Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó A könyvről írták

Vargha Katalin: Találós kérdések
1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Vargha Katalin: Találós kérdések

192 oldal, A/5, puhafedeles
2490 Ft
ISBN 9789639902381
2010
Voigt Vilmos: Bevezetés9
 
Vargha Katalin: Előszó13
   A forrásokról14
   A szövegközlés módjáról16
   A rendszerezésről17
 
KÉRDÉSEK19
 
I. Élőlények21 / 131
A) Egy vagy több élőlény21 / 131
1. Általánosságok, az életvitelre vonatkozó, lelki, társadalmi tulajdonságok21 / 131
2. Az élet különböző szakaszai, az évszakok21 / 131
3. Szabályos viselkedés22 / 132
a) Mozgás22 / 132
b) Egyéb tevékenység23 / 132
4. Szabályos testfelépítés és viselkedés24 / 132
5. A szabályostól eltérő testfelépítés24 / 133
a) Testrészek különféle anyagokból24 / 133
b) Testrészek nem a megfelelő helyükön24 / 133
c) Torzak, egyes testrészek hiányoznak vagy rendellenes
számúak vagy ilyenné fejlődtek25 / 133
6. A szabályostól eltérő viselkedés25 / 134
a) Nem az adott testrészhez tartozó tevékenység25 / 134
b) Az adott tevékenység lehetetlen, vagy az ehhez szükséges
szerv hiányzik26 / 134
c) Egyéb különös viselkedés26 / 134
7. Összetett rendellenességek27 / 135
a) Szabályos testfelépítés, a szabályostól eltérő viselkedés27 / 135
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés27 / 135
c) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés28 / 135
B) Több, különböző élőlény28 / 135
 
II. Állatok30 / 136
A) Egy vagy több állat30 / 136
1. Általánosságok30 / 136
2. Az élet különböző szakaszai31 / 136
3. Szabályos viselkedés31 / 136
4. Szabályos testfelépítés és viselkedés31 / 137
5. A szabályostól eltérő testfelépítés32 / 137
6. A szabályostól eltérő viselkedés32 / 137
7. Összetett rendellenességek33 / 138
a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés33 / 138
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés34 / 138
B) Több különböző állat34 / 138
 
III. Emberek35 / 140
A) Általános alany35 / 140
B) Egy ember35 / 140
1. Általánosságok 35 / 140
a) Részletek nélkül35 / 140
b) Az öltözet részletezése36 / 141
2. Az élet különböző szakaszai38 / 141
3. Szabályos viselkedés38 / 142
4. A szabályostól eltérő testfelépítés39 / 142
5. A szabályostól eltérő viselkedés39 / 142
6. Összetett rendellenességek40 / 143
a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés40 / 143
b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés40 / 143
C) Több ember41 / 143
1. Nem állnak rokonságban egymással41 / 143
a) Két ember41 / 143
b) Négy ember42 / 144
c) Több ember42 / 144
d) Holt és eleven42 / 144
2. Rokonságban állnak egymással43 / 144
a) Apa, anya vagy gyermekek43 / 144
b) Apa vagy anya és egy gyermek43 / 145
c) Anya, (apa,) lány és vő44 / 145
 
IV. Növények45 / 146
A) Növényi részek45 / 146
B) Egy fa vagy más növény teljes egészében45 / 146
 
V. Tárgyak, készítmények47 / 147
A) Egy vagy több tárgy47 / 147
B) Több különböző tárgy49 / 148
1. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás egyetlen valami49 / 148
2. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás szervesen
összetartozó együttes49 / 148
3. Különböző dolgok, amelyeknek egymáshoz viszonyított
elhelyezkedése a jellemző50 / 148
4. Különböző dolgok tevékenység közben52 / 149
 
VI. Összehasonlítások54 / 150
 
VII. Leírások62 / 154
1. Két sajátosság62 / 154
2. Három sajátosság64 / 155
3. Több sajátosság65 / 156
4. Megváltozó sajátosságok67 / 157
 
VIII. Számtani feladványok69 / 158
1. Valódi kiszámítás69 / 158
2. Tréfás számítások70 / 159
 
IX. Rokoni kapcsolatok72 / 160
 
X. A megoldást magukban rejtő szövegek73 / 161
A) A kérdésben benne rejlik a megfejtés egy része73 / 161
B) A teljes megfejtés a kérdésben rejlik, az alábbi formákban76 / 163
1. Egy betű76 / 163
2. Egy vagy több teljes szó77 / 163
3. A megoldás megegyezik magával a kérdéssel77 / 163
 
XI. Azonos alakú, de eltérő jelentésű szavakon alapuló kérdések78 / 164
 
XII. Tréfás kérdések79 / 165
1. Lehetséges?79 / 165
2. Miért?79 / 165
3. Mi?82 / 167
4. Mit?84 / 168
5. Milyen?85 / 169
6. Miben hasonlít – miben különbözik?86 / 170
7. Ki?86 / 170
8. Melyik?87 / 171
9. Mennyi?89 / 172
10. Hol?90 / 173
11. Mikor?91 / 174
12. Meddig?93 / 175
13. Hogyan?93 / 175
 
XIII. Tudáspróbák95 / 177
1. Bibliai kérdések95 / 177
2. Egyéb kérdések98 / 180
3. Tréfás feladatok100 /181
XIV. Továbbfejlesztett formák101 /182
XV. Kétértelmű, sikamlós szövegek105 /183
1. Tréfás kérdések108 /184
XVI. Elbeszélések110 /186
A FELELETEK BETŰRENDES MUTATÓJA115
 
FELELETEK129

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 12. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár