Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó (szerkesztő): Utazás a magyar nyelv körül
Írások Kontra Miklós tiszteletére

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó: Utazás a magyar nyelv körül

288 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789639902640
2010
BEVEZETŐ HELYETT
CSERESNYÉSI LÁSZLÓ (Shikoku Gakuin, Japán): Köszöntő – elegyes árnyalatokkal11
ROBERT PHILLIPSON (Copenhagen Business School, Denmark) and TOVE SKUTNABB-KANGAS (University of Roskilde, Denmark): Miklós Kontra – congratulations13
 
SZEMÉLYES PÉLDA
LADÁNYI MÁRIA (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország): Személyes sorok Kontra Miklósról19
SALY NOÉMI (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyarország): A Peter-elv és egyéb csibészségek21
GÖNCZ LAJOS (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Kontra Miklós impakt faktora, avagy hogyan kerültem közelebb a szociolingvisztikához25
CSATÁRI BÁLINT (MTA Regionális Kutatások Központja, Magyarország): Az egyetemes tudás és az örök barátság29
 
NYELV ÉS ERKÖLCS
KONTRA FERENC (Kilátó szerkesztősége, Szerbia): Trikolór. Kontra Miklósnak, egy családfa apokrif drávaszögi ágáról35
SZABÓ T. ATTILA (BioDatLab, Magyarország): Gondolatok a nyelvi mikoroevolúció kutatásáról Kontra György és Kontra Miklós munkássága tükrében. A nyelvész Kontra Miklósnak, 60. születésnapjára, „ismeretlenül”41
SZILÁGYI N. SÁNDOR (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Románia): Bábel átka? Nem inkább áldása?52
LANSTYÁK ISTVÁN (Comenius Egyetem, Szlovákia): A moralizmus mint nyelvhelyességi ideológia58
DENNIS R. PRESTON (Oklahoma Állami Egyetem, Amerikai Egyesült Államok): Fenntartható dialektizmus68
TOLDI ÉVA (Újvidéki Egyetem, Szerbia): Szógyűjtők és más idegenek. Kontra Miklósnak73
FEKETE KÁROLY (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Magyarország): Karácsony Sándor lélekformáló és egyházformáló tevékenysége. A Karácsony Sándor örökségét értő és ápoló Kontra Miklósnak80
 
LABOVIÁNUS SZOCIOLINGVIS(Z)T(IK)A
KISS JENŐ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország): A magyar szociolingvisztika történetének első szakaszáról89
ANGELUSZ RÓBERT† és TARDOS RÓBERT (MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Magyarország): Mondhassuk, hogy mondhassuk?! Nem „re-kontra”: szociológiai reflexiók egy szociolingvisztikai munkássághoz96
PLÉH CSABA (Budapesti Műszaki Egyetem, Magyarország): A pszicho- és szociolingvisztika kapcsolata: történeti áttekintés103
JACK CHAMBERS (University of Toronto, Canada): Linguistic Consequences
of Immigration and Insularity113
ANNA BORBÉLY (Research Institute for Linguistics of the HAS, Hungary): Languages and language varieties: comparative research on the linguistic attitudes in four bilingual minority communities in Hungary. For Miklós Kontra, patron of the ambitious120
PETER TRUDGILL (Fribourgi Egyetem, Svájc): A nyelvi kisebbségek Ausbau
és Abstand szociolingvisztikája129
PETTERI LAIHONEN (Debreceni Egyetem, Magyarország és Jyväskyläi Egyetem, Finnország): On Kontra on Hungarian Language Policy135
 
NYELV ÉS POLITIKA
SZÉPE GYÖRGY (Pécsi Tudományegyetem, Magyarország): A magyarok helyzete Romániában és Szlovákiában 1996-ban143
VANČONÉ KREMMER ILDIKÓ (Konstantin Filozófus Egyetem, Szlovákia): Nemzetiségek és identitások: a(z anya)nyelv szerepe164
TÁNCZOS VILMOS (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Románia): Az északi csángók nyelvcseréjének mai helyzete – számokban172
BEREGSZÁSZI ANIKÓ és CSERNICSKÓ ISTVÁN (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ukrajna): Róka fogta csuka? Az ukrajnai nyelvpolitika alapproblémáiról és alakulásának nehézségeiről180
FEJES LÁSZLÓ (MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyarország): A Narikari-szindróma191
KOLLÁTH ANNA (Maribori Egyetem, Szlovénia): Nem súlyra mérjük... Kétnyelvű oktatás – kétnyelvű tankönyvek (egy muravidéki kérdőíves vizsgálat néhány tanulsága)196
BARTHA CSILLA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyarország): „Hasznosnyelvészeti” adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez206
HATTYÁR HELGA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyarország): Az
izolációtól a nyelvi kisebbségig. A siketség különböző konstrukcióiról217
 
SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN
GÓSY MÁRIA (MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyarország): A -ban/-ben ragok ejtésváltozatairól a spontán beszédben225
KASSAI ILONA (Pécsi Tudományegyetem, Magyarország): Beregszáz és autóbuz. A 16. Élőnyelvi Konferencia margójára233
VARGA LÁSZLÓ (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország): Frázistónus, határtónus, köztes frázis, intonációs frázis a magyarban (a stilizált eső hanglejtés kapcsán)234
PÉNTEK JÁNOS (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Románia): A hasonlítást kifejező változó a moldvai magyarban242
BALOGH LAJOS (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország): Német lexikai elemek a Büki tájszótárban246
FENYVESI ANNA és ZSIGRI GYULA (Szegedi Tudományegyetem, Magyarország): Hangsúlytalan szó eleji szótagok adaptációja amerikai
magyar kölcsönszavakban. Elméleti vonatkozások254
PETER SHERWOOD (Észak-Karolinai Egyetem, Amerikai Egyesült Államok): Értelmezések a magyar mint idegen nyelv elméleti és gyakorlati oktatásában: a magánhangzó harmónia268
TERESTYÉNI TAMÁS (MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Magyarország): Beszédaktusok Austin és Habermas felfogásában273
BAKRÓ-NAGY MARIANNE (Szegedi Tudományegyetem, Magyarország):
„...a mint a régen élt nép élt, mi nem élünk úgy”. Egy kihalt vogul nyelvváltozatról280
 
TABULA GRATULATORIA285

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 113. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár