Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Navracsics Judit (szerkesztő): Nyelv, beszéd, írás
Pszicholingvisztikai tanulmányok I.

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Navracsics Judit: Nyelv, beszéd, írás

214 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902473
2010
Előszó7
 
I. BESZÉDPRODUKCIÓ ÉS BESZÉDPERCEPCIÓ
Sáry Gyula: A beszéd idegélettani vonatkozásai13
Gósy Mária: Szavak percepciós minősítése gyermekkorban20
Lengyel Zsolt: „Nincs válasz” kategória szóasszociációs vizsgálatokban30
Bata Sarolta: A hallott szöveg feldolgozása az életkor és a szövegtípus függvényében41
Bóna Judit – Imre Angéla: A rövid–hosszú magánhangzók óvodás és kisiskolás gyermekek beszédprodukciójában49
Beke András – Gráczi Tekla Etelka: A magánhangzók semlegesedése a spontán beszédben57
Horváth Viktória: Funkció és kivitelezés a hezitációs jelenségekben65
Gyarmathy Dorottya: Megakadásjelenségek: A beszélő és a hallgató stratégiái74
Markó Alexandra – Gráczi Tekla Etelka – Imre Angéla: A diskurzusjelölők használatának fejlődése: a hümmögés formai és funkcionális sajátosságai különböző életkorokban82
 
II. KÉTNYELVŰSÉG
Heltai Pál: A fordítás monitor modellje és a fordítói beszédmód95
Márku Anita: Kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiái111
Navracsics Judit: Kódváltás és kódkeverés kétnyelvűek spontán beszédében121
Bátyi Szilvia: Szóasszociációs vizsgálat a kétnyelvű kárpátaljai általános iskolások körében – A család mint befolyásoló tényező130
Pallay Jozef: Zur lexikalischen Kompetenz des Deutschen zweisprachiger slowakischer Schüler im Bildungssystem der Republik Österreich138
 
III. MÁSODIK NYELVELSAJÁTÍTÁS
Katalin Doró: Compound words in Hungarian learners’ responses to a word association task153
Némethné Hock Ildikó: Dimensionality Issues in Lexical Assessment164
Boócz-Barna Katalin: Az első idegen nyelvi transzfer vizsgálata a német mint második idegen nyelvet tanulók szókincs-elsajátításában176
Gottlieb Éva: Íráshibák vizsgálata német nyelvvizsgadolgozatokban185
 
IV. ÍROTT NYELV
Boda István – Koltay Tibor: Információs műveltség: egy multidiszciplináris tudáselmélet vázlata193
Hortobágyi Ildikó: „The Sky is the Limit!” – Acquiring the Lexis of Medialects202
Szécsényi István: A kapcsolattartás és az udvariasság nyelvi eszközei az EU német nyelvű leveleiben209

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 107. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.