Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2011. 1. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2011. 1. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2011
MAGAY Tamás: Emlékezés Ruttkay Kálmánra (1922–2010) [Commemorating Kálmán Ruttkay (1922–2010)]3
 
NIKOLOV Marianne: Az angol nyelvtudás fejlesztésének és értékelésének keretei az általános iskola első hat évfolyamán [A framework for developing and assessing pupils' proficiency in English in the first six grades of primary school]9
BEREGSZÁSZI Anikó: A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról [About the ideological and methodological change of views of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education]32
KOVÁCS Éva Mária: A kicsinyítő képzők az angolban [Diminutives in English]45
HARDI Judit: Nyelvtanulási motivációmérés leendő angol szakos tanítók körében [Primary English Teacher Trainees' Motivation for Language Learning]58
 
KÖNYVSZEMLE [BOOK REVIEWS]
KIS Tamás ◊ Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák [Ideologies, attitudes, and stereotypes of language]73
FERENC Viktória ◊ Phillipson, Robert: Linguistic Imperialism Continued [Folytatódik a nyelvi imperializmus]77
BUKTA Katalin ◊ Alderson, J. Charles (szerk.): The Politics of Language Education: Individuals and Institutions [A nyelvoktatás politikája. Egyének és intézmények]81
SZILÁGYINÉ HODOSSY Zsuzsanna ◊ Kovács Judit: A gyermek és az idegen nyelv [The child and foreign languages]6
FARKAS Gergely ◊ Graddol, David: English Next India [Indiára hANGOLva]87
LŐRINCZ Julianna ◊ Krékits József – Jászay László: Szláv igeaspektus, különös tekintettel az orosz nyelvre [Славянский вид глагола, с особой точки зрения русского глагола]90
 
HÍREK [NEWS]
GERSTNER Károly: A 3. Kiváló Magyar Szótár versenyről [3rd “Competition of Excellence” among dictionaries in Hungary]95

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.