Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Gecső Tamás, Spannraft Marcellina (szerkesztő): A szinonimitásról

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Spannraft Marcellina: A szinonimitásról

144 oldal, B/5, puhafedeles
1120 Ft
ISBN 9638562234
1998
Andor József: A fogalmi keret, a szemantikai mező és szinonimitás határvonalai 7-19
Balázs Géza: A szinonímia antropológiai nézőpontból - Szinonim korrelációk (kapcsolatok)20-24
Balázsi József Attila: A szóláshasonlatok szinonimitásáról25-40
Bencze Lóránt: A szinonimitás szövegtani vonatkozásai (Mozaikok a fogalmi és szakkifejezésbeli összefüggésekről)41-43
Borbás Gabriella Dóra: A szinonimitás elméleti szempontból44-49
Büky László: A költői nyelv szinonimahasználatához50-54
Czeglédi Katalin: Szinonimák a földrajzi nevekben (részletek)55-65
Deme László: Rokon funkciójú nyelvtani eszközök differenciatív jelentésvizsgálata66-69
Dési Edit: Az integrális nyelvleírás és az új orosz magyarázó szinonimaszótás70-77
Gecső Tamás: Szinonimitás és jelentésintegráció78-82
Horváth Katalin: Szinonímia és metaforizálódás83-88
Kiss Gábor: Egy- és kétnyelvű szótárak mint szinonimasorok forrásai89-96
Ladányi Mária: Szinonímia és/vagy funkciómegoszlás a magyar melléknévképzésben97-104
Lőrincz Jenő: Gondolatok népi szerződési jogszokásainkról a köt ige szinonimái kapcsán105-107
Lőrincz Julianna, N.: Szinonimitás és variabilitás az orosz igei paradigmában108-113
Nagy L. János: Ismétlésszerkezetek - matematikai tényezők - értelmezések114-117
Ruzsiczky Éva: Elméleti és gyakorlati szempontok118-122
Spannraft Marcellina: "...fecseg a felszín, hallgat a mély..." Néhány gondolat a fecseg ige jelentéséről123-127
Szíj Enikő: Finnugor rokonságnevek szinonimaproblémáiról128-131
Tótfalusi István: Színes szinonimaszótár136-137
Tóth Szilárd: A szinonímia szerepe a finnugor népek folklórjában132-135
Varga-Haszonits Zsuzsa: Vannak-e szinonimák az eszperantóban?138-143

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat I. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár