Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2010. 1. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2010. 1. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2010
ARADI András: Az információs szerkezet és a szintaktikai forma kapcsolata a magyar és az angol mondatokban (On the relationship between information structure and syntactic form in Hungarian and English sentences)3
MAGAY Tamás: Az idiómákról általában – egy újonnan megjelent szólásszótár okán (On Idioms – and a new English-Hungarian Idioms Dictionary)20
MAJOR Ferencné: A szótárhasználat magyarországi tanításának történetéről I. (Об истории обучения пользованию словарём в Венгрии)27
PETNEKI Katalin: Nyelvhelyesség mérése az új érettségiben a német vizsga példáján (Die Sprachrichtigkeit im neuen Abitur für DaF und die daraus folgenden Konsequenzen)38
HARDI Judit: Olvasásfolyamatbeli LPS-használat vizsgálata (Language processing strategy use in reading)50
SZÖLLŐSY Éva: Egy nem feminista nyelvész megjegyzései Huszár Ágnes Bevezetés a gendernyelvészetbe című könyvéről (Remarks of a non-feminist linguist on the book Introduction to gender linguistics of Ágnes Huszár)60
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
BENCZE Lóránt ◊ Fenyő Sarolta (szerk.): A meggyőzéstől a manipulációig (From convincing to manipulating)69
CSAPÓNÉ HORVÁTH Andrea ◊ Joó, Etelka: Translation in Theorie und Praxis 73
KOVÁCS László ◊ Kis Balázs – Mohácsi-Gorove Anna: A fordító számítógépe (The computer of the translator)76
LIPTÁK-PIKÓ Judit ◊ Náray-Szabó Márton: Francia–magyar beszédfordulatok. 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből (Tournues franco-hongroises. 1200 expressions de la conversation quotidienne)79
MOLNÁR Mária ◊ Zágorec-Csuka Judit: A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében (The language of my family in the mirror of identity of Hungarians in Mura-region)80
SCHNELL Zsuzsanna ◊ Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról / Studies on the mental lexicon82
TÓTHNÉ BÜKKI Edit ◊ Maros Judit: KON-TAKT 185
 
JUBILEUM (ANNIVERSARY)
ABONYI Andrea Tímea: A kontrasztív fordításstilisztika fáradhatatlan művelője. Cs. Jónás Erzsébet 60. születésnapjára (The infatigable researcher of contrastive stylistics. To the 60th birthday of Erzsébet Cs. JÓNÁS)87
 
MANYE-kongresszus91
SZÉPE György: Főszerkesztői levél (Letter of the Editor-in-chief)95

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.