Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.


Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Vargha Katalin: Találós kérdések
1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Vargha Katalin: Találós kérdések

192 oldal, A/5, puhafedeles
1990 Ft
ISBN 9789639902381
2010
Voigt Vilmos: Bevezetés9
 
Vargha Katalin: Előszó13
   A forrásokról14
   A szövegközlés módjáról16
   A rendszerezésről17
 
KÉRDÉSEK19
 
I. Élőlények21 / 131
A) Egy vagy több élőlény21 / 131
1. Általánosságok, az életvitelre vonatkozó, lelki, társadalmi tulajdonságok21 / 131
2. Az élet különböző szakaszai, az évszakok21 / 131
3. Szabályos viselkedés22 / 132
a) Mozgás22 / 132
b) Egyéb tevékenység23 / 132
4. Szabályos testfelépítés és viselkedés24 / 132
5. A szabályostól eltérő testfelépítés24 / 133
a) Testrészek különféle anyagokból24 / 133
b) Testrészek nem a megfelelő helyükön24 / 133
c) Torzak, egyes testrészek hiányoznak vagy rendellenes
számúak vagy ilyenné fejlődtek25 / 133
6. A szabályostól eltérő viselkedés25 / 134
a) Nem az adott testrészhez tartozó tevékenység25 / 134
b) Az adott tevékenység lehetetlen, vagy az ehhez szükséges
szerv hiányzik26 / 134
c) Egyéb különös viselkedés26 / 134
7. Összetett rendellenességek27 / 135
a) Szabályos testfelépítés, a szabályostól eltérő viselkedés27 / 135
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés27 / 135
c) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés28 / 135
B) Több, különböző élőlény28 / 135
 
II. Állatok30 / 136
A) Egy vagy több állat30 / 136
1. Általánosságok30 / 136
2. Az élet különböző szakaszai31 / 136
3. Szabályos viselkedés31 / 136
4. Szabályos testfelépítés és viselkedés31 / 137
5. A szabályostól eltérő testfelépítés32 / 137
6. A szabályostól eltérő viselkedés32 / 137
7. Összetett rendellenességek33 / 138
a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés33 / 138
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés34 / 138
B) Több különböző állat34 / 138
 
III. Emberek35 / 140
A) Általános alany35 / 140
B) Egy ember35 / 140
1. Általánosságok 35 / 140
a) Részletek nélkül35 / 140
b) Az öltözet részletezése36 / 141
2. Az élet különböző szakaszai38 / 141
3. Szabályos viselkedés38 / 142
4. A szabályostól eltérő testfelépítés39 / 142
5. A szabályostól eltérő viselkedés39 / 142
6. Összetett rendellenességek40 / 143
a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés40 / 143
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés40 / 143
C) Több ember41 / 143
1. Nem állnak rokonságban egymással41 / 143
a) Két ember41 / 143
b) Négy ember42 / 144
c) Több ember42 / 144
d) Holt és eleven42 / 144
2. Rokonságban állnak egymással43 / 144
a) Apa, anya vagy gyermekek43 / 144
b) Apa vagy anya és egy gyermek43 / 145
c) Anya, (apa,) lány és vő44 / 145
 
IV. Növények45 / 146
A) Növényi részek45 / 146
B) Egy fa vagy más növény teljes egészében45 / 146
 
V. Tárgyak, készítmények47 / 147
A) Egy vagy több tárgy47 / 147
B) Több különböző tárgy49 / 148
1. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás egyetlen valami49 / 148
2. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás szervesen
összetartozó együttes49 / 148
3. Különböző dolgok, amelyeknek egymáshoz viszonyított
elhelyezkedése a jellemző50 / 148
4. Különböző dolgok tevékenység közben52 / 149
 
VI. Összehasonlítások54 / 150
 
VII. Leírások62 / 154
1. Két sajátosság62 / 154
2. Három sajátosság64 / 155
3. Több sajátosság65 / 156
4. Megváltozó sajátosságok67 / 157
 
VIII. Számtani feladványok69 / 158
1. Valódi kiszámítás69 / 158
2. Tréfás számítások70 / 159
 
IX. Rokoni kapcsolatok72 / 160
 
X. A megoldást magukban rejtő szövegek73 / 161
A) A kérdésben benne rejlik a megfejtés egy része73 / 161
B) A teljes megfejtés a kérdésben rejlik, az alábbi formákban76 / 163
1. Egy betű76 / 163
2. Egy vagy több teljes szó77 / 163
3. A megoldás megegyezik magával a kérdéssel77 / 163
 
XI. Azonos alakú, de eltérő jelentésű szavakon alapuló kérdések78 / 164
 
XII. Tréfás kérdések79 / 165
1. Lehetséges?79 / 165
2. Miért?79 / 165
3. Mi?82 / 167
4. Mit?84 / 168
5. Milyen?85 / 169
6. Miben hasonlít – miben különbözik?86 / 170
7. Ki?86 / 170
8. Melyik?87 / 171
9. Mennyi?89 / 172
10. Hol?90 / 173
11. Mikor?91 / 174
12. Meddig?93 / 175
13. Hogyan?93 / 175
 
XIII. Tudáspróbák95 / 177
1. Bibliai kérdések95 / 177
2. Egyéb kérdések98 / 180
3. Tréfás feladatok100 /181
XIV. Továbbfejlesztett formák101 /182
XV. Kétértelmű, sikamlós szövegek105 /183
1. Tréfás kérdések108 /184
XVI. Elbeszélések110 /186
A FELELETEK BETŰRENDES MUTATÓJA115
 
FELELETEK129

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 12. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
...és a bölcsek mondják,...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2018 - december
1.Meseszótár
2.Magyar szókincsbővítő diákszótár
3.Idegen szavak alapszótára
4.Magyar motívumok kifestőkönyve
5.Top 2000 német szó
6.Szinonimák
7.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
8.Magyar virágok kifestőkönyve
9.Semmelweis, az anyák megmentője
10.Magyarországi lepkék kifestőkönyve