Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2009. 1-2. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2009. 1-2. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
1200 Ft
2009
HELL György: A fordítás helye a római oktatásban3
HELTAI Pál: Fordítás, relevancia, feldolgozás13
KOVÁCS László: Irányított kapcsolatok a mentális lexikonban29
BARTA Péter – T. LITOVKINA Anna – HRISZTOVA-GOTTHARDT Hrisztalina – VARGHA Katalin: Antiproverbium-tanulmányok III.41
G. MUZSAI Viktória: Változó presztízs, változó funkció: az orosz nyelv perspektívái55
KULT Katalin – VINCZE László: Erdélyi magyar középiskolások olvasásértése: egy román nyelvű gyógyszertájékoztató értelmezése63
MAJOR Ferencné: Adalékok a hazai szaknyelvoktatás történetéhez69
MÁGOCSI Abigél: Nyelvváltás ukrán órán a nagyszőlősi magyar iskolában80
 
KÖNYVSZEMLE
PAJZS Júlia ◊ Bowker, Lynne (szerk.): Lexicography, Terminology and Translation. Text-based Studies in Honour of Ingryd Meyer89
FURCSA Laura ◊ Maljers, Anne – David Marsh – Dieter Wolff (szerk.): Windows on CLIL - Content and Language Integrated Learning in the European Spotlight [Tartalom alapú nyelvoktatás Európában]98
KOVÁCS Judit ◊ Vámos Ágnes: A kétnyelvű oktatás tannyelv-politikai problématörténete és jelenkora100
MURÁTH Judit ◊ Ablonczyné Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv103
JÁMBOR Emőke ◊ Elterné Czöndör Klára: A szefárd zsidók nyelve a történelem tükrében105
OSZETZKY Éva ◊ Vígh Árpád: Kék mezőben fehér liliom. A francia-kanadai irodalom története106
BÉRCES Emese ◊ Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban110
MÁRKUS Éva ◊ Neuner, Gerhard és munkatársai: deutsch.com 1 Kursbuch Vicente, Sara és munkatársai: deutsch.com 1 Arbeitsbuch114
SÁRDI Csilla ◊ Boócz-Barna Katalin – Kovács Judit – Kuti Zsuzsa: A kompetenciaalapú idegen nyelvi fejlesztés eredményei. DVD és útmutató116
TÓTHNÉ BÜKKI Edit ◊ Daniels, Albert és munkatársai: Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Mittelpunkt B2118
SCHNELL Judit ◊ Hajdu Endre: Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára119
LUKÁCSI Zoltán ◊ Szabó Gábor: Applying Item Response Theory in Language Test Item Bank Building [Az Item-válaszelmélet alkalmazása nyelvvizsga-feladatbank létrehozásában]122
PETHŐ József ◊ Lőrincz Julianna: Kultúrák párbeszéde125
 
SZOFTVER
HORVÁTH József: SurveyMonkey.com – Internetes alkalmazás kérdőíves felmérések készítésére127
 
HÍREK
GERSTNER Károly: A Kiváló Magyar Szótár versenyről131
 
DOKUMENTUM
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Alapszabálya136
SZÉPE György: Főszerkesztői levél144

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár