Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2006. 3-4. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2006. 3-4. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2006
CZEGLÉDI Sándor: Az Egyesült Államok Szövetségi Kongresszusa és a nyelvpolitika3
SIMON Orsolya: A beszédpercepció, a lexikális hozzáférés és a beszédmegértés sajátosságai anyanyelvi és idegen nyelvi összevetésben17
GOCSÁL Ákos – HUSZÁR Ágnes: A spontán beszéd és a hangos olvasás időszerkezetének összehasonlítása férfi és női beszélőknél37
KOVÁCS Éva: Miért adnád fel? Keresd ki a szótárban! Hogyan segíthetik a frazális igei szótárak az angol nyelv tanulását?48
CSERHÁTINÉ ÁCS Adrienn: Tatár vagyok, de orosz az anyanyelvem: A poszt-szovjet Tatársztán, a tatárok nyelvhasználata58
SZÓKA Bernadett: Andare a una nozza o a un matrimonio? – kérdezi egy svájci olasz81
ZSUBRINSZKY Zsuzsanna: Angol nyelvi szükségletek a munkahelyen87
VÍGHNÉ SZABÓ Melinda: Magyar ész(t)járás95
 
KÖNYVSZEMLE
CS. JÓNÁS Erzsébet ◊ Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd101
KISS Tamás ◊ Tóth Szergej (szerk.): Hatalom intediszciplináris megközelítésben104
KÖRMEDY Mariann ◊ Oszetzky Éva: Acquisition du français et évaluation lexicale110
CSÁK Éva ◊ D. Herberg – M. Kinne – D. Steffens: Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen112
SZÖLLŐSY Éva ◊ A. Jászó Anna: Csak az ember olvas116
OLÁH ÖRSI TIBOR ◊ B. Nagy Ágnes és Szépe György (szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.119
CZEGLÉDI Sándor ◊ Terts István (szerk.): Lotz János útja. Bonyhád → Budapest → Stockholm → New York122
ÖTVÖS Zoltánné ◊ Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor: 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára; 5000 magyar állandó szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára124
 
SZOFTVER
KUTHY Erika: Kalandozások a spanyol nyelvű internetes honlapokon 126
 
HÍREK
VERESNÉ VALENTINYI Klára: Beszámoló a XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról131
FÜLÖP Erzsébet Mária: Kerekasztal-beszélgetés az időskorúak nyelvéről, kommunikációjáról és nyelvtanulásáról133

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.