Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja?

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe

128 oldal, B/5, puhafedeles
1990 Ft
ISBN 9789639902299
2009
Előszó9
 
1. fejezet. A férfiak és a nők kommunikációs különbségeivel kapcsolatos vélekedések11
1.1. Mitikus gondolkodás a férfiról és a nőről11
1.2. Filozófiai gondolatok a férfiról és a nőről12
1.3. A férfi- és női nyelv mítosza13
1.4. A tudományos gondolkodás kezdetei a női-férfi nyelvhasználatról15
1.5. A női és férfi nyelvhasználattal foglalkozó gendernyelvészet önálló kutatási területként való kialakulása16
1.6. A gendernyelvészet intézményesülése17
 
2. fejezet. Élettani különbségek a férfiak és a nők között és összefüggésük a nyelvhasználattal20
2.1. A biológiai és a társadalmi nem20
2.1.1. A biológiai nem20
2.1.1.1. A biológiai nem hatása az agyra21
2.1.2. A társadalmi nem22
2.2. A nők és a férfiak közötti különbségek23
2.2.1. Az észlelésben megmutatkozó különbségek23
2.2.2. Különbségek a – nyelvhasználattal közvetlenül nem összefüggő – viselkedésben23
2.2.3. A nyelvi képességekben megmutatkozó különbségek24
2.2.4. A különbségek kialakulása25
 
3. fejezet. A hangzó beszéd eltérései férfi és női beszélőknél27
3.1. A beszédet meghatározó biológiai adottságok27
3.2. A beszéd hangzásában megragadható különbségek28
3.3. A szociális tanulás kínálta módosítási lehetőségek29
3.4. A beszédhangok rendszerében megmutatkozó nemi különbségek30
3.5. A munkaerőpiac és a különbözőképpen hangzó női és férfi beszéd31
 
4. fejezet. A nyelvtani nem hatása a társadalmi nyelvhasználatra33
4.1. A nyelvtani nem és a természetes nem kifejeződése a nyelvekben33
4.1.1. Szóképzési lehetőségek a természetes nem kifejezésére35
4.1.2. A férfira és a nőre utaló morfémák rendszerbeli összefüggései37
4.2. A férfiak és a nők sajátos morfémahasználata37
4.2.1. A férfiakra és a nőkre utaló morfémák38
4.2.2. A férfiak és a nők morfémahasználatának eltérései38
4.3. Létrehozható-e nemileg semleges szöveg?39
 
5. fejezet. Modalitásbeli és szintaktikai eltérések, valamint lexikai különbségek a két nem beszédében42
5.1. Modalitásbeli eltérések a férfi és a női nyelvhasználatban42
5.1.1. Mellé- és alárendelő szintaktikai szerkezetek42
5.1.2. Visszakérdezések, feltételes módú igék, bizonytalankodások43
5.2. Lexikai eltérések a férfi és a női nyelvhasználatban44
5.2.1. Nyelvi előírások, tabuk a két nem nyelvhasználatában45
5.2.2. Az egyik nem által előnyben részesített szavak46
5.3. A nők és a férfiak normakövetése48
5.3.1. A nők mint az archaikus nyelvhasználat megőrzői48
5.3.2. A nők mint nyelvhasználati újítók49
5.3.3. A nők és a férfiak eltérő normakövetése50
 
6. fejezet. A férfiak és a nők által együttesen és külön-külön használt szövegtípusok áttekintése53
6.1. A szövegfajták nemi alapú elosztása53
6.1.1. Kizárólagosság, tiltás és megengedés53
6.1.2. Nemi alapú szövegválasztás54
6.1.3. A humoros szövegek nemi megoszlása56
6.1.3.1. A humor a munkahelyen57
6.1.3.2. Nemileg különböző humor a nyilvánosság előtt57
6.2. Stílusok és regiszterek58
6.3. Hogyan szokunk rá, hogy férfiasan vagy nőiesen beszéljünk?59
 
7. fejezet. A női és férfi, valamint a vegyes nemű csoportok társalgásának jellemző jegyei61
7.1. Vegyes nemű csoportok61
7.2. A női és a férfi csoportok beszélgetései63
 
8. fejezet. Az udvariasság és a (nyelvi) agresszió a két nemnél65
8.1. A homlokzat és a vele kapcsolatos tevékenységek: az udvariasság és a (nyelvi) agresszió65
8.1.1. Társadalmanként eltérő udvariassági szokások66
8.2. A társadalmi normákra való szoktatás gyermekkorban67
8.2.1. A fiúk és a lányok eltérő szereprepertoárjának kialakítása a családban68
8.2.2. Nemi szerepre való felkészülés a gyermekek és a serdülők közösségeiben69
 
9. fejezet. A nő és a férfi testi megjelenése a nyilvános térben73
9.1. A két nem megjelenése a nyilvános térben73
9.1.1. A női és férfi ruházkodás jelszerűsége74
9.1.2. A női és férfi test megjelenése75
9.2. A testbeszéd nemi különbségei76
9.3. Nem-verbális kommunikáció76
9.3.1. Nemi különbségek a nem-verbális kommunikációban77
9.3.1.1. Fejtartás, mimika77
9.3.1.2. Gesztusok, testtartás, mozgás79
9.4. Nemi különbségek a nem-verbális kommunikáció értelmezésében80
 
10. fejezet. A foglalkozások kommunikációigényének felértékelődése és ahogy a két nem alkalmazkodik hozzá83
10.1. A munkakörök kommunikációs igényének megváltozása83
10.1.1. A kizárólag kommunikációra épülő munkakörök84
10.1.2. A kommunikációs munkakörökhöz kapcsolódó követelmények85
10.1.3. Nemi megkülönböztetés a kommunikációs munkahelyeken86
10.2. Nemi különbségek a felsőoktatásban és a foglalkoztatás egyes szféráiban86
10.3. Nemi különbségek a munkahelyi hierarchiában88
10.4. A különbségtevés első lépése: a kapuőri helyzet89
10.5. A nemek szerinti megoszlás a politika szférájában90
10.5.1. A nemek aránya az érdekképviseleti szervekben91
 
11. fejezet. A nő és a férfi helye a különböző társadalmakban és ennek nyelvi lenyomata93
11.1. A férfi és a nő: norma és eltérés93
11.1.1. A férfi és a nő eltérő névhasználata a magyar nyelvközösségben94
11.1.2. A két nem eltérő megszólítási formái a magyar nyelvközösségben95
11.2. A nemek közti diszkriminatív különbségtevés: a szexizmus95
11.2.1. A nyelvbe kódolt nyílt szexizmus97
11.2.2. A nyelvhasználatban megjelenő rejtett szexizmus: a sztereotípiák98
11.2.2.1. A férfiak és a nők eltérő megjelenítésében megmutatkozó szexizmus99
11.2.3. Nyelvkritika100
11.2.3.1. A nyelvi elemekre irányuló kritika100
11.2.3.2. A nyelvhasználatra irányuló kritika101
 
12. fejezet. A különbségek magyarázatára alkalmas elméleti keretek: biologisztikus és szocializációs magyarázatok104
12.1. A társadalmi nemek elméleti keretei: biologisztikus és szocializációs magyarázatok104
12.1.1. A különbségek adottak, velünk születtek104
12.1.2. A különbségek létrejöttében a szociális tanulás játszik döntő szerepet104
12.1.3. A nemhez kötött különbségek nem előre adottak, hanem magában a cselekvésben, az interakcióban jönnek létre105
12.2. A két nem eltérő kommunikációjának modelljei105
12.2.1. A deficithipotézis105
12.2.2. A dominanciaelmélet106
12.2.2.1. A nyelvhasználat illesztése a deficithipotézishez és a dominanciaelmélethez106
12.2.3. A differenciahipotézis107
12.2.4. A (de)konstrukciós modellek109
12.3. A kutatás további feladatai, perspektívái109
 
Források112
Válogatott bibliográfia113

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 98. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
...és a bölcsek mondják,...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2018 - december
1.Meseszótár
2.Magyar szókincsbővítő diákszótár
3.Idegen szavak alapszótára
4.Magyar motívumok kifestőkönyve
5.Top 2000 német szó
6.Szinonimák
7.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
8.Magyar virágok kifestőkönyve
9.Semmelweis, az anyák megmentője
10.Magyarországi lepkék kifestőkönyve