beszélt nyelvi metaforák a régi erdélyi nyelvben9
Békési Imre: Kísérlet egy Ady-metafora ábrázolására16
Benczik Vilmos: A metafora mint az inopia korrekciója22
Beney Zsuzsa: Pilinszky metaforikus rendszerei31
Bíró Ferenc: A metafora szerepe a testi tulajdonságra utaló diáknevek alkotásában34
Boda I. Károly – Porkoláb Judit: Metaforák a kognitív nyelvészetben45
Borbás Gabriella: Igei metaforizáció – főnévi metaforizáció57
Büky László: A képi hasonlóságok hátteréről62
Domonkosi Ágnes: A képszerkezet jelentésviszonyai Baka István Tájkép fohásszal című versében69
Farkas Edit: Kísérlet Pilinszky János Introitusz című verse metaforaszerkezetének kibontására76
Gáspári László: A stilisztika grammatikája81
Gecső Tamás: A generalizálás buktatói86
Hajdú Mihály: Metafora a személynevekben92
Hangay Zoltán: Érdekes metaforák a szójelentések körében96
Heltainé Nagy Erzsébet: Írói vélekedések a metafora stilisztikájáról100
Horváth Katalin: Metafora – metonímia108
Horváth Mária: A Soklevelű boglárkától a Zsivajgó természetig114
Horváth Rajmund: A metafora grammatikája119
Kabán Annamária: Metaforák a tudományos nyelvben126
Kegyesné Szekeres Erika: Metaforahasználat a szaknyelvekben131
Kemény Gábor: A pillangó, a rózsa meg a kis fazék: a nyelvi kép mint szövegszervező tényező a 20. század első felének magyar szépprózájában140
Kiss Antal: Metafora és műfordítás153
Kiss Gábor: Az „átvitt” minősítésű frazeológiai egységek A magyar nyelv értelmező szótárában158
Kocsány Piroska: A kognitív metafora és metonímia kihívása: régi-új kérdések a retorikában170
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Vizsgálódások Németh László metaforái körül175
Ladányi Mária: Metaforizáció és szóképzés181
Mózes Huba: Az álarc mint metafora a verstanban188
Nagy L. János: Weöres néhány metaforájáról192
Pethő József: Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluslemezése197
Petrőczi Éva: A magyar puritanizmus metaforakészletéből203
Sipos Lászlóné: Metaforák József Attila szonettjeiben210
Sipos Mária: A metafora sajátosságai az osztják hősénekekben229
Spannraft Marcellina: Lélekmetaforák – kognitív szemantikai megközelítésben244
Szabó Zoltán: Metaforák stílustörténeti megközelítésben253
Szigeti Csaba: A metafora és a mellébeszélés stilisztikája Petri Györgynél262
Szigeti Jenő: A bibliai parabolák grammatikája268
Szikszainé Nagy Irma: A diákszleng metaforái az „elégtelen”-re273
Szőke György: József Attila „metaforái”281
Tuba Márta: A szerelem kognitív metaforái a magyar népdalokban és Petőfi Sándor verseiben284

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat X. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
De fennáll még az ég...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - november
1.Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
2.Mi a szösz?
3.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsbővítő diákszótár
6.Magyar nyelvtan
7.Nincsen rózsa tövis nélkül
8.Meseszótár
9.Találós kérdések
10.Nagy magyar tájszótár