Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig
Válogatott tanulmányok, cikkek

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig

464 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9789639902398
2010
Előszó7
Hogyan (nem) lettem nyelvész? (Önvallomás a szakmáról és egyebekről)9
 
I. ANYANYELVÜNK MÚLTJÁBÓL, JELENÉRŐL, JÖVŐJÉRŐL17
Házsártos19
Vigyorog, mint a fakutya25
Szótévesztésből jelentésváltozás33
„Nekiesik, mint borjú az új kapunak”39
A közhelyről – közhelyek nélkül47
Címszavakban a sajtónyelvi címadásról59
A magyar sportnyelv ereje és gyöngéi78
Szakszókincs – szaknyelv – tudományos nyelv (Újabb szempontok egy régi vitakérdéshez)85
Magyar szaknyelv Magyarországon és a szomszédos országokban92
A nem latin betűs írású nyelvek neveinek magyar helyesírásáról (Szempontok és javaslatok)105
Igekötő-elhagyási tendencia: normasértés vagy normatágítás?117
Nyelvi változás és mikrodiakrónia137
Tendenciaszerű nyelvi változások leírása és értékelése145
A szintetikus és az analitikus kifejezésmód érvényesülése újabb nyelvhasználatunkban150
Nyelvleírás – nyelvművelés – stilisztika171
 
II. KÉP ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
(A nyelvi kép típusai és funkciói a rendszerváltás előtti médiában)177
 
III. STÍLUSFEJLŐDÉSI TENDENCIÁK A XX. SZÁZADI MAGYAR SZÉPIRODALMI NYELVBEN255
A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében257
Az eltévedt lovas (Egy Ady-szimbólum értelmezéséhez)281
Kosztolányi nézetei a nyelv esztétikumáról288
Prózastílus-jellemzés kvantitatív módszerrel (Krúdy Gyula három regénye és tíz novellája 1913-ból)297
A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában342
A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában347
Tárgyiasító és allegorizáló metaforaalkotás Cholnoky László kisregényeiben357
„...dudás a fuvolást...” (Babits-motívumok József Attila-versekben)374
A „lelki táj” mint közlésforma József Attilánál385
„Kemény a menny” (Szabolcsi Miklós könyve József Attiláról)389
Átutazóban a nagyepika felé (Nyelvi képek, motívumok szövegszervező funkciója Déry Tibor Pesti felhőjáték című regényében)390
A nyelvi kép funkciója az újabb magyar elbeszélő prózában (Kőbányai János: El; Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklése; Tolnai Ottó: Briliáns)400
Képsűrűség mint nemzedéki stílusjegy?409
Ottlik Géza és a nevek (Írói névadás a Hajnali háztetők-ben)415
Stílusmagatartások a hetvenes évek magyar szépprózájában (Stílustörténeti vázlat)419
 
Nyelv és önbecsülés (Az interjút készítette: Javorniczky István)423
A tanulmányok eredeti lelőhelye (Bibliográfiai tájékoztató)429
Mutató433

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 100. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.