Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

296 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902466
2010
Bevezető7
 
ALBERT SÁNDOR: A szöveghűségről – filológiai megközelítésben9
BALÁZS GÉZA: Az antropológiai nyelvészet mint kulturális ideológia19
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: Nyelv, nyelvhasználat és a világ nyelvi képe31
BÁRDOSI VILMOS: A világ nyelvi képe a legújabb francia szavak, szólások tükrében41
BENŐ ATTILA: Döbrentei Gábor fordítási elvei55
DUDÁS MÁRIA: Az újbolgár regénycímek nyelvi változatai63
DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: Állatnevek és állati testrészek a lengyel és a magyar nyelvi minősítésben69
FÁBIÁN ZSUZSANNA: Jelentésszerkezetek vizsgálata szótári tanulságokkal (olasz penna, magyar toll)77
FRANK TIBOR: A történelmi Amerika-kép változásai89
FÜRTH ESZTER: A kortárs amerikai sorozatok filmnyelvének alkalmazása a tévéreklámokban99
GADÁNYI KÁROLY: A szláv filológia jövője107
GÓSY MÁRIA: Szövegértés alapú narratívák113
GYARMATHY DOROTTYA: A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban125
KESZLER BORBÁLA & IFJ. DR. KAÁN MIKLÓS: A 16–17. századi orvosi receptek nyelvi képe135
KISS JENŐ: A szaknyelvi standardizáció történetének néhány kérdéséhez147
L. CSENGŐDI ÁGNES: A szlovák jogi szaknyelv néhány sajátossága155
LUKÁCS ISTVÁN: A lefordíthatatlan lefordíthatóságáról (Csokonai Lili/Esterházy Péter: Tizenhét hattyúk)161
MENAKER ANGELIKA: Az elmúlt 20 év anglicizmusai a spanyolban és a németben167
Mojzer Anna: Desegno–desenho: A Disegno-elmélet és az Ideatan Francisco de Holanda traktátusaiban181
NYOMÁRKAY ISTVÁN: Nyelvjárások és nyelvi világkép189
PACSAI IMRE: A tükörfordítás szerepe a világ nyelvi képének formálódásában197
PÁL FERENC: Újraolvasott fordítások – újrafordított művek. Fernando Pessoa Autopsicografia című versének fordításairól209
PAPP ANDREA: Arcképvázlatok – Műfordítónők a magyar irodalomban219
PÁTROVICS PÉTER: Az idő nyelvi képe és kategóriája223
SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Nyelvészet vagy kommunikáció235
SZIJJ ILDIKÓ: Állathangot kifejező szavak képzése a portugál nyelvben241
VESZELSZKI ÁGNES: Grammatikalizáció, különös tekintettel az asszemre249
VIG ISTVÁN: A történeti fordítástudomány fontossága267
VIHAR JUDIT: „Kérem, üljön fel egy biciklire” – Nacume Szószeki magyar műfordításairól283
 
A kötet szerzői291

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 106. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.