Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2007. 2-3. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2007. 2-3. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2007
In memoriam Szabó Zoltán
SZÉPE György: Szabó Zoltán (1927–2007); JÓNÁS Frigyes: Meghalt Szabó Zoltán; BORBÁS Gabriella Dóra: Egy temetés, amire nem érünk rá elmenni (vers)3
 
CS. JÓNÁS Erzsébet: A magyarországi orosz szakos képzés 1989-től 2006-ig (a Nyíregyházi Főiskola története alapján)5
VARGHA Katalin – T. LITOVKINA Anna – BARTA Péter – HRISZTOVA-GOTTHARDT Hrisztalina: Antiproverbium-tanulmányok II. A csere mint ferdítési mód23
REDER Anna: Kedves Tanárnő – megszólítások németórán43
VINCZE László: Kétnyelvűség, oktatás és nyelvi identitás Finnországban59
JÓNÁS Frigyes: A magyar mint idegen nyelv második nyelvként74
KUTHY Erika: Meg kell-e ijednünk a PISA teszt eredménye láttán?81
KOVÁCS Tímea: Az igekötők vizsgálata angol-magyar beszédprodukcióban Myers-Scotton mátrix-modelljének keretében91
MOLNÁRNÉ LÁSZLÓ Andrea: Nyelvészeti kutatási lehetőségek a középiskolákban100
 
KÖNYVSZEMLE
SZABÓ Zoltán ◊ Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben: német és olasz fordításokban104
TERTS István ◊ Bolla Kálmán (szerk.): Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások I-II.106
EKLICS Kata ◊ Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai tanulmányok magyar nyelven111
FÜLÖP Erzsébet Mária ◊ Kees de Bot – Sinfree Makoni: Language and Aging in Multilingual Contexts113
UJLAKI Erika ◊ Kovács János – Siptár Péter: A–Z Angol kiejtés. Tankönyv és gyakorlókönyv116
DÓLA Mónika – SÓFI Boglárka ◊ Durst Péter: Lépésenként magyarul. Második lépés. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak117
HUSZÁR Ágnes ◊ Váq. Vs. Ivanov: Lingvistika tretíego tysáqiletiá. Voprosy k buduüemu123
LANTERI Edina ◊ Pelles Tamás: A magyar–olasz két tanítási nyelvű oktatás126
KOVÁCS László ◊ Gottdank Tibor: Szemantikus web – Bevezetés a tudásalapú internet világába129
PETŐCZ Jánosné ◊ Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna: Általános iskolai idegennyelv-oktatás: történet, elemzés (1945–1995)131
 
HÍREK
DORÓ Katalin: Kerekasztal-beszélgetés a kollokációkról133

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.