Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2010. 2-3. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2010. 2-3. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2010
BORGULYA Ágnes: A vállalati kommunikáció az alkalmazott nyelvészet szemszögéből [Unternehmenskommunikation aus Sicht der angewandten Linguistik]3
HÁHN Judit: Baranya megyei városok és községek honlapjainak összehasonlítása a nyelvhasználat szempontjából [A linguistic analysis of the municipal homepages of towns and villages in Baranya county]24
KOVÁCS László – OSVALD Mária: A mentális lexikon szakmai szerveződése [Specialized knowledge, special languages and the organization of the mental lexicon]38
FURCSA Laura – SZILÁGYINÉ HODOSSY Zsuzsanna: Életkorhoz illeszkedő nyelvpedagógus-képzés. Tanító szakos hallgatók elképzelései a mesterképzésről [Education of foreign language teachers for special age group. Opinions of students in a BA program on MA programs]47
SEBESTYÉNNÉ KERESZTHIDI Ágnes: Alsó tagozatos németórákon szerzett tapasztalataimról [Meine Erfahrungen über den Deutschunterricht in einer Grundschule]56
SULYOK Hedvig: A doktor lexémához tapadó újabb jelentések – avagy tudósok a cégben [Novel meaning shades attached to the word doktor in Hungarian]71
 
AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÖRTÉNETE [HISTORY OF APPLIED LINGUISTICS]
MEDGYES Péter: A magyar idegennyelv-oktatás aranykora: 1989–2009 [The golden age of foreign-language education in Hungary: 1989–2009]77
MAJOR Ferencné: A szótárhasználat magyarországi tanításának történetéről II. [Об истории обучения пользованию словарём в Венгрии II.]93
 
KÖNYVSZEMLE [BOOK REVIEWS]
SIPTÁR Péter ◊ Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába [On research to linguists. An introduction to the methods of scientific research]109
B. FEJES Katalin ◊ Kasza T. Márta: Magyar értelmező képes szótár [Hungarian Illustrated Dictionary]114
SZÉKELY Gábor ◊ С. М. Колесникова: Функционально-семантическая категория градуальности в современном русском языке [A fokozás mint funkcionális-szemantikai kategória az orosz nyelvben]116
FÁBIÁN Márta ◊ Holló Dorottya: Értsünk szót! Kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás [Let's understand each other! Culture, language use, language teaching]118
FLÖGL Szilvia ◊ Szoták Szilvia (szerk.): Őrvidéki magyarokról. Őrvidéki magyaroknak [Über Warter Ungarn. Für Warter Ungarn]123
HARDI Judit ◊ Nikolov, Marianne (szerk.): Early Learning of Modern Foreign Languages: Processes and Outcome [Az idegen nyelvek korai tanulása: folyamatok és eredmények]126
PAKSI László ◊ Tátrai Ildikó: JátSZÓTÁRs. Képes magyar értelmező szótár [Hungarian Children's Picture Dictionary]128
SZABÓ Csaba – HARSÁNYI Mihály ◊ Tóth, József (szerk.): Wechselbeziehungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell [Kontrasztív és interkulturális: kölcsönhatások a germanisztikában] (= Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Bd. 9)130
SZABÓ Andrea ◊ Juhász Valéria: Be the Best! General knowledge workbook [Légy a legjobb! Általános műveltségi ismeretek. Munkafüzet]133
SZÜCS Eszter Cecilia ◊ Pintér Márta: Nyelv és politika Írország történetében [Language and politics in the history of Ireland]135
 
SZOFTVER [SOFTWARE]
HORVÁTH József: Az MTA SZTAKI KOPI online plágiumkeresője [A Hungarian plagiarism-detection tool]138
TAKÁCS Zoltán: Podcasting és nyelvtanulás [Podcasts in language education]140
 
HÍREK [NEWS]
BORGULYA Ágnes: Kultúraközi kommunikáció és a vállalatok nemzetközi kommunikációja. GVKM workshop, Budapest, 2010. április 23-24. [Eine Konferenz über interkulturelle Kommunikation und internationale Unternehmenskommunikation]143

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.